Értékelje a céget!
95 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Hajós Zeneiskola

Cím:
6344, Hajós Kossuth L. utca 2 / b
telefon:
(78) 404501
mobil:
(78) 404501
Tevékenység rövid leírása:
Szeretettel várjuk a zene szerelmeseit, kezdőket és haladókat egyaránt!

Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola

Cím:
1213, Budapest Hollandi út 1.
telefon:
276-5774
:
276-5774
Tevékenység rövid leírása:
Az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola Magyarország egyik legfiatalabb zeneoktatási intézménye. Az iskola feladata: párhuzamos képzés keretében az általános műveltségi oktatással összehangolt, főtárgy tanításon alapuló komplex zenei képzés megvalósítása és a Magyar Honvédség részére zenész utánpótlás nevelése.

Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Tisztelt Szülők! Kedves 8. évfolyamos tanulók!
Intézményünkben mind a közismereti-, mind a muvészeti-, szakmai képzés nevelési, tartalmi területén számos olyan pedagógiai elem muködik, mely a többi muvészeti szak-középiskolához viszonyítva egyedi, speciális jelleget biztosít.


Igen sok kiemelkedő tanáregyéniség oktat és nevel intézményünkben. Az egyedi, speciális jelleget biztosító tényezők közül néhány említésre méltót emelnék ki:
azon kevés iskolatípus egyike vagyunk, ahol egy intézményen belül folyik az alap- és középfokú muvészeti képzés;


a középfokú muvészeti képzés nemcsak az egyéni muvészképzést szolgálja, hanem - a majdani muvészeti életre felkészítve - ugyanolyan súllyal biztosítja az együttesek-ben történő zenélést;


gyakori és szervezett növendékkoncertjeink, például zeneakadémiai bérletsoroza-tunk, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon való részvételünk nem öncélú szerepléseket jelent, hanem a növendékek tudatos és tervezett zenei képzését szolgálja;


hatalmas nevelési, muvészeti oktatási tényező, hogy a növendékek fellépéseken tanáraikkal együtt szerepelnek;


közismereti oktatásunk nemcsak az érettségire készít fel, hanem esetleges kényszeru pályamódosítások esetén sikerrel felvételizhetnek bármely felsőfokú intézménybe;


nemcsak szóban hirdetjük, de valóban kiépítettük a közismereti- és a zenetanárok, az osztályfőnökök és a tanszakvezetők állandó pedagógiai együttmuködését;


a fentiek alapján a közismereti és a zenei képzés egymással mellérendelt-, ugyanak-kor szerves egységben muködik;


Növendékeink iskolai elfoglaltsága szervezett és tudatosan tervezett képzés, mely a teljes oktatási folyamat során felkészültségüket szolgálja;


"szolgálja" és ugyanakkor "védi", hiszen a viszonylag kis létszámú iskolában minden tanár minden gyereket ismer, "védett közösségben" élhetnek tanítványaink, ahol a napi étkeztetésüktől kezdve, higiénés ellátásukig mindenről gondoskodunk, rászo-ruló tanítványainkat - körülményeinkhez képest - szociálisan támogatjuk;
a 2002-2003. tanévben új szakokkal bővült zenei oktatásunk: az ütő, gitár, csembaló tanszakokkal és a hangkultúrával. Utóbbi - muvészeti szakmaként - néhány éve került fel az Országos Képzési Jegyzékbe. E szak a jelentkező tanulók számára az elektromos médiák irányába a hangmesteri, zenei rendezői, zenei szerkesztői, hang-mérnöki pálya felé adja meg a szükséges középfokú ismereteket és gyakorlati készségeket; egyben segítve pályaválasztásukat és a felsorolt tevékenységek irányá-ban történő felsőfokú továbbtanulásukat.


A fentiek együttesen sajátos szerepet biztosítanak intézményünknek, mely nekünk természetes közeget jelent, a kívülállók számára azonban kellő tájékoztatás híján isme-retlen maradhat.


Ezért, minden érdeklődőt, iskolánkba felvételizni kívánó, jól zenélő tanulót szeretet-tel várunk 2005. november 16-án, szerdán "Nyitott kapu" rendezvényünkre, melyen személyesen ismerkedhetnek meg intézményünkben folyó nevelő-oktató munkával.
Záborszky Kálmán

igazgató
Zuglói Szent István Zeneház
( info@sztistvan-zene.sulinet.hu)
1145 Budapest, Columbus utca 11.
Bélteki Veronika (JEGYRENDELÉS) - rendezvényszervező
veronika@szentistvanzene.sulinet.hu
Telefon: 467 0786, 467 0788, 467 0785/125, Fax: 467 0790

Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar

Cím:
5350, Tiszafüred Piac tér 4.
telefon:
59/352-138
:
59/352-138

Liszt Ferenc Zeneiskola

Cím:
6300, Kalocsa Hunyadi J. utca 5
telefon:
78-562-986
e-mail:
78-562-986
Tevékenység rövid leírása:
Típus: Alapfokú művészetoktatási intézmény
Évfolyamok szám: 12Székhelye: 6300 Kalocsa, Hunyadi u. 5.
Telephelyek:
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u. 26. (tel.: 78-461-262)
6344 Hajós, Kossuth Lajos u. 2.
6352 Fajsz, Szent István kir. u. 38.Telefonszámok
Igazgató: 78-462-985 (fax)
Iroda: 78-562-986
Tanári szoba: 78-562-987Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
Alapító: Kalocsa Város Önkormányzata
Felügyeleti szerve: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdálkodás módja: Részben önállóan gazdálkodó (A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő Testület vagyonrendeletében meghatározott szabályok az irányadók.)Működési területe:
Kalocsa Város és környéke
Hajós Nagyközség
Fajsz NagyközségAz intézmény bemutatása:
Érseki székhely lévén mindig is fejlett zenekultúra virágzott városunkban. A magas szinten működő egyházi iskoláknak és zenének éppúgy köszönhető ez, mint az ezekkel párhuzamosan szerveződött különféle egyletek (Katolikus Legényegylet, Kalocsai Keresztény Munkásegylet, Rokkant Egyesület, stb.) zenei tevékenységének. Utóbbiaknak elsősorban a kórusok megalakítása terén volt nagy jelentőségük. Érdemes megemlíteni a Tűzoltózenekart, a Leventezenekart, melyek megalapozták a későbbi (II. Világháború utáni) Kalocsai Szimfonikus Zenekar megalakulásának lehetőségét. Sok országos, sőt európai hírű művész indult útjára innen. A klasszikus értelemben vett zeneoktatás azonban gyerekcipőben járt még ekkor.A háborút követő években a családi jellegű magánoktatás (főleg ismerősök, rokonok gyermekeire korlátozva) volt jellemző. Mégis fontos állomás ez, hiszen megalapozta a későbbi munkaközösségi formában létrejött zeneoktatást, mely iskolánk jogelődjeként már nem csak a kiváltságosok lehetősége volt. A szakmailag is nívós munkát Gidófalvy Ilona vezette, aki Bartók növendéke volt a Zeneakadémián, vigyázta, hogy a munkacsoport tagjai szakmailag is megfeleljenek a kor követelményeinek. Igazi fordulópontot az 1957-ben megalakult Ének-zenei Általános Iskola jelentette, hiszen később egyesítette a hangszeres zeneoktatást is. Így a harmadik osztályos növendékek már hangszeres oktatásban is részesülhettek, tanáraik pedig bekapcsolódhattak az iskolai életbe.Az egyre nagyobb igény hamar megmutatkozott, a város többi iskolájának növendékei is érdeklődést mutattak a hangszertanulás iránt, így az 1966/67-es tanévtől önálló intézményként megkezdte működését a kalocsai Állami Zeneiskola. Létrejöttében, megalakulásában fontos szerepe volt Cserey József tanárnak. Sok viszontagságos költözködés után 1972-től a Hunyadi János utcában épületet kapott az iskola, mely azóta is székhelye, központi épülete. Igazgatók voltak: Deák Ferencné, Dr. Aszalós Györgyné, Cserey József, Gallina Imréné és Fuchs Ferenc. Jelenleg Fehérvári István vezeti az intézményt.A 2003/04-es tanévtől , figyelembe véve a néptánc-mozgalomban jelentkező igényeket , kiszélesedett tevékenységi körrel működő intézmény tanszakain tanítók művészeti áganként:
- Zeneművészeti ágon:
- Zongora tanszakon: Felnagyné Geri Emese, Filus Mónika, Haskóné Apagyi Judit, Szalczerné Varsányi Hajnalka (Hajósi Kihelyezett Tagozat), Tóth József és Vízi Melinda
- Vonós tanszakon: Borbély Lászlóné (cselló), Csicsák Lászlóné (hegedű)
- Fúvós tanszakon: Betlenné Dajkó Ágnes (fuvola), Fehérvári István (trombita), Nagy László (tuba, zenekar), Ihracska Tibor, Szalai József és Tóth Tibor (klarinét),
- Magánének tanszakon: Kerekesné Geri Zsuzsanna
- Ütő tanszakon: Kárász Mihály
- Szolfézs tanszakon: Borbély Lászlóné, Csicsák Lászlóné, Felnagyné Geri Emese, Kerekesné Geri Zsuzsanna, Haskóné Apagyi Judit, Szabadi Andrea
- Népzene szakon: Sztankovics Marianna- Táncművészeti ágon:
- Néptánc tanszakon: Perityné Farkas Éva, Dudás Szilvia (Fajszi Kihelyezett Tagozat és Kalocsa), Illés Zoltán, Illésné Koszta Krisztina, Czifra Jánosné (Hajósi Kihelyezett Tagozat),
- Társastánc tanszakon: Törökgyörgy Erika (Kalocsa és Hajósi Kihelyezett Tagozat)- Képző- és iparművészeti ágon
- Rajz-, festészet: Lakatos Ervin, Kiss Ernő (Hajósi Kihelyezett Tagozat)
- Iparművészet: Pappné Cserni Katalin (Hajósi Kihelyezett Tagozat), Váczné Demsa Erika (Kalocsa és Fajszi Kihelyezett Tagozat)Két kihelyezett tagozatunkkal együtt jelenlegi tanulólétszámunk: 548 főA nevelő oktató munkát segítők száma: 2 fő ügyintéző, 1 fő karbantartó és 3 fő hivatalsegéd takarító. Így mindösszesen 33 dolgozója van intézményünknek.Elsődleges feladatunk, figyelembe véve növendékeink életkori sajátosságait és a tanított művészeti terület kínálta lehetőségeket, minden tanulónk részére orientációs mintát adni az önbecsülésre, a közösségi élet írott és íratlan szabályainak betartására, az értékes életre.Tanítási óráinkat délután tartjuk két épületünkben: Hunyadi u. 5. és Petőfi S. u. 26. (volt Ifjúsági Ház).
Minden művészeti ág oktatására jellemző, hogy 12 évfolyama van, ezen belül két előképző, négy vagy hat alapfokú osztály és ehhez kapcsolódó 2-4 továbbképző osztály. A hozzánk beíratkozott gyermekek heti négy alkalommal vesznek részt a tanórákon, mely a gyakorlatban általában kétszeri megjelenést igényel. 2x30 és 2x45 perces tanóra keretén belül összesen 150 perc. A tehetségesebb vagy pályára készülő tanulók természetesen több időt is kaphatnak a választott művészeti ág hatékonyabb elsajátítására.Oktatásunk célja, hogy felkészítse és irányítsa a tanulókat a különböző művészeti ágak későbbi önálló megismerésére, illetve a legtehetségesebbek eljuthassanak szakirányú középfokú művészeti oktatási intézményekbe, hogy ezután akár a szakmájukká válhasson a kiválasztott művészeti ág. Közel negyvenéves működésünk alatt éves átlagban 4-5 növendékünk kezdte meg (és fejezte is be) zenei tanulmányait magasabb művésztoktatási intézményben, így több, mint 150 azoknak a száma, akik ma már zenetanárok, hangmérnökök, zeneszerzők, előadóművészek, rangos zenekarok tagjai. sorolhatnám. Reményeink szerint ezt tartani tudjuk a továbbiakban is!
Az iskolánkba beíratkozó növendékek tanulói jogviszonyba lépnek, így bizonyítványt kapnak és lehetőségük nyílik nemcsak a helyi, de az országos szakirányú bemutatkozásokra, megmérettetésekre is. Több főiskola plusz pontszámmal ismeri el az itt kiadott bizonyítványokat. (Pl. az Óvodapedagógus- és Tanárképző Főiskolák.)Részlet pedagógiai programunkból:Napjainkban mindannyian tapasztalhatjuk az életünk bármely területén jelentkező értékrend vesztést, a giccset, a rossz közhangulatot. Egyre kevesebb a fogódzó és mindent pénzben mérnek. Valóban így van ez Igen. Ez tényleg tapasztalható, de nem megállíthatatlan e folyamat.Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához című könyvének előszavában így fogalmaz: Az egyetemes pedagógia történetének tanúsága szerint e negatív hatás parttalan áradásának gátja a művészetekkel körülsáncolt személyiségnevelés.Iskolánk a fogódzók közötti egyik lehetőség gyermekeink számára, hiszen a művészetek akár észrevétlenül is, de jelen vannak mindennapjainkban és örvendetes dolog, hogy egyre többen választják az önkifejezésnek ezt a módját.A mi feladatunk az, hogy olyan embereket neveljünk fel, akik rendelkeznek az igazi, tiszta értékítélettel, akik érzékenyek a szépre, a zenére, a mozgás és az alkotás örömére.Iskolánk pedagógusai a művészetek varázsának felfedezéséhez vezető utat kívánják egyengetni. Programunk gyermekközpontú és olyan célokat fogalmaz meg és ismertet Önökkel, melyek eléréséhez reális esélyt ad tanulóink legtöbbjének.Bízunk abban, hogy programunk megértésre talál és tovább növeli iskolánk városunkban betöltött szerepét és elismerését, Kalocsa polgárainak kulturális gyarapodását.Fehérvári István
igazgatóHozzánk tartozik a Hajós Zeneiskola is.
Megtalálhatóak vagyunk a www.kalocsa.hu honlapon!

Egressy Béni Zeneiskola

Cím:
3525, Miskolc Palóczy László u. 4.
telefon:
46/508-453
fax:
46/508-453
Tevékenység rövid leírása:
Az Egressy Béni Zeneiskola jelentős szerepet tölt be Miskolc zenei életében.
A város zeneoktatásának több mint 100 évében ez az intézmény sikeres működésével vette ki részét.

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím:
4060, Balmazújváros Kossuth tér 18.
telefon:
(52) 580-518
telefon:
(52) 580-518

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.