Értékelje a céget!
597 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Schilling-Moharos Forgatókönyv-Írói Ügynökség Kft.

Cím:
1145, Budapest Róna utca 174.
telefon:
251-5666 / 142-es mellék
telefon:
251-5666 / 142-es mellék

II.Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium

Cím:
6400, Kiskunhalas Kossuth u. 39.
telefon:
06-77/422-433
:
06-77/422-433
Tevékenység rövid leírása:
Kiskunhalas régi mezőváros. A halasiak csaknem minden gondolatát a földművelés és az állattenyésztés kötötte le. A város fejlődésének egyik biztosítéka a mezőgazdasági ismeretek tervszerű oktatása lett volna, de azokról csak alig-alig esett szó az iskolában. Sürgetővé vált tehát egy olyan iskola felállítása, ahol a tanulók a gazdálkodásból elméleti és gyakorlati képzést is kapnak.
*Haladnunk kell minden téren, mert a leghatalmasabb és műveltebb ország ha megáll, lassanként pusztulásnak indul.* - írta 1899-ben Kovács Antal a Kun-Halas egyik cikkében. Dr. Nagy Mór polgármester 1904-ben úgy nyilatkozott, hogy maga is szükségesnek véli a földmíves iskola felállítását.
A felállítandó Mezőgazdasági Népiskola azonban anyagi okok miatt csak 1913-ban kezdte meg működését, első igazgatója Vásárhelyi Sándor, gazdasági akadémiát végzett szaktanár lett. Az iskola a gyakorlati területül is szolgáló városi Mintakertben épült fel, ahol most a kollégiumunk áll. Ezt az iskolát az elemi népiskolák 6. osztályát elvégzett tanulói látogatták. A tanulmányi idő két év volt, és ezt követte egy harmadik, az ún. gyakorlóév. A mezőgazdasági ismeretek mellett a fiúk háziipari, a lányok pedig szabás-varrási és főzési gyakorlatokat is végeztek.A Mezőgazdasági Népiskola tanfolyamai, gazdasági és kertészeti tárgyú nyilvános előadásai közkedveltek voltak a város gazdái és fiatalsága körében.
Halas 1938-ban országgyűlési képviselőjének, a későbbi földművelésügyi miniszternek, gr. Teleki Mihálynak köszönhetően Téli Gazdasági Iskolát is kapott.
Az iskola célja a kis- és középbirtokos gazdák fiainak képzése volt. A tanulók két téli féléven át elméleti, két nyári féléven át pedig gyakorlati oktatásban részesültek. A végzett diákokat aranykalászos gazdaifjakká avatták. A gazdaavató ünnepségeket termelési versenykiállításokkal kötötték egybe.A Téli Gazdasági Iskolának ifjúsági önképző- és gazdaköre is működött, amely tanulmányutakat és vándorgyűléseket szervezett a tanulók tudásának gyarapítása érdekében.
A város 1942-ben a fehértói vasútállomással szemben Kertmunkás Iskolát létesített, amelyet később Szőlész- és Borászképző Iskolává szerveztek át.
Az 1945 után bekövetkezett gazdasági, társadalmi és politikai változások jelentős hatást gyakoroltak a mezőgazdasági szakoktatásra. Az alapfokú képzés, amelyet a Mezőgazdasági Népiskola, a Téli Gazdasági Iskola és a Kertmunkás Iskola folytatott, már nem tudta kielégíteni a növekvő igényeket. Szükségessé vált egy mezőgazdasági középiskola felállítása, s így 1950 szeptemberében középfokú Mezőgazdasági Technikum kezdhette meg működését Kiskunhalason.A középiskola egy osztállyal - 25 tanuló, 4 tanár - indult. Az oktatás a régi gazdasági iskola épületében kezdődött. Gyakorlóterületéül az ugyanakkor megalakult tangazdaság szolgált 1350 kat. hold területen.
1952-ben a bajai Növénytermesztési Technikumot városunkba telepítették iskolánk mai épületébe. A képzési idő 3 évről 4 évre emelkedett.
Ez az iskola technikusi oklevelet adott. Párhuzamos osztályok voltak, a tanulólétszám mintegy 200 fő volt.
Az 1956-os év második félévétől megindult a levelező oktatás is, Kisszálláson, Solton, Kalocsán, Jánoshalmán, Császártöltésen, Felsőszentivánon és Mélykúton volt kihelyezett osztály. A képzés kiszélesítése érdekében 1957 őszétől az iskola kétéves alapfokú ezüstkalászos gazda tanfolyamokat is szervezett. A hallgatóság a tangazdaság dolgozóiból és a termelőszövetkezetek tagjaiból verbuválódott.Ebben az időszakban nemcsak a tanulólétszám növekedett, hanem az iskola felszereltsége is. A legkorszerűbb erő- és munkagépek álltak az oktatás szolgálatában, gyarapodott a tanárok, szakoktatók létszáma is.
Tudatos előkészítő munka eredményeként 1961. október 11-én megkezdődött a felsőfokú oktatás 60 hallgatóval. A kezdeti erőfeszítések után kialakult a színvonalas oktató-nevelő munka. Létrejött a tanári kar, a szerény tantermi ellátottság az 1964-65-ös tanévben megváltozott. új épületszárnnyal gazdagodott az iskola. Itt működött a felsőfok négy tanszéke: előadótermek, laboratóriumok, szertárak, tanári szobák. A felsőfokú oktatással párhuzamosan folyt tovább a középfokú képzés is.
Az 1962 fontos év az iskola történetében. Megszűnt a tangazdaság, beolvadt a Kiskunhalasi állami Gazdaságba, így a gyakorlati oktatás színtere a gazdaság egész területe lett. Ebben az évben adott helyet iskolánk a Mezőgazdasági Technikumok V. Országos Sporttalálkozójának. Ebben az évben vette fel a kollégium és az iskola Rákóczi Ferenc nevét, amit ma is büszkén visel.
1968 őszén a technikumi oktatást a szakközépiskolai váltotta fel. Két szak indult be: mezőgazdasági gépész, növénytermesztő-állattenyésztő. Ettől kezdve kimenő rendszerben megszűnt a technikumi képzés.
A felsőfokú technikum 1970 szeptemberétől főiskolává alakult át, üzemmérnöki oklevelet nyújtott a végzős hallgatóknak. Ebben az évben épült a gyakorlati oktatás céljaira a gépműhely, amelyet akkor a legkorszerűbb eszközökkel szereltek fel.
Az oktatási kormányzat szűkítette a főiskolák számát, így a halasi is megszűnt 1973-ban - a kecskeméti főiskolába olvadt be. A következő évben ismét gyarapodott az intézmény, elkészült a tornacsarnok. A főiskola megszűnésével a mezőgazdasági üzemek részére szaktanácsadói tevékenység folyt az iskolában: talajerőgazdálkodás, rét-, legelőgazdálkodás területén. Ekkor indult a technikus minősítő tanfolyam is két szakmában.
A mezőgazdaság egyre több gépész szakembert igényelt, így 1978-ban az iskola ismét átalakult. Szakközépiskolánkban ún. szakmunkásképzést folytató gépszerelő és növénytermesztő gépész szak kezdte el működését.
Az oktatást 1983 őszén a mezőgazdasági áruforgalmazó szakkal bővítették ki, majd 1986-ban 5 éves mezőgazdasági gépésztechnikusi szak indult a növénytermesztő gépész szak helyett. Ennek felfutásával 13-ra növekedett az osztályok száma. Az új szakok indítását a mezőgazdasági nagyüzemek igényei tették szükségessé.
Az 1980-as évek végétől az oktatás tartalmilag és technikailag is sokat korszerűsödött. A számítógéppark kialakításával és folyamatos növelésével lehetővé vált, hogy a tanulók elsajátíthassák az alapfokú számítástechnikai ismereteket. A lányok gép- és gyorsírást tanulhattak. A gépészek a harmadik év során traktorvezetői vizsgát tehettek.Ebben az időszakban alakult ki az iskola audiovizuális rendszere. A videostúdió működése nemcsak az oktatás technikai eszközeit korszerűsíti, hanem az iskola kulturális életét is színesíti. A kulturális értékeket gazdagítja Földes László vadászati trófea-gyűjteménye, amelyet 1985-ben ajándékozott a városnak, s az iskolánk lett az állandó kiállítás színhelye.
1989-ben iskolánk fennállásának 75. évfordulójára készült el az iskolai gyűjteménytár, ami a 80. évfordulóra felújítva került jelenlegi helyére.
1993-94-es tanévtől újabb profilmódosítás történt, a mezőgazdasági gépszerelő és a mezőgazdasági áruforgalmazó szakok helyett világbanki programmal a mezőgazdász és közgazdász szakmacsoportokban iskoláztunk be tanulókat, valamint a mezőgazdasági gépésztechnikus szakot kiegészítettük személyi számítógép szoftverüzemeltető szakkal.
Újabb változás az 1996-97-es tanévtől következett be, a mezőgazdasági gépésztechnikus szak helyett az informatika szakmacsoportba iskoláztunk be tanulókat. így ettől a tanévtől kezdve mindhárom osztályunkban világbanki programmal kezdtük a képzést. Ebben a tanévben kezdte el az iskola az érettségire épülő szakképzést. Az 1996-97-es tanévtől a mezőgazdasági áruforgalmazó szakra építve mezőgazdasági áruforgalmazó technikus, az 1997-98-as tanévtől a közgazdasági szakmacsoportban a kisvállalkozások gazdasági ügyintézője, majd a 2000-2001-es tanévben az informatikai szakmacsoportra építve a felsőfokú gazdasági informatikus szakmai képzés indult be.
A 2002-2003-as tanév ismét újdonsággal köszöntött ránk és tanulóinkra. Bevezetésre került a Dunaújvárosi Főiskola programja alapján az akkreditált felsőfokú szakképzés két szakmában: pénzügyi szakügyintéző és számviteli szakügyintéző.

Bővebb információkért klikkeljen webcímünkre!

Bag-Band Bt.

Cím:
2191, Bag Sport út 10.
mobil:
06/30932-8091
:
06/30932-8091
Tevékenység rövid leírása:
Sok éves oktatói tapasztalattal rendelkezünk, hiszen 1991 -tól foglalkozunk gépjárművezető-képzéssel. Cégünk 1993-as megalakulása óta jelentős minőségi fejlődésen ment keresztül. Saját rutinpályával rendelkezünk, számítógépekkel felszerelt tanteremben történik az elméleti oktatás, államilag elismert akkreditált oktatási intézményként működünk. Jogosítványt kismotorra, (?M?) nagymotorra (?A?) és személygépkocsira (?B?) lehet nálunk szerezni. Cégünk dinamikusan fejlődik, jelenleg 10 türelmes, tapasztalt oktató dolgozik csapatunkban. A tanulók modern, klímás autókon tanulhatnak, számítógépekkel felszerelt teremben készülhetnek fel a KRESZ vizsgára. Tanulóink legnagyobb megelégedésére minden rutin vizsgát, valamint a kismotoros forgalmi vizsgát is Aszódon tudjuk lebonyolítani. Különböző akciókkal és kedvezményekkel állunk az ügyfeleink rendelkezésére. Mi a szó klasszikus értelmében szolgáltatunk. Tanulóinkat a lehetőség szerint megkíméljük az órákra történő utazástól. A vezetési órák időpontjait a Tanulóink szabadidejéhez igazítjuk. Rugalmasan alakítjuk a képzés időtartamát a Tanulók egyéni igényei szerint.

Tarziciusz Kft

Cím:
2051, Biatorbágy Szabadság u 96
:
:
Tevékenység rövid leírása:
A Tarziciusz Autósiskola 1995 óta működik Biatorbágyon, a Szabadság út 96. szám alatt.
Az iskolavezető Szikora Árpád, 46 éve dolgozik az oktatói pályán.

Iskolánk folyamatosan megújuló, klimatizált gépjárművekkel dolgozik. A motorkerékpár oktatást minden kategóriában, szintén új típusú motorkerékpárokkal oktatjuk. A, B, C, és C+E kategória oktatását is mi végezzük.

Autósiskolánkban éves szinten több száz tanuló szerez jogosítványt, különböző kategóriákban.
Autóiskolánk foglalkozik automata oktatással is.
Szaktanfolyam oktatás : GKI,NHK,OKJ.

Foglalkozunk tanfolyamok szervezésével is.
Várjuk jelentkezését reggel 08:00-tól ,este 20:00-ig.

Alfa Nyelvstúdió

Cím:
9024, Győr Táncsics M. u. 16.
telefon:
96/428-455
fax:
96/428-455
Tevékenység rövid leírása:
Győri stúdiónk 1994. óta a Táncsics Mihály u. 16. sz. alatt működik kabinet rendszerben német és angol nyelv oktatására szakosodva.

Duktus 94 Íráselemző és Szolgáltató Kft.

Cím:
1072, Budapest Rákóczi út 26.
telefon:
06-1-326-92-94
mobil:
06-1-326-92-94
Tevékenység rövid leírása:
A Duktus 94 Kft. kizárólagos magyar tulajdonban levő cég, amely humán szolgáltatási tevékenységeket - grafológia, pszichológia - végez.

Dover Nyelvi Centrum

Cím:
1052, Budapest Bécsi u. 3. 4.em. 30.
fax:
267-0606
e-mail:
267-0606
Tevékenység rövid leírása:
A Dover Nyelvi Centrum 1992 májusában alakult, Dohár Péter, Hencsei Kálmán és Verasztó Lajos vezetésével.
Az iskola nevét Dohár Péter és Verasztó Lajos nevének összevonásából kapta. Véletlenül ugyanaz, mint a híres fehér sziklás város neve. Az iskola azonban sok más nyelvet is tanít az angolon kívül.
Verasztó Lajos, angol-magyar szakos tanár, 1971 óta foglalkozik felnőtt nyelvoktatással és tanfolyamok szervezésével.
Dohár Péter, angol-magyar szakos tanár, 1979 óta foglalkozik felnőtt nyelvoktatással és tanfolyamok szervezésével.
Hencsei Kálmán fizika-matematika szakos tanár, közgazdász, rendszerszervező, 1992 óta vesz részt az iskola irányításában.
Az iskola elismertségéhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy a vezetők maguk is elismert tanárok. Racionális és humanista szemléletük, tanári hivatástudatuk, humorérzékük, lelkiismeretes munkájuk, jellemük meghatározza az iskola szellemét.
A magyar anyanyelvűek idegen nyelvre tanítása és az idegen anyanyelvűek magyar nyelvre tanítása egyedi természetű a magyarországi felnőtt nyelvoktatásban. Egyszerű eszközök, mint például a magyar és az idegen nyelv közötti logikai átjárhatóság felismertetése, vagy a konduktori empátiával vezetett szituációs (coaching) gyakoroltatás, könnyíti és élménnyé teszi a nyelvtanulást.
Az eredményes nyelvtanulás alapja a nyitott agyi és lélektani állapotból elérhető koncentrációképesség megteremtése és előhívása a nyelvtanulást végző hallgatóban. A képzés csoportos tanulás esetén is személyközpontú. A nyelvi alapok tanításánál is, de főleg a szakmai nyelv előadási és tárgyalási szintű elsajátíttatásához alkalmazzuk a médiaszakemberképzés és a színészvezetés eszközeit is. A módszer nagyobb pszichológiai és szakmai hozzáértést és tehetséget igényel a tanártól, mint az általánosan csoportra szabott tanítás.
A tananyag gondos kiválasztása, a nyelvtan és a kommunikáció egyenrangú tanítása megszűri a nyelvtanulásban ma gyakran jelentkező divatirányokat és módszereket abszolutizáló izmusokat.
A Dover Nyelvi Centrum a módszertani fogások önálló kidolgozása mellett nem zárkózik el a nemzetközileg bevált korszerű módszertani fogások alkalmazásától.
A tanítás során alkalmazandó mesterségbeli titkokat, fogásokat az iskola tanárai egyéni megbeszélések és rendszeres műhelymunkák során sajátítják el a vezetőktől és egymástól.
A Dover módszer átörökítését segíti, hogy az iskola tanárainak kb. 30 %-a a Dover Nyelvi Centrum hallgatója volt.

Z-Land Oktatási Stúdió Bt.

Cím:
1031, Budapest Városfal köz 2.
telefon:
242-3825
:
242-3825
Tevékenység rövid leírása:
A Z-LAND OKTATÁSI STÚDIÓ számítástechnikai alapfokú és haladó tanfolyamokat szervez újszerű megközelítésben.

Karsai Sport Center

Cím:
7400, Kaposvár Honvéd u. 51.
telefon:
85/352-655 szezonális
telefon:
85/352-655 szezonális
Tevékenység rövid leírása:
Elsődlegesen - vitorlás iskolánkban - belvízi kishajó vezetői oktatással, vizsgára történő felkészítéssel foglalkozunk, valamint hajókat is értékesítünk.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.