Értékelje a céget!
60 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

KORN/FERRY INTERNATIONAL Kft.

Hun-Org Vállalkozási Tanácsadó Kft.

Cím:
2536, Nyergesújfalu Kossuth Lajos u. 204.
telefon:
33-455-307
fax:
33-455-307

Controlling Vállalkozásirányítási Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft.

K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft.

Cím:
8003, Székesfehérvár Pf 59
telefon:
354-2250
fax:
354-2250
Tevékenység rövid leírása:
A "K+F" Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. célja, hogy ügyfelei maximális megelégedettségére törekedve módszertanilag megalapozott megoldásokat nyújtson a felmerült műszaki és közgazdasági problémák megoldásához, és elősegítse ügyfelei számára, hogy termékeik, technológiájuk, szervezetük és a működés finanszírozása versenyképesebb legyen.

Főbb tevékenységi körök:
- pályázati tanácsadás, és ehhez kacsolódó dokumentációk összeállítása,
- turisztikai projektek szervezése és önkormányzati fejlesztés-finanszírozás,
- alkalmazott kutatás-fejlesztés, megújuló energetikai innovációs fejlesztések.

Küldetés:
A cég minden erőforrásával, munkatársai szaktudásával és tapasztalataival igyekszik elősegíteni ügyfelei számára, hogy elérjék üzleti célkitűzéseiket.

Célkitűzések:
- A stratégiai szemléletű vállalatok és önkormányzatok vezetését ügyfélközpontú, professzionális tanácsadási szolgáltatásokkal segíteni.
- Meghatározó szerepet betölteni a jelentős beruházásokhoz és munkahely-teremtésekhez kapcsolódó pályázati tanácsadás terén.
- Elősegíteni a legkorszerűbb módszerek elterjesztését az üzleti tervezés, a versenyképesség javítását célzó fejlesztési stratégiák kidolgozása és a versenyképes termékfejlesztés terén.
- Speciális szakértői szolgáltatásokat nyújtani a fejlesztési projektek tervezéséhez, elősegíteni az optimális finanszírozási szerkezet kialakítását, és a fejlesztések előírt hatásidőre, adott költségkereteken belüli megvalósítását.
- Biztos megélhetést, folyamatos előrelépési lehetőséget és megfelelő munka-körülményeket biztosítani mindazon munkatársainknak, akik elkötelezettek a cég iránt, tudásának és szorgalmának legjavát adva végzik feladatait és elősegítik az üzleti céljaink elérését. A "K+F" Tanácsadó Központ Kft. 2004 óta rendelkezik ISO 9001:2002 szerinti minőségbiztosítási tanúsítvánnyal ("Fejlesztési tervek kidolgozása, pályázatírás és tanácsadás), valamint 2005 óta az Országos Pályázati minősítő Testület által tanúsított pályázatíró/tanácsadó/pályázatmenedzselő cég.

A minőségpolitika alapelvei:
- maximális alkalmazkodás a vevői igényekhez
- a vevőknek nyújtott szolgáltatások folyamatos továbbfejlesztése
- munkatársak folyamatos továbbképzése, a megújuló vevői igényeknek és a módszertani fejlődés követelményeinek megfelelően,
- a munkakörnyezet és a munkafeltételek folyamatos tovább fejlesztése
- a belső minőségbiztosítási rendszer követelményeinek mindenkori figyelembe vétele, betartása és alkotó módon való továbbfejlesztése.
A cég minden főállásos munkatársa és külső szakértője elkötelezett abban, hogy hosszútávon biztosítsa a cég eredményes működését, fenntartsa és ápolja a cég jó hírnevét, javítsa a cég, és ezen belül saját munkájának eredményességét.

Tevékenység jellemzői:
A cég 1993-ban alakult, az elmúlt több mint tíz év alatt a megbízóik - köztük számos önkormányzat - számára több mint hatszáz nyertes pályázatot dolgoztak ki különféle kormányzati támogatások elnyeréséhez, és sikeresen közreműködtek a támogatások folyósításához szükséges szakértői munkákban is.

A cég megbízói elsődlegesen gazdálkodó szervezetek, a pályázatkészítés terén szerzett széleskörű tapasztalatok azonban az önkormányzatok számára is jól hasznosíthatók: megbízóinknak mostanáig közel kettőszázmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást és fejlesztési adókedvezményt sikerült megszerezni, a pályázatokon kívüli pénzforrások megszerzéséhez pedig széleskörű banki kapcsolatrendszert sikerült kialakítani, ami lehetővé teszi a legkedvezőbb finanszírozási forrásszerkezet kialakítását a megbízók számára.
A cég húsz fős főállásos és hasonló külsős létszámmal működik, évente 180-200 pályázatot dolgoz ki, és emellett 20-30 projektmenedzselési feladatban közreműködik. Éves árbevétele folyamatosan növekszik, 2006-ben meghaladta az 500 millió Ft-ot.
A "K+F" Tanácsadó Központ Kft. a Budapest Business Journal "Listák Könyve 2007" című kiadványa szerint - a pályázatíró cégek összesített rangsorában országos első helyezést ért el.
A "K+F" Tanácsadó Központ Kft. piaci pozíciója:
- a legrégebben alakult magántulajdonú pályázati tanácsadó cég Magyarországon,
- mostanáig a legtöbb pályázatot nyújtotta be,
- a legnagyobb számú nyertes pályázattal ez a tanácsadó cég rendelkezik.
- első helyezett az összes pályázati úton elnyert és az egyedi kormánydöntés alapján odaítélt támogatások darabszáma tekintetében,
- első helyezett az elnyert támogatások és fejlesztési adókedvezmények összege tekintetében,
- a pályázati tanácsadó cégek közül a legnagyobb szerződésszámmal, legnagyobb rendelésállománnyal és a vállalkozások, gazdasági társaságok körében a legnagyobb ügyfélkörrel rendelkezik.

Az egyes pályázati fajtákon belül a K+F Tanácsadó Központ Kft. piacvezető az alábbi területeken, dbszám és összeg tekintetében egyaránt:
- kiemelt egyedi kormánydöntéses támogatások terén,
- fejlesztési adókedvezmények odaítélése terén,
- a gazdaságfejlesztési pályázatokon belül a nagyvállalati kör pályázatai körében,
- a gazdaságfejlesztési pályázatok esetében a 100 millió Ft-nál nagyobb beruházású pályázók körében,
- a feldolgozóiparból benyújtott pályázatok körében,
- a beszállítói típusú beruházási és műszaki fejlesztési pályázatok tekintetében,
- a Magyarországon létesült egyetemi és vállalati kutatóközpontok támogatása tekintetében.

A K+F Tanácsadó Központ Kft.-nek van a legtöbb ügyfele a legnagyobb vállalkozások körében (TOP 100 estében: TOP 200 esetében valamint a TOP 50 exportáló esetében: ) valamint a legnagyobb külföldi befektetők körében (TOP 100 Foreign Investors esetében ). Az egyedüli pályázati tanácsadó cég, mely tagja az összes hazai és külföldi gazdasági kamarának valamint több mint tíz szakmai szövetségnek, és abban is egyedüli, hogy évek óta naponta jelentet meg hirdetést a szolgáltatásairól a Világgazdaságban és a Napi Gazdaságban.

A turisztikai és szállodai projektekhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások:
- Projekt-előkészítési tanácsadás (megvalósíthatósági tanulmányok és engedélyezések).
- Projektszervezés (műszaki-gazdasági, piaci, jogi ezen belül cégjogi keretek).
- Projektkoncepció véglegesítéshez piacfelmérés és más marketing tanulmányok.
- "Bench-marking", konkurencia-analízis.
- Településfejlesztési projektek önkormányzati kivitelezéséhez szakértői segítségnyújtás.
- Magán és intézményi befektetői kör bevonása, pénzügyi erőforrás-biztosítás.
- Franchise megállapodások megszervezése szállodai, éttermi, sport és fürdő projektekhez:
? nemzetközi regionális láncok bevonása, márkanevek megszerzése
? "Medical-Wellness" és más, egészségszolgáltatással ellátott típusú szállodák,
gyógyfürdők, vízi parkok, üdülőfaluk,sportcsarnokok és más turisztikai létesítmények,
? hazai és nemzeti éttermek, gasztronómiai különlegességek.
- A banki finanszírozás érdekében nemzetközi és hazai üzemeltető cégek bevonása.
- Banki finanszírozás megszervezése és ehhez tartozó projektirányítás
? hosszú és rövid lejáratú hitelek,
? lízing típusú finanszírozás,
? kötvény-típusú megoldások.
- A projektekhez és a későbbi működéshez kapcsolódóan különböző pályázatok elkészítés, és azt követően a pályázati adminisztrációs munkák teljes körű elvégzése
? európai uniós valamint egyedi kormánydöntéses turisztikai támogatások
? egyéb kapcsolódó támogatások (munkahely-teremtés, megújuló energia, innováció, stb.)
- Közbeszerzési eljárások lebonyolítása önkormányzatok és turisztikai vállalkozások számára.

A cég vállalja turisztikai projektek szervezését a koncepciótól a finanszírozási források biztosításáig, a szakértői segítségnyújtást a II. Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaihoz illeszkedő turisztikai fejlesztési tervek és a hamarosan induló ROP turizmusfejlesztési pályázatok kidolgozásához, sikerdíjas konstrukcióban, vállalkozásoknak és önkormányzatoknak egyaránt. A turisztikai pályázatokhoz kapcsolódóan teljes körű dokumentációs ügyintézést nyújt, mely magában foglalja a fejlesztési ötlettől kezdve az elnyert támogatás folyósításához előírt teljesítési jelentések összeállítását és a közbeszerzések lebonyolítását is.

Társadalmi szerepvállalás:
A professzionális szakértői munka elősegítése érdekében a cég (ill. egyéni tagság esetén annak ügyvezetője) közel húsz szakmai szövetségnek tagja (Joint Venture Szövetség, Menedzserek Országos Szövetsége, Magyar Innovációs Szövetség, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Minőség Társaság, Magyar Projektmenedzsment Szövetség, Gépipari Tudományos Egyesület, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, Gépjárműgyártók Szövetsége, Járműalkatrész-gyártók Szövetsége, Magyar Megújuló Energia Szövetség, Magyar Geotermál Szövetség, Magyar Szállodaszövetség). A Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft. tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, emellett számos külföldi kamarának, így az amerikai, az angol, a francia, a holland, a kanadai, a német, az olasz, a svájci és a svéd kamarának, valamint a Japán-Magyar Üzleti Klubnak, aktívan részt vesz a szakmai munkájukban. Anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik hozzájárulni minden olyan közösségi célkitűzéshez, amely az üzleti szféra támogatására szorul. Ezek közé tartozik a művészet, a kultúra, és a különféle karitatív tevékenységek. Hisz abban, hogy a társadalmi szerepvállalással segíteni tud egy-egy problémát megoldásában. Különösen fontosnak tartja a társadalom nehéz helyzetben lévő, hátrányos helyzetű tagjainak megsegítését. A cég minden lehetséges módon támogatja a karitatív célkitűzéseket, melynek részeként igyekszik minden alapítványi megkeresést támogatásban részesíteni. Évente több millió forinttal segíti a non-profit, innovatív és szociális célú szervezeteket, köztük elsősorban a nehéz helyzetű ill. beteg gyermekek megsegítésével foglalkozó alapítványokat

Fióktelephelyek:
3529 Miskolc, Gyöngyvirág utca 2. 4551 Nyíregyháza, Kezdő utca 47.
6720 Szeged, Feketesas utca 25. 7081 Simontornya, Illyés Gyula u 23.
8230 Balatonfüred, Huray utca 6. 9012 Győr, Forráskút utca 17.
Postai cím: 8003 Székesfehérvár Pf. 59.
Ingyenes zöld szám 36-80-204-327 /telefon és fax/

Adware Q1 Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Cím:
1111, Budapest Karinthy Frigyes út 8.
telefon:
386-8781
fax:
386-8781
Tevékenység rövid leírása:
Az AdWare ? Fejlesztő és Tanácsadó Kft.-t két magánszemély, Dr. Hajnal Miklós Pál és Dr. Papp Zsuzsanna alapította 1997-ben minőségirányítási és ehhez kapcsolódó rendszerek kifejlesztése, a minőségügyi alapelvek gyakorlatba való átültetése, minőségügyi, vezetési, gazdálkodási, biostatisztikai oktatás, tanácsadás céljából, hasznosítva a Veszprémi Egyetem, a First Hungarian Found-hoz tartozó, és más cégek rendszerfejlesztési és minőségügyi tevékenységével kapcsolatos szellemi erőforrásokat és gazdálkodási tapasztalatokat.

Ids Scheer Hungária Kft.

Cím:
1113, Budapest Bocskai út 77-79.
telefon:
372-7060
fax:
372-7060
Tevékenység rövid leírása:
Feladatunk ügyfeleink igényeinek teljeskörű kiszolgálása. Célunk, hogy megtaláljuk számukra a megfelelő szoftverkombinációt és a testreszabott tanácsadást.

Euro-Phoenix Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Cím:
1015, Budapest Batthyány u. 2.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Az Euro-Phoenix a vállalatfelvásárlás és a vállalati pénzügyi tanácsadás szakértője Közép-Európában és más fejlődő piacokon. Az Euro-Phoenix Csoport működését 1999-ben kezdte, jelenleg egy Nagy-Britanniában bejegyzett holdingon keresztül teljes egészében a cég menedzsmentjének tulajdonában áll. Irodáink megtalálhatóak Magyarországon, Horvátországban és Romániában. Munkatársaink tapasztalata több mint 200 sikeresen lezárt tranzakcióra terjed ki.

CC-Consultatio Kft.

Cím:
1112, Budapest Neszmélyi u. 13.
telefon:
310-2452
:
310-2452
Tevékenység rövid leírása:
CC-Consultatio Tanácsadó és Kommunikációs Kft., az Augsburgban székelő CICG (Consultatio International Consulting Group AG) komplex vállalati szolgáltatásokat kínáló német vállalat magyarországi leányvállalata.

Gold Invest Tanácsadó Kft.

Cím:
1035, Budapest Váradi u. 14 fsz.1
telefon:
364-0669
fax:
364-0669
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk 1997-ben alakult kifejezetten tanácsadói feladatok ellátására. A tanácsadás mellett nyílt és belső vállalati oktatási programokat is lebonyolítunk. Az utóbbi két évben tevékenységünket az ügyfélpanasz kezelési problémák területére szűkítettük. A nyári holtszezon kivételével minden hónapban szervezünk nyílt oktatási programokat, szemináriumokat, workshopokat és tréningeket.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.