Értékelje a céget!
194 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Infoszféra Kft.

Cím:
1027, Budapest Margit krt. 48. fsz. 1.
telefon:
489-3719
:
489-3719
Tevékenység rövid leírása:
Az Infoszféra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2000. januárjában alakult. Fő tevékenysége: egynapos szakmai fórumok szervezése.

Kastély Étterem Szirák

Cím:
3044, Szirák Petőfi u. 26.
telefon:
32/485-117
telefon:
32/485-117
Tevékenység rövid leírása:
A kastélyszálló a világ számos országát átfogó Forever Resorts üdülési láncolatának egyik legszebb hotelje. A hotelt, a természet lenyűgöző és kikapcsoló közelségén, valamint a számtalan programlehetőségen kívül, különlegessé teszi, hogy a kastély valaha a nagyhírű Teleki család tulajdonában állt. A kastélyszálló nem csak a klasszikus értelemben vett hotel kifejezésre szolgál rá: több annál. Rendezvények, konferenciák, sőt esküvők megtartására is lehetőség kínálkozik eme patinás környezetben!

Budapesti Ügyvédi Kamara

Cím:
1055, Budapest Szalay utca 7.
fax:
332-1385
telefon:
332-1385
Tevékenység rövid leírása:
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerint csak az folytathat ügyvédi tevékenységet, aki valamelyik helyi ügyvédi kamarának a tagja. Ennek megfelelően a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) a Budapesten praktizáló ügyvédek köztestülete, melynek jelenleg mintegy 5,200 tagja van; ez az ország teljes ügyvédi létszámának kb. 60%-a.

A Budapesti Ügyvédi Kamara több mint 130 éves múltra tekinthet vissza: valamennyin büszkék vagyunk arra, hogy olyan köztestület tagjaiként tevékenykedhetünk, amelyben egykoron olyan kiválóságok működtek, mint Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Eötvös Károly. A BÜK történetéről itt olvashat.

Kollégáink jelentős része még ma is egyedül, vagy néhány személyes társas irodában dolgozik, de az utóbbi időben nő a 20-30 vagy ennél is több tagot illetve együttműködő ügyvédet számláló, elsősorban az üzleti élet igényeit kiszolgáló, nagyobb irodákban dolgozó kollégák száma is. Emellett számos neves, európai és USA-beli ügyvédi cég van jelen szabályozott körülmények között, magyar ügyvédekkel együttműködve a magyar jogi szolgáltatási piacon.

Tagjaink mintegy fele hölgy, akik sajátos érdekeik megjelenítésére nemrégiben országos egyesületet is alakítottak.

Az utóbbi másfél évtizedben jelentősen átalakult a pesti ügyvédség szerkezete. Létszámunk majd? megtízszereződött, s a hivatás gyakorlásának feltételei is radikálisan megváltoztak. Mind több az ügyvédi szakvizsgán túl, akár több posztgraduális végzettséggel is rendelkező, nyelveket is jól beszélő ügyvéd. Irodáinkban gyorsan teret nyert a modern technológia, egyre többen járatosak már az elektronikus, ún. e-eljárásokban is. Hivatásunk együtt változik a világgal, amely körülvesz bennünket.

A Kamarának, mint a törvény által létrehozott ún. köztestületnek az elsődleges célja és feladata az ügyvédek közhitelű nyilvántartása és önigazgatáson alapuló igazgatása. A Kamara szervezi az ügyvédek folyamatos szakmai továbbképzését, választott szervei útján tagjai felett fegyelmi jogkört gyakorol, képviseli a budapesti ügyvédeket a nemzetközi ügyvédi közéletben és aktívan közreműködik az ifjú ügyvédnemzedékek képzésében.

Uniós tagországként Magyarországon is harmonizált a tagországokból idetelepülő ügyvédek tevékenységének szabályozása: az ügyvédi hivatás folytatása érdekében letelepedők előbb a magyar joggyakorlat és jogi nyelv megismerése céljából ún. európai közösségi jogászként, kizárólag a saját anyaországukban szerzett, nem magyar nyelvű hivatásbeli elnevezéssel (pl. advocate, Rechtsanwalt, solicitor, barrister, avocat,, avvocato, ?????????, stb.) működhetnek és adhatnak jogi tanácsot az uniós jogról valamint saját anyaországuk jogáról. Majd 3 éves ilyen működés után a BÜK által szervezett meghallgatáson kell bizonyítaniuk a magyar jogi nyelvben és hatályos magyar joganyagban való megfelelő jártasságukat, s ennek sikere esetén Kamaránk felveszi őket tagjai sorába. Ezzel az aktussal külföldi kollégáink teljes jogú magyar ügyvéddé válnak és tevékenységüket az egész ország területén, a magyar állampolgárságú ügyvédekkel teljesen azonos feltételek mellett gyakorolhatják. Jelenleg még nincs ilyen, teljes jogú magyar ügyvédként bejegyzett uniós kollégánk, gyakorlati idejüket töltő európai közösségi jogászok azonban már vannak.

A nem az Európai Unióból (tipikusan az USÁ-ból, Kanadából és Ausztráliából) érkező, Magyarországon praktizáló jogászok a külföldi jogi tanácsadók, akik természetesen más, kevésbé kedvező elbírálás alá esnek.

A magyar ügyvédség legrégebbi és mind társadalmi jelentőségét, mind taglétszámát tekintve ? legjelentősebb köztestülete a Budapesti Ügyvédi Kamara aktívan részt vesz az ügyvédség nemzetközi szervezeteinek munkájában és szoros kollegiális kapcsolatokat ápol számos, a szomszédos országokban és az Európai Unió távolabbi tagországaiban működő ügyvédi kamarával, szakmai szervezettel. Az Európai Unió Ügyvédi Kamaráinak Szövetsége első alelnöki tisztségét jelenleg kollegánk, dr. Köves Péter ügyvéd látja el.

A Budapesti Ügyvédi Kamara készséggel és örömmel áll a jogaikat érvényesíteni kívánó polgárok és az üzleti élet szereplőinek rendelkezésére az ügyvédekkel (európai közösségi jogászokkal ill. külföldi jogi tanácsadókkal) kapcsolatos igazgatási kérdéseik megválaszolásában. Reméljük, honlapunkon választ találnak a magyar joganyaggal, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatos kérdéseikre is és segíthetünk abban is, hogy a szükségletüknek megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező ügyvédet találjanak.

Művészetek Háza

Cím:
7100, Szekszárd Szent István tér 28
telefon:
06-74/511-247
fax:
06-74/511-247
Tevékenység rövid leírása:
"..legyen ez az épület végtelen időkig ápolóhelye a haza és emberszeretetnek, hajléka a magyar kultúrának..."

Szolnoki Főiskola

Cím:
5000, Szolnok Tiszaligeti Sétány
telefon:
56/421-455/269
mobil:
56/421-455/269
Tevékenység rövid leírása:
A Szolnoki Főiskola kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátói és külgazdasági szakon, nappali, levelező és távoktatási tagozaton képez szakembereket.

A Szolnoki Főiskolán közép- és hosszútávon is meg kívánjuk őrizni a magyar oktatási rendszerben jelenleg elfoglalt pozíciónkat, de közben új, intenzív növekedési stratégiát alakítunk ki.Olyan szakembereket képzünk, akik szaktudásukkal és általános műveltségükkel fontos szerepet töltenek be az ország és a társadalom életében, állandó megújulási igényükkel és szakmai munkájukkal annak fejlődését szolgálják.Európa-szerte versenyképes szakembereket képzünk az egységes európai piac számára. Hallgatóinkat az európai integrációra, az Európa-polgárság mindennapjaira készítjük fel.Szoros szakmai kapcsolat alakult ki a Budapesti Gazdasági Főiskola három intézményével, elsősorban a Külkereskedelmi Karral, illetve nyelvoktatás és vizsgáztatás tekintetében a KVIF Idegennyelvi Tanszékével. A gazdaság képviselőivel is élénk a kapcsolatunk.Nemzetközi versenyképességünk érdekében intézményünk számos Európai Uniós, kormányközi, illetve hazai programban vesz részt, és folyamatosan bővíti nemzetközi együttműködéseit.Hallgatóink életét folyamatos kulturális, sport és szórakoztató programok kísérik, melyek nagy része a főiskolán működő diákszervezetek munkájának, valamint az öntevékenyen szerveződő csoportoknak köszönhető.
Fontosabb telefonszámok, címek:

Szolnoki Főiskola
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
Telefon: +36(56)421-455
Telefax: +36(56)426-719
Tiszaligeti épület, telefon: +36(56)379-677
Telefax: +36(56)379-190


szolf@szolf.hu

Tanulmányi és információs központ

tanhiv@szolf.hu

Szolnok 5000 Ady Endre út 9 fax (56) 340-106

Neptun ügyintézés
Telefon: +36(56)421-455/254-es mellék
Telefax: +36(56)340-106
adacsa@szolf.hu

Kereskedelmi Szak

Szolnok 5000 Ady Endre út 9 (56) 511-716

Idegenforgalmi és Szálloda Szak, Vendéglátó és Szálloda Szak

Szolnok 5000 Ady Endre út 9 (56) 511-717

Külgazdasági Szak

Szolnok 5000 Ady Endre út 9 (56) 511-718

HIR (Hallgatói Információs Iroda)

Szolnok 5000 Ady Endre út 9 (56) 511-721

Tandíjnyilvántartó

Szolnok 5000 Ady Endre út 9 (56) 510-440

Tanszékek

Telefon: +36(56)379-677
Telefax: +36(56)379-190
Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53

Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 516-068

Közgazdasági-Pénzügyi Tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 516-063

Kereskedelmi és Marketing Tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 511-756

Turizmus Tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 516-067

Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 511-753

Kommunikáció és Menedzsment tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 511-755

Társadalomtudományi Tanszék

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 (56) 516-062

Idegennyelvi Intézet

Szolnok 5000 Tiszaligeti sétány 53 tel/fax (56) 511-754

Felnőttképzési Központ
5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
Telefon: +36(56)421-455/263
Telefax: +36(56)511-735
tovkepz@szolf.hu


Budapesti Konzultációs Központ
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.
Telefon: +36(1)413-7282


Gazdasági Igazgatóság
5000 Szolnok, Ady Enrde út 9.
Telefon: +36(56)421-455


Szolnoki Főiskola Könyvtára
5000 Szolnok, Mártírok útja 8-10.
Telefon: +36(56)344-720
Telefax: +36(56)344-720
Kölcsönzés: +36(56)342-201/122
Tájékoztatás: (56)342-201/119, (56)342-201/140
kincses@szolf.hu


Tudományos Diákköri Tanács
5000 Szolnok, Tiszaligeti épület, fszt. 42.
Telefon: +36(56)516-062
fulop@szolf.hu


Kollégiumok
Student Kollégium
5000 Szolnok, Mártírok útja 12-14.
Telefon: +36(56)421-688

ÁÉV Kollégium
5000 Szolnok, Mártírok útja 8-10.
Telefon: +36(56)342-201

TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület

Cím:
2800, Tatabánya Kossuth út 106.
telefon:
34/310-622
:
34/310-622

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet

Cím:
3534, Miskolc Andrássy u. 96.
telefon:
46/530-110
fax:
46/530-110

Orosházi Ismeretterjesztő Egyesület

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.