Értékelje a céget!
48 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Váci Távhő Kft.

Cím:
2600, Vác Zrínyi u. 9.
telefon:
27/510-135
e-mail:
27/510-135
Tevékenység rövid leírása:
A Váci Távhő Kft. fűtési hő és használati meleg víz (HMV) előállításával és to-vábbításával foglakozik.

Cégünk 100 %-ban Vác Város Önkormányzatá-nak tulajdonában van, 1996-ban alakult a Váci Városüzemeltetési Kft.-ből történő kiválással.

A távhőszolgáltatás működését, a fogyasztói és szolgáltatói oldal jogi viszonyait a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, a tör-vény végrehajtásáról kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet, valamint Vác város Önkormányzatának 41/2005.(XII. 19.) számú, a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szó-ló rendelete szabályozza.

A legmagasabb szolgáltatási díjak meghatározá-si jogát a Vác Város Önkormányzat Képviselő Testülete gyakorolja.

A Váci Távhő Kft. 2710 lakást, 3 nagyobb és több kisebb közületet 4 kazánházból lát el távhőszolgáltatással. A Vásár téri fűtőmű kapacitása lehetővé tenné azt, hogy ebből az egy fűtőműből lássuk el hőenergiával az összes épületet. De a Vásár térről a nagy távolság miatt nem lehet a Deákvári főútra, az Újhegyi útra és a Szent Ist-ván térre távvezetéket vinni, kénytelenek vagyunk az ottani kis kazánházakat üze-meltetni. Vagyis teljesen helyi sajátosság, hogy más távhőszolgáltatókhoz képest kénytelenek vagyunk ekkora lakásszámnál még összesen 11 db kis teljesítményű, kazánt üzemeltetni, ami nyilvánvalóan megdrágítja a szolgáltatást ahhoz képest, hogy azt megtehetnénk önmagával a Vásár téri fűtőművel önállóan is, a jelenleg meglévő kapacitás bővítése nélkül is.

A váci távhőszolgáltatás hőszükséglete 140 000 GJ, jelenleg ennek 20 %-át a gázmotoros kis erőműtől, kb. 12 %-át a GE Hungary Zrt. Váci Gyárától vásároljuk, a többit saját magunk állítjuk elő gázkazánokkal.

A szolgáltatási területen négy kazánházzal 2710 la-kossági felhasználó, (96 % ) egy iskola, egy óvoda és vele egy épületben lévő böl-csőde, és több, kb. 50 db kisebb üzlet ellátását biztosítja.

Az egyes kazán-házak tulajdonságai egymástól jelentősen eltérnek, ezért jellemzésüket külön-külön végezzük el.

T-Szol Zrt.

Cím:
2800, Tatabánya Győri út 23.
telefon:
34/316-022
e-mail:
34/316-022
Tevékenység rövid leírása:
A Komtávhő Zrt. 1964-től szolgáltat távfűtést és melegvízet. Jelenlegi szervezeti formánk 1999-ben alakult ki. Tatabánya területén 22500 lakást és több ipari fogyasztót látunk el távfűtéssel és melegvízzel. Szolgáltatási területünkhöz tartozik Baj község ellátása.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Cím:
6724, Szeged Vág u. 4
e-mail:
titkarsag@hoszolg.szeged.hu
telefon:
titkarsag@hoszolg.szeged.hu
Tevékenység rövid leírása:
Szeged város távfűtésének története 1949-ben kezdődött, amikor a SZMJV Önkormányzata, a város távfűtési rendszerének kidolgozására létrehozta a Szegedi Városgazdálkodási Vállalatot. Többszöri átalakulás (1991, 1994, 1999) és a privatizáció következtében 1999. év óta működik a Szegedi Hőszolgáltató Kft a mai formájában.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft fő tevékenysége a gőz-, melegvízellátás (TEÁOR 40 30?03). Ez a tevékenység kiterjed a -távhőenergia előállítására, -beszerzésére, -átvitelére, és szolgáltatásának értékesítésére, a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó vezetékek és berendezések üzemeltetésére, tervezésére, kivitelezésére, karbantartására, és üzemzavar elhárítására.

Jelenleg 27.258 lakossági-, valamint 490 közületi fogyasztót szolgálunk ki távhőenergiával, mintegy 26.000 fogyasztót pedig használati melegvízzel.

A város területén a távhőellátást 24 db kazánházunk, valamint 253 db hőközpontunk biztosítja.

GYŐRHŐ Győri Hőszolgáltató Kft.

Cím:
9028, Győr Rozgonyi utca 44
e-mail:
gyorho@gyorho.hu
telefon:
gyorho@gyorho.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az 1969-ben alapított Győri Hőszolgáltató Vállalatot a tulajdonos Győri Önkormányzat 1993-ban Győri Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággá (röviden GYŐRHŐ Kft.) alakította át.
A társaság tevékenységét két üzletágon végzi:

városi távhőszolgáltatás, mint alaptevékenység, amely hőtermelést és -szolgáltatást jelent
villamosenergia-termelés és -értékesítés gázmotoros koogenerációs kiserőműben
A városi hőszolgáltatást a cég 23 500 lakossági és 2 400 egyéb fogyasztónak biztosít, amely 250 MW lekötött fogyasztói hőteljesítményt jelent.
A beépített forróvizes kazánteljesítmény 358 MW. A távhő 43 km hosszú primer vezetékhálózaton jut el a fogyasztókhoz.
Az energiaátalakítás hatékonyságát javító gázmotoros erőmű 18 MW villamos teljesítményű ? 17,7 MW hőteljesítmény mellett ?, amely 2002. november óta üzemel nagy megbízhatósággal. 2004-ben az erőmű 140 000 MWh villamos energiát termelt. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés energetikai hatásfoka 84 %.

Prometheus Rt. - Balassagyarmat

Cím:
2660, Balassagyarmat Teleki út 17.
telefon:
35/300-456
:
35/300-456

EVAT ZRt.

Cím:
3300, Eger Zalár József u. 1-3.
e-mail:
evatzrt@evatzrt.hu
fax:
evatzrt@evatzrt.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az EVAT Zrt. jogelődje az Egri Ingatlankezelő-Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat, melyet Eger Város Tanácsa 1971. júliusában alapított. A vállalat feladata az állami tulajdonba került lakások bérlőivel a szerződések megkötése, a szerződési kötelezettségek teljesítésének vizsgálata, ill. a szükséges felújítások, karbantartások elvégzése volt. Az egri távfűtés története 1972-ben kezdődött egy ún. termokonténer üzembe helyezésével. Eger Város Tanácsa 1973-ban bízta meg az IKLV-t az épülő távhőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával.

A rendszerváltás során a bérlakások önkormányzati tulajdonba kerültek, később megkezdődött ezen lakások értékesítése, az ezeket kezelő vállalatok pedig átalakultak mai formátumú gazdasági társaságokká. A 80-20% arányban önkormányzati-kisrészvényesi tulajdonú Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság 1991. augusztus 1-jén alakult meg.

Az Rt. az önkormányzat lakásgazdálkodásában, valamint szociálpolitikai kérdések megoldásában egyaránt jelentős szerepet töltött be. Ingatlan vonalon részt vállalt kezelés, karbantartás, felújítás terén, de meghatározó volt a lakáspiac alakításában és a műemlékek megmentésében, hasznosításában is. Vállalkozások részére területeket keresett és biztosított, ingatlanokat adott bérbe és adásvételt bonyolított. Szolgáltatások széles választékát nyújtotta, elsősorban a lakosságnak: fűtés, hibaelhárítás, díjbeszedés, takarítás, jogi-pénzügyi és adótanácsadás.

2001-ben az Rt. tulajdonosai döntöttek a szétválásról, a kisrészvényesek önálló, döntően házkezeléssel foglalkozó Kft.-t alapítottak. Kiválásukkal 2001. november 26-án létrejött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Részvénytársaság, melynek fő profilja a távhőszolgáltatás, valamint a vagyongazdálkodás és üzemeltetés.

Társaságunk 2003 márciusában megnyitotta kapuit az ún. Történeti Tárháznak, ahol állandó kiállításként egy csodálatos fegyvergyűjtemény kapott helyet. Szintén ebben az évben kezdődött el a mára már megnyílt Kopcsik Marcipánia és Harangöntő-Ház felújítása. Ezen kezdeményezésekkel cégünk komoly szerepet vállal Eger város idegenforgalmi és kulturális életében.

2004. márciusától cégünk látja el Eger városában a fizető parkolók, a piaccsarnok és a Szépasszony-völgy területének üzemeltetési feladatait is, valamint a rágcsálómentesítést. Cégünk a 2004-es évtől kezdve könyvviteli és bérszámfejtési tevékenységet végez más önkormányzati cégek számára is. Önkormányzati döntés szerint 2004 év végétől az Rt. ún. "törzsházas" formában irányítja a korábban önkormányzati felügyeletű gazdasági társaságokat. 2006 márciusától az Egri Városfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. beolvadásával az egri Tűzoltó Múzeum is társaságunkhoz került.

Cégünk büszke arra, hogy sikerült olyan arculatot kialakítania, amelyet ügyfeleink és partnereink egyaránt, elfogadtak és rövid id. alatt ismerté váltak. Következetesen használjuk logónkat, színeinket (zöld-fehér-kék), zászlóinkat (asztali, kültéri), levélpapírunkat, jelképünket, valamint kialakítottuk internetes oldalunkat is.

Az Rt. dolgozói 21. századi körülmények között végzik munkájukat, kényelmes irodabútorok, kiváló megvilágítás és korszerű technikai feltételek jellemzik az irodahelyiségeket. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a Hewitt-Figyelő felmérésén sikerült elnyernünk a "Legjobb munkahely 2005." címet a kis- és középvállalatok kategóriában

Halas Távhő Kft.

Cím:
6400, Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 22/a
telefon:
(77) 42 28 06
e-mail:
(77) 42 28 06

Prometheus Rt. - Győr

CSORNAHŐ Kft.

Cím:
9300, Csorna Barbacsi út 1.
fax:
(96) 59 20 89
telefon:
(96) 59 20 89
Tevékenység rövid leírása:
Városi távhő termelés és szolgáltatás Foglalkoztatottak száma: 25

VÁRDA-TÁVHŐ Kft.

Cím:
4600, Kisvárda Piac u. 5.
telefon:
(45) 40 42 99
telefon:
(45) 40 42 99
Tevékenység rövid leírása:
A Várda-Távhő Kft. Kisvárda város közigazgatási területén végzi szolgáltatási tevékenységét.
Főtevékenység: gőz- melegvízellátás, TEÁOR: 4030.
Ellátott lakások száma: 1240 db
Közületek, intézmények: 800 lakásegyenérték.
Távfűtött lakások összes fűtött légtérfogata: 176.943 lm3
Távfűtött közület légtérfogata: 105.650 lm3
Összes távfűtött légtérfogat: 282.593 lm3
Távvezeték hossza gerinc, elosztó, bekötővezetékkel: 7.300 m
Hőlépcső: 115/70 ?C

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.