Értékelje a céget!
40 találat 1 | 2 | 3 | 4

Bonusimpex Kft.

Cím:
1194, Budapest Hofherr Albert u. 93/A
telefon:
1/357 64 91
fax:
1/357 64 91

Tóth Attila Fotográfus Mester

Cím:
8230, Balatonfüred Arácsi u. 107.
fax:
87/343-629
telefon:
87/343-629

Konwex Irodatechnika Kft.

Cím:
5000, Szolnok Mátyás király út 4.
telefon:
56-420-752
fax:
56-420-752
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk irodatechnikai eszközök forgamzásával és karbantartásával foglalkozik.

Hanka Média Kft.

Cím:
2112, Veresegyház Szadai út 11.
:
:

Romi-Suli Könyvkiadó

Cím:
2100, Gödöllő Pf. 423.
telefon:
20/913-7192
telefon:
20/913-7192
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk tankönyvkiadással és taneszköz forgalmazással foglalkozik.
ÁRAK ÉS ÉRVEK A ROMI-SULI MELLETT?
(érvényes: 2010. január 1-tôl)
MIRE SZÁMÍTHAT, HA A ROMI-SULIT VÁLASZTJA?
Ha egy évfolyamon alaptankönyveinkre osztálynyi megrendelést kapunk
? valamennyi elsôsnek az ÖNTAPADÓS BETŰKIRAKÓT ingyenesen biztosítjuk?
? a második/harmadik/negyedik évfolyamon a nyelvtan-helyesírás felmérésfüzeteket ingyenesen
kaphatja meg valamennyi tanuló...
? az ún. kiegészítô füzetek árából darabonként 100 forintot(!) visszatérítünk az iskolának (osztálytanítónak)
taneszköz/tankönyv formájában...
? taneszközeinkhez egész évben féláron juthatnak hozzá?
A ROMI-SULI tankönyvei valamennyi évfolyamon a legkedvezôbb árfekvésűek
Tanítóink számára INGYENESEN elérhetôk!
? Tanmenetjavaslat évfolyamonként
? Olvasókönyveinkhez részletes drámapedagógiai ötlettár évfolyamonként
? 1-2. és 3-4. osztályos óravázlatgyűjtemény
Tankönyvcsaládunk ? már a 90-es évek óta(!) ? minden tekintetben megfelel(t)
a kompetenciafejlesztés mai kritériumainak?
A ROMI-SULI tankönyvei és taneszközei ? mérvadó és mértéktartó vélemények szerint ?
módszertani kimunkáltság és kivitel szempontjából is a legigényesebbek közül valók?
35 TANKÖNYVÜNK SZEREPEL A TANKÖNYVJEGYZÉKEN!
S Z Á M O L J O N V E L Ü N K !
1. osztály ? 6 alapkönyv = 3442,- Ft!
? ÖNTAPADÓS betűkirakó ingyenes!
6+1 kötet=3442,- Ft! (átlagár: 492,- Ft)
2. osztály ? 4 alapkönyv = 2940,- Ft!
? Nyelvtan+helyesírás felmérések ingyenes!
4+1 kötet=2940,- Ft! (átlagár: 588,- Ft)
3. osztály ? 5 alapkönyv = 3633,- Ft!
? Nyelvtan+helyesírás felmérések ingyenes!
5+2 kötet=3633,- Ft! (átlagár: 606,- Ft)
4. osztály ? 5 alapkönyv = 3444,- Ft!
? Nyelvtan+helyesírás felmérések ingyenes!
5+2 kötet=3444,- Ft! (átlagár: 574,- Ft)
ROMI-SULI Könyvkiadó ? telefon: 28/423-365 ? fax: 28/527-580 3
E L S Ô S TANKÖNYVCSALÁDUNK
Kiadói kód A TANKÖNYV CÍME ÁRA (Ft)
RO?001a Olvasni tanulok ? ÁBÉCÉSKÖNYV (ÚJ!) 882
RO?001 OLVASNI TANULOK ? munkafüzet 588
RO?002 Írni tanulok (kisbetűs) 525
RO?003 ÍRNI TANULOK (nagybetűs) 398
RO?004a ELSÔS OLVASÓKÖNYV (ÚJ!) 651
RO?005 FELADATOK az olvasókönyvhöz 398
6 kötet együtt 3 442
RO?006 ÖNTAPADÓS BETŰKIRAKÓ (ingyen!) 525 0
6 + 1 kötet együtt 3 442/7 = 492 Ft/kötet
RO?001 RO?001a RO?002 RO?003
RO?005
RO?004a
12 elsôs tankönyvünk
szerepel a tankönyvjegyzéken!
A kezdô olvasás- és írástanuláshoz készült köteteink az elsajátítás legszükségesebb
feltételeit teremtik meg. A ROMI-SULI elsôs tankönyvcsaládjának
6 alaptagja mellett az Öntapadós betűkirakó is nélkülözhetetlen eszköznek
tekinthetô. (Ez utóbbit ingyen kaphatja minden elsôs!)
Az alapvetô kötetek mellett további 7-8 kiegészítô füzet áll rendelkezésre
a differenciált tanulásszervezés megvalósítására. (Lásd még az 5. oldalt!)
Megjegyezzük még, hogy szinte mindegyik elsôs kiadványunkat tankönyvvé
nyilvánították! (Csak a Gyakorlófüzet nem szerepel a tankönyvjegyzéken!)
Az elsôs tanítóknak az olvasás és írás elsajátításához a ROMI-SULI nyújtja
a leggazdagabb taneszköz-segítséget. Ízelítô kínálatunkból a 8. oldalon!
HA HATOT FIZET + EGYET INGYEN VIHET?
mun kafü z et
1. félév
2. félév
ÚJ!
ÚJ!
Elsôs tankönyvcsaládunk a kompetenciafejlesztés eszközeként is használható...
(ingyenes)
ELSÔS TANKÖNYVEINKRÔL röviden?
4 ROMI-SULI ? Levélcím:2101 Gödöllô, Pf. 423 ? e-mail:rendeles@romisuli.hu
RO-001a Egész évre szóló ábécés olvasókönyvünket
? változatlan tartalommal ? kettébontottuk:
? egy 96 oldalas ábécéskönyvre,
? és egy 72 oldalas olvasókönyvre.
A betűtanítás idôszakában így 2 alapvetô kiadvány
segíti az olvasástanítást:
? RO-001a Olvasni tanulok - ÁBÉCÉSKÖNYV
? RO-001 OLVASNI TANULOK - munkafüzet
Az ábécéskönyv a beszédfejlesztéshez és a hangos
olvasáshoz ad gazdag anyagot, míg a munkafüzetben
önálló munkára valók a feladatok?
RO-004a A betűtanítás idôszaka után a szövegolvasás
gyakorlásához 2 alapvetô kötetet kínálunk:
? RO-004a ELSÔS OLVASÓKÖNYV (72 oldal) ÚJ!
? RO-005 Feladatok az olvasókönyvhöz (48 old.)
RO-005 ?FELADATOK az elsôs olvasókönyvhöz? című
munkafüzetünknek már a megnevezésébôl kiderül, hogy
ez a kötet csak az Olvasókönyvvel együtt használható,
mert a legtöbb feladatot csak úgy lehet megoldani, ha
a gyerekek az olvasókönyv szövegében visszakeresik a
választ. Ezt a visszakeresô olvasási magatartást, mely a
könyvbôl való tanulás egyik fontos feltétele, már elsô
osztályban módszeresen elindítjuk. Ebben a munkafüzetben
a prózai szövegek többségéhez és 12
vershez szerkesztettünk feladatsorokat. (A versfeldolgozáshoz
készült oldalakat a füzet közepén a többitôl
eltérô színnel nyomtattuk.)
RO-002 Az ?Írni tanulok?-ban az elôkészítô idôszak
(betűelemek vázolása) után az írott kisbetűk megismerése
az olvasástanulással párhuzamosan halad. Az
írott szavak másolása mellett gyakran fordul elô nyomtatottról
való válogató másolás, valamint a beszédhallás
fejlesztése. (Például a tanult betű beírása a szókeret
megfelelô helyére.) Mivel az elsô félévben az írásfejlettség
talán legjobb fokmérôje az, hogyan képes
elsôsünk a tárgyképek alá önállóan beírni a szavak
jelentését, ezért ennek bevezetésére és egész füzeten át
tartó fokozatos növelésére különösen ügyeltünk. Jó teljesítménynek
számít, ha a félév végére elsôseink 5-6
betűs (helyesírási nehézséget nem tartalmazó) szavakat
képesek önállóan, betűkihagyás nélkül leírni.
RO-003 Az írott nagybetűket is úgy tanítjuk, hogy
? a betűtévesztések elkerülése érdekében ? az egymáshoz
hasonló alakítású nagybetűk (B-P-R, U-Ü-V, stb.)
nem közvetlenül egymás után szerepelnek. A munkafüzet
úgy épül fel, hogy 3-4 betűtanítási oldal után
egy-egy gyakorlóoldal következik.
RO-006 ÖNTAPADÓS BETŰKIRAKÓ
Az öntapadós betűk
? nem igényelnek külön betűtartót,
? s a szülôknek nem kell többszáz betűt kivágniuk, és
tasakokba vagy gumis zsebecskékbe szortírozva
elpakolniuk.
A betűmatricák akár 50-60 alkalommal is leválaszthatók
a helyükrôl, és felrakhatók a speciális
felületű, ún. szilikonpapír táblácskára, ill. onnan visszahelyezhetôk
eredeti helyükre.
Egy készlet 2 kisbetűs + 1 nagybetűs lapot
és 2 szilikonpapírt tartalmaz.
Ha tankönyvcsaládunkat választja, valamennyi elsôs
ingyen juthat hozzá ehhez a betűkirakóhoz...
Minden elsôs osztály megérdemel egy
igazán jó betűkirakót!
TANÍTÓINKNAK
Módszertani anyagaink letölthetôk és kinyomtathatók
innen: www.romisuli.hu/modszertan
? Tanmenetjavaslat (1. osztály)
? Óravázlatok gyűjteménye (1-2. osztály)
? Drámapedagógiai ötlettár az elsôs olvasókönyvhöz
Azoknak a tanítóinknak, akik megadják
nevüket és e-mail címüket,
rendszeresen módszertani anyagokat küldünk...

Neumeyer&Brigl GmbH és a Max Balz GmbH

Cím:
7700, Mohács Eötvös u. 14.
fax:
69300074
telefon:
69300074

Ámor Marketing Ec Reklámügynökség

Cím:
2230, Gyömrő Szent Imre út 75.
telefon:
29/333-550
fax:
29/333-550
Tevékenység rövid leírása:
Amennyiben a fenti reklámlehetőségen kívül további médiaajánlatokat kíván megismerni, kérje tájékoztatásunkat telefonon, faxon, levélben vagy személyesen.

Master Wood Bt.

Cím:
2340, Kiskunlacháza József Attila utca 48.
telefon:
30/449-0523
:
30/449-0523

Sulitech 97 Kft.

Cím:
8000, Székesfehérvár Deák Ferenc u .37.
e-mail:
info@sulitech.hu
fax:
info@sulitech.hu
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk, a Bt. 1993-ban alakult majd 1997-ben Sulitech 97 Kft. néven átalakult. Célunk, hogy óvodák, iskolák és egyéb közintézményeknek nyújtsunk teljes körű kiszolgálást taneszközeik és berendezéseik beszerzéséhez. Vállalkozásunk a kezdetektől fogva dinamikusan fejlődött, így mára már 170 importőr és nagykereskedő termékeit forgalmazzuk az ország egész területén.

Alapvetőnek tartjuk, hogy az általunk forgalmazott termékek minősége elsőrangú legyen.

Kö-Jó Tűzvédelmi Kft.

Cím:
1131, Budapest Dolmány u.5.
fax:
450-00-39
telefon:
450-00-39
Tevékenység rövid leírása:
nagykereskedelmi tevékenységet folytató, tűzoltó készülékeket és felszereléseket gyártó társaságunk termékei a széles forgalmazói-viszonteladói hálózaton keresztül jutnak el a végfelhasználókhoz. MSZ EN ISO 9001:2001-es minőségirányítási rendszerben működő cégünk fő alapelve, hogy minőségi, versenyképes árú, a szabványkövetelményeknek megfelelő és az Európai Uniós előírásokat kielégítő egyre bővülő termékskálával, minél magasabb színvonalú kiszolgálással álljon forgalmazó partnerei rendelkezésére. A szervizhálózatnak a szakszerű karbantartáshoz szükséges alkatrészeket és oltóanyagot társaságunk biztosítja. Tűzoltó készülékeink megfelelnek az MSZ EN 3-as szabványkövetelményeknek, az 50 kg-os porral oltó az MSZ EN 1866-nak is, (-BM OKF Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványok-), melyeket a 9/2001. (IV.5.) GM rendeletnek (PED - 97/23/EG direktíva) megfelelően az Európai közösség forgalmazási követelményeket kielégítően, EU "megfelelőség jelölésével", CE jelöléssel forgalmazzuk.

A tűzoltó készülékek és kiegészítőik (műanyag és fém védőburkolatok, függesztők, tűzoltó készülék takarók) mellett egyéb tűzoltó szerelvények (tűzcsapok, tűzcsaptömlők, sugárcsövek, kapocskulcsok stb.) és termékek (tűzoltó takarók, tűz- és munkavédelmi jelzőtáblák, matricák, felszerelések) folyamatosan bővülő kínálatával állunk vevőpartnereink rendelkezésére.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.