Értékelje a céget!
51 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divíziója (volt Kazinc Távhőszolgáltató Kft.)

Cím:
3700, Kazincbarcika Liget u. 2.
telefon:
48/312426
fax:
48/312426
Tevékenység rövid leírása:
Felhasználóink érdekében társaságunk elsődleges céljának tekinti a közép és hosszútávú műszaki gazdasági biztonság fenntartását.
Ennek kiemelten fontos eleme: a szolgáltatási díjak ezen szempont szerinti alakítása, mely nyújtson fedezetet a biztonságos működéshez és fejlesztéshez, de a felhasználók részéről is elfogadható legyen.
Társaságunk felhasználóbarát, így minden tevékenységét a felhasználói igényeknek rendeli alá.

A cég történelmének jelentősebb mérföldkövei:

1965. A távhőszolgáltatás kezdete Kazincbarcikán, melyet a Kazincbarcikai Városgazdálkodási Vállalat távfűtési üzemeként lát el.
1979. Borsodtávhő alakulása
1992. Borsodtávhő jogutód nélkül megszűnt.
1992. KAZINC Távhő Kft alapítása
2002. szeptember 13: KAZINC-THERM Kft szolgáltatja a hőenergiát az AES Borsodi Energetikai Kft helyett.
2008. február 29: A KAZINC Távhő Kft jogutóddal megszűnik és beolvad a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-be.
2008. március 01: a TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divíziója látja el a szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki feladatokat.

Tevékenységi kör:

Divíziónk végzi városunk teljes területén a távhőszolgáltatási tevékenység műszaki feladatait, úgymint:
távvezeték hálózat üzemeltetése,
hőközpontok üzemeltetése,
üzemeltetési és karbantartási szerződéssel rendelkező épületekben a szerződéses feladatok ellátása,
a számlázás alapját képező adatok begyűjtése és szolgáltatása a számlát kiállító egység számára,
a számlázási adatokat szolgáltató mérőeszközök hitelesíttetése (ki- és beszerelése),
hőközponti paraméterek figyelése és szükség szerinti beavatkozás a távfelügyeleti rendszer segítségével,
nem tervezett meghibásodások megszüntetése,
tervezett karbantartási-, felújítási és beruházási feladatok látása a saját tulajdonú berendezések esetében,
egyedi megrendelések teljesítése kapacitástól függően,
kapcsolattartás hőtermelő KAZINC-THERM Kft-vel,
műszaki tervegyeztetés, szaktanácsadás, műszaki felügyelet ellátása.

Műszaki jellemzők:

Kazincbarcika a lakások számát tekintve a 31. legnagyobb település az országban. A város lakásainak mintegy 65 %-át látjuk el távfűtéssel, mely arány országosan a 2. legnagyobb adat.
Összességében több mint 8.200 háztartási és 450 egyéb célú felhasználót szolgálunk ki, miszerint társaságunk az ország 14. legnagyobb távhőszolgáltatója.
Az általunk fűtött lakások össz légtérfogata 1.110.536 lm3.
2007. évben általunk vásárolt hőenergia: 465.544 GJ
A lekötött hőteljesítmény: megközelítőleg 57,6 MW
A hőenergia beszállítója a KAZINC-THERM Kft.
Távvezeték hálózatunk megközelítőleg 20,3 km, melyből a primer vezetékek hossza kb. 16,7 km. A teljes hálózat saját tulajdonban van.
Hőközpontjaink száma 123 db, melyeket 100 %-ban kiépített telemechanikai rendszerünk segítségével felügyeljük.
Hőfogadó állomásinak száma: 250 db

Prometheus Rt. - Győr

EVAT ZRt.

Cím:
3300, Eger Zalár József u. 1-3.
e-mail:
evatzrt@evatzrt.hu
fax:
evatzrt@evatzrt.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az EVAT Zrt. jogelődje az Egri Ingatlankezelő-Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat, melyet Eger Város Tanácsa 1971. júliusában alapított. A vállalat feladata az állami tulajdonba került lakások bérlőivel a szerződések megkötése, a szerződési kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, ill. a szükséges felújítások, karbantartások elvégzése volt. Az egri távfűtés története 1972-ben kezdődött egy ún. termokonténer üzembe helyezésével. Eger Város Tanácsa 1973-ban bízta meg az IKLV-t az épülő távhőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával.

A rendszerváltás során a bérlakások önkormányzati tulajdonba kerültek, később megkezdődött ezen lakások értékesítése, az ezeket kezelő vállalatok pedig átalakultak mai formátumú gazdasági társaságokká. A 80-20% arányban önkormányzati-kisrészvényesi tulajdonú Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság 1991. augusztus 1-jén alakult meg.

Az Rt. az önkormányzat lakásgazdálkodásában, valamint szociálpolitikai kérdések megoldásában egyaránt jelentős szerepet töltött be. Ingatlan vonalon részt vállalt kezelés, karbantartás, felújítás terén, de meghatározó volt a lakáspiac alakításában és a műemlékek megmentésében, hasznosításában is. Vállalkozások részére területeket keresett és biztosított, ingatlanokat adott bérbe és adásvételt bonyolított. Szolgáltatások széles választékát nyújtotta, elsősorban a lakosságnak: fűtés, hibaelhárítás, díjbeszedés, takarítás, jogi-pénzügyi és adótanácsadás.

2001-ben az Rt. tulajdonosai döntöttek a szétválásról, a kisrészvényesek önálló, döntően házkezeléssel foglalkozó Kft.-t alapítottak. Kiválásukkal 2001. november 26-án létrejött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság, melynek fő profilja a távhőszolgáltatás, valamint a vagyongazdálkodás és üzemeltetés.

Társaságunk 2003 márciusában megnyitotta kapuit az ún. Történeti Tárháznak, ahol állandó kiállításként egy csodálatos fegyvergyűjtemény kapott helyet. Szintén ebben az évben kezdődött el a mára már megnyílt Kopcsik Marcipánia és Harangöntő-Ház felújítása. Ezen kezdeményezésekkel cégünk komoly szerepet vállal Eger város idegenforgalmi és kulturális életében.

2004. márciusától cégünk látja el Eger városában a fizető parkolók, a piaccsarnok és a Szépasszony-völgy területének üzemeltetési feladatait is, valamint a rágcsálómentesítést. Cégünk a 2004-es évtől kezdve könyvviteli és bérszámfejtési tevékenységet végez más önkormányzati cégek számára is. Önkormányzati döntés szerint 2004 év végétől az Rt. ún. "törzsházas" formában irányítja a korábban önkormányzati felügyeletű gazdasági társaságokat. 2006 márciusától az Egri Városfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. beolvadásával az egri Tűzoltó Múzeum is társaságunkhoz került.

Cégünk büszke arra, hogy sikerült olyan arculatot kialakítania, amelyet ügyfeleink és partnereink egyaránt, elfogadtak és rövid id. alatt ismerté váltak. Következetesen használjuk logónkat, színeinket (zöld-fehér-kék), zászlóinkat (asztali, kültéri), levélpapírunkat, jelképünket, valamint kialakítottuk internetes oldalunkat is.

Az Rt. dolgozói 21. századi körülmények között végzik munkájukat, kényelmes irodabútorok, kiváló megvilágítás és korszerű technikai feltételek jellemzik az irodahelyiségeket. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a Hewitt-Figyelő felmérésén sikerült elnyernünk a "Legjobb munkahely 2005." címet a kis- és középvállalatok kategóriában

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Cím:
6000, Kecskemét Akadémia krt 4.
fax:
(76) 47 86 72
telefon:
(76) 47 86 72
Tevékenység rövid leírása:
Üdvözöljük!

Ön a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. oldalaira érkezett!
A menüpontokon átbarangolva megismerhet egy szeletet a kecskeméti távhőszolgáltatás múltjából, belepillanthat a jelenébe és talán egy kicsit a jövőjébe is...
A TERMOSTAR Kft több, mint 11 ezer lakásban és ezer egyéb fogyasztónál szolgáltat fűtést és melegvizet, valamint villamosenergiát is termel, mely a közcélú villamos hálózatba kerül.
Az utóbbi években Kecskemét Önkormányzatának egyik legnagyobb vagyonnal, üzleti forgalommal rendelkező, tervszerűen és jövedelmezően gazdálkodó társaságává vált.
Cégünk az ország egyik elismert távhőszolgáltatója, jól prosperál, biztos piacon és pénzügyi alapokon áll.
A cég küldetését az alábbiak szerint fogalmaztuk meg :
Minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtani a fogyasztók és a tulajdonosok elvárásai szerint. Partnereink teljes elégedettségét úgy szeretnénk elérni, hogy a magyar távhős szakma jelenlegi 103 szervezete,
vállalkozása közül a legjobb 5 cég között tartsák számon a Kecskeméti TERMOSTAR Kft-t.A társaság több évtizedes gyakorlattal rendelkezik forróvíz hálózatok, valamint ezek hőközpontjainak üzemeltetésében, karbantartásában és létesítésében. 2000-től a Kft. tevékenysége a villamos energia termelés-elosztás tevékenységével bővült.
A stratégiai jelentőségű beruházás, gázmotor blokkok telepítése kapcsolt energiatermelés céljából négy év alatt valósult meg. A kiserőmű 2004-től Kecskemét város villamos energia igényének közel 20 %-t biztosítja.
Az Árpádvárosi fűtőműben lévő berendezés 1,5 MW villamos és 1,6 MW hőteljesítményű.
A Széchenyivárosi fűtőműben üzemelő három gázmotor összes villamos teljesítménye 4,7 MW, összes hőteljesítménye 5 MW.
Távhőrendszere
a primer elosztó hálózat nyomvonala megközelítőleg 14 km
a szekunder elosztó hálózat nyomvonala megközelíti a 15 km-t
a rendszerben 94 db hőközpont található
ezen felül 301 db hőfogadó állomással is rendelkezik
Ezeken kívül a társaság foglalkozik még a hőenergia értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, valamint egyéb másodlagos tevékenységekkel is.
A cég telephelyei, ellátási területek
Széchenyivárosi fűtőmű : 6000 Kecskemét Akadémia krt. 4.
E rendszer látja el a teljes fogyasztói kör 2/3-át. A hőt 7 db földgázüzemű forróvíz kazán és 3 db gázmotor állítja elő. Teljesítményük 72,8 MW. E kapacitásuk a legnagyobb hidegben 68,6 %-ban van kihasználva.

Prometheus Rt. - Tata

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

Cím:
6800, Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70.
telefon:
62/530-930
fax:
62/530-930
Tevékenység rövid leírása:
A részvénytársaság főbb tevékenységi körei:
- Vagyonkezelés
- Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Gőz-, melegvíz ellátás
- Távközlés
- Egyéb gépek, és gépi berendezések kölcsönzése
- Számviteli tevékenység
- Egyéb sporttevékenység
- Szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
- Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
- Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

A tevékenységi köröket az alábbi részegységek látják el:
- Vagyonkezelés, Ügyvitel
- Távfűtés
- Informatika
- Sport
- Ipari park
- Ipari szakképző

Csornai Hőszolgáltató Kft.

Cím:
9300, Csorna Barbacsi út 1
telefon:
(30) 956 47 71
telefon:
(30) 956 47 71

Prometheus Rt. - Szombathely

Cím:
9700, Szombathely Thököly Imre utca 45.
telefon:
94/345-009
:
94/345-009

CSORNAHŐ Kft.

Cím:
9300, Csorna Barbacsi út 1.
fax:
(96) 59 20 89
telefon:
(96) 59 20 89
Tevékenység rövid leírása:
Városi távhő termelés és szolgáltatás Foglalkoztatottak száma: 25

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018 Tudakozó Rendszer Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.