Értékelje a céget!
51 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Cím:
7400, Kaposvár Fő u. 52.
telefon:
82/529-230
fax:
82/529-230
Tevékenység rövid leírása:
A Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. 1992. július 1-től működik a Kaposvári Építőipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. egyik jogutódjaként.
A társaság tevékenységét döntően két üzletágon végzi:

- városi távhőszolgáltatás (6855 lakás, 269 egyéb fogyasztó)
- önkormányzati és vegyes tulajdonú épületek üzemeltetése és karbantartása ( 1500-1600 lakás), társasházkezelés

Az alaptevékenységet támogató és a rentabilitást javító további tevékenységek:

- villamos energia termelés és értékesítés (gázmotoros üzem)
- eszköz állomány, ingatlan bérbeadása
- társasházak kezelése ( 2000 lakás)
- egyedi megrendelésre végzett karbantartás.

Városi Szolgáltató Zrt.

Cím:
0, N/A
:
:
Tevékenység rövid leírása:
A szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. tevékenységét a lakossággal szorosan együttműködve, a lakosság érdekeit messzemenőkig szem előtt tartva végzi. Városunk működtetése, tisztaságának megőrzése, parkjaink ápolása a szolgáltatásainkon keresztül biztosíték gyermekeink, polgáraink életterének valódi otthonná tételében.
Cégjegyzékszám: 13-10-040159

Prometheus Rt. - Kaposvár

Cím:
7400, Kaposvár Füredi út 12?14.
telefon:
82/422-214
:
82/422-214

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

Cím:
3600, Ózd Zrínyi út 3.
telefon:
48/473-937
telefon:
48/473-937
Tevékenység rövid leírása:
Ózdon a távhőszolgáltatás 1966-67-ben kezdődött, annak idején, amikor még az Ózdi kohászati üzem működött. Az Ózdi Távhő Kft, 1992-ben alakult, a Borsod Távhőből kivált az Ózdi Távhő Vállalat. 1996-ban alakult át kft-vé, 100%-os önkormányzati tulajdonú kft-ként működünk.
Ahogy fejlődött a város úgy egyre nagyobb szolgáltatási szférát tudtunk megszerezni és jelen pillanatban mintegy 5500 lakást fűtünk a városban. Ózdi Távhő Kft-nek 2 telephelye van, ez a Zrínyi út 3, ezen kívül pedig a kazán telepünk, ami a régi gyár területén található. Két szolgáltatásunk van a melegvíz szolgáltatás és a hőszolgáltatás. Az egész város területén mi biztosítjuk a fűtést és a meleg vizet.
A vezeték hálózatunknak a hossza mintegy 40 kilométer, amihez a bekötő vezetékek is hozzá tartoznak. 110 hő központtal rendelkezünk, megoldottuk a távhő törvény alapján az épületenkénti hőmennyiségmérést. Minden épületnek, ahol a szolgáltatást biztosítjuk, ott külön hőmennyiségmérés van. Több olyan épület van nálunk, ahol egy hő központra vannak rákapcsolva. Megoldottuk, hogy egy hőmennyiségmérő modult építettünk be minden épületbe és úgy fűtünk, ahogy a lakóközösség ezt elvárja.
Két telephelyünk van, itt van a központi szolgáltatás, itt van a diszpécserszolgáltatásunk is, itt vannak a műhelyek, itt csináljuk a hőközponti beruházásoknak az előkészületeit, vezetékeknek az előkészítését. Itt van ez a kis irodaházunk az egész adminisztrációs vezetés, mintegy 20 fővel. A másik telephelyünk, ahol a szolgáltatásnak az alapja van. Rendelkezünk 3 darab 10 megawattos kazánnal 2 gőzkazánunk van a nyomástartásnak, két gázmotorunk van, és a tavalyi beruházás során a Synergie Kft által beruházott 2 gázmotorral most még ez kiegészült. Ezen túlmenően van 3 darab 10 megawattos kazán és van még 4 darab 4,5 megawattos kiskazánunk, ami a szolgáltatás biztonságát még jobban biztosítja.
A cégünk összlétszáma 86 fő, ebből 16-an dolgoznak a fűtőerőműben, a szakmai és a hibaelhárításon. Szolgáltatási szférában dolgoznak 50-en és van még az adminisztrációs rész, ott pedig 20 fő.
Ebben az évben nagyon sok beruházás végeztünk, mintegy 150 millió forintos beruházást hajtunk most végre, 5 hőközpontot hozunk létre a 21. századnak megfelelő műszaki színvonalú, ami a követelményeknek 100%-ig megfelel. Ezen túlmenően, még a fűtőerőműben végzünk egy nagy munkát a két 10 megawattos kazánunknál, cseréljük ki az égőket, még vannak apró javításaink, amit ebben az évben be akarunk fejezni.
A 110 hőközpontból, amit örököltünk annak idején a Borsod Távhőtől, egy pár maradt legutoljára, amit szeretném, ha jövőre, vagy utána szintén be tudnánk fejezni. Ezeknek a beruházásoknak az összege, itt több milliárd forint volt. Nagyon sok pénzt fektettünk be, azért, mert szerettük volna, a fogyasztóinkat kiszolgálni. Abban az esetben, ha kapacitásunk van rá radiátor cseréket, egyéb dolgokat, vagy szelep cseréket is elvégzünk. Átalánydíjas szerződésünk van a minimális szolgáltatási díjért végezzük ezeket a munkákat.
A későbbiek során is remélem, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a tevékenységet. A hő központi beruházásokat szeretném, ha 1-2 éven belül befejeznénk, a vezeték szakaszoknak a szükséges cseréjét meg tudnánk oldani. A szolgáltatást igénybe vevőknél nagyon szeretném, hogy ne kelljen nagy mértékű áremelést végrehajtani, mert sajnos a közületeknél nincsen árkompenzáció, mint ahogy a lakosságnál. A táv hő kft nem egy nagy nyereséges cég, hanem a legfontosabb az, hogy a szolgáltatás biztonságát a legjobban tudja biztosítani a fogyasztók részére.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

Cím:
9730, Kőszeg Deák Ferenc u. 2.
telefon:
94/563-006
fax:
94/563-006

RÉGIÓHŐ Kft.

Cím:
9900, Körmend Rákóczi F. u. 23.
telefon:
94/594-172
fax:
94/594-172
Tevékenység rövid leírása:
A RÉGIÓHŐ KFT-t 1992. szeptember 29-én alapította Körmend, Szentgotthárd és Vasvár városok önkormányzata. A KFT. törzstőkéje: 230 millió Ft.
Feladata a három város területén a távhőszolgáltatási- és táv melegvíz ellátási feladatok ellátása, folytatva a korábban a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalat által végzett tevékenységet.
A hatósági távhőszolgáltatási díjakat az egyes önkormányzatok állapítják meg területükre vonatkozó érvénnyel.
A KFT-t Németh István ügyvezető igazgató irányítja. A tulajdonosi kontrollt 3 tagú Felügyelő Bizottság gyakorolja.
Ügyfélszolgáltai iroda Körmenden, a Rákóczi u. 23. alatt működik.
A KFT. a hőszolgáltatáshoz felhasznált hő döntő hányadát maga termeli, egy kisebb részét vásárolja. Meghatározó energiahordozó a földgáz, de a faapríték aránya is jelentős. Ezeken kívül geotermikus energiából és napenergiából nyert hő kerül a fűtési rendszerekbe. Kapcsolt energiatermelés két fűtési rendszerben történik.
A szolgáltatás minőségének folyamatos javításán kívül legfontosabb törekvésünk az energiatermeléssel és szolgáltatással együtt járó káros környezeti hatások csökkentése. Ennek érdekében igyekszünk megújuló energiákkal helyettesíteni a fosszilis energiahordozókat.
Jelszavunk: KÖRNYEZETBARÁT ENERGIA, FOGYASZTÓINK SZOLGÁLATÁBAN!
A KFT. által a három városban működtetett fűtési rendszerek száma 6. A hat rendszerre 75 db hőközpont és 568 000 fűtött légköbméter kapcsolódik. A forgalmazott éves hőmennyiség átlagosan 130.000 GJ.

Prometheus Rt. - Baja

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft

Cím:
2030, Érd Emília u. 6. (központ)
telefon:
23 523-023
fax:
23 523-023
Tevékenység rövid leírása:
Az érdi Önkormányzat Képviselőtestülete 2000 december 15. napján Az érditávhőszolgáltató rendszer üzemeltetésének koncessziós szerződéssel történő átengedésére tárgyában koncessziós pályázatot hírdetett meg. A pályázati kiírás alapján a Prometheus Rt. és a Budapesti Erőmű Rt. által aléapított konzorcium közös ajánlatot nyújtott be. A pályázati eljárás eredményeképpen az Önkormányzat a konzorciumot nevezte meg a koncessziós pályázat győztesének, amelynek alapján megkötötték az üzemeltetésre vonatkozó alapvető feltételeket tartalmazó Koncessziós Megállapodást . A pályázati feltételek kielégítéséhez, a távhőellátó rendszer üzemeltetéséhez a Budapesti Erőmű Rt és a Prometheus Rt. 2001 június 14.-én megalapították az Érdi Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaságot (ÉRDHŐ Kft.-t)

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

Cím:
9200, Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 9
telefon:
(96) 213087
fax:
(96) 213087

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

Cím:
7800, Siklós Hajdú Imre utca 15.
telefon:
72/496-209
e-mail:
72/496-209
Tevékenység rövid leírása:
A Siklósi Távhő Nonprofit Kft. és jogelődjei az 1970-es évek óta végzik a városban a távhőszolgáltatást. Többszörös átalakulás után jelenleg a cég 100%-os tulajdonosa Siklós Város Önkormányzata.

Cégünk két telephelyről végzi a hőszolgáltatást, a Köztársaság téri és a Hajdú Imre utcai kazánházból. 1998 és 2000 között nagyméretű fejlesztés történt a cégnél, melynek eredménye az automatizált távfelügyeleti és vezérlő rendszer. Ez teszi lehetővé, hogy a Köztársaság téri kazánházat személyzet nélkül, a Hajdú Imre utcai kazánházból üzemeltessük.
A Társaság alaptevékenysége során 1059 lakásban, valamint oktatási és közületi intézményekben biztosítja a távhőszolgáltatást. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

Cégünk jelenlegi létszáma tíz fő. A Társaság alapvető feladatai közé a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése, fűtés szolgáltatás tartozik. A távfűtési rendszer az egyedi fűtési rendszerhez képest komfortosabb és biztonságosabb, nem igényli a helyi hőtermeléshez szükséges berendezések kiépítését, üzemeltetését és karbantartását, nincs szükség égéstermék elvezetésére.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.