Értékelje a céget!
133 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Zentai úti Általános Iskola

Cím:
8000, Székesfehérvár Zentai út 8.
telefon:
22/503-134
telefon:
22/503-134
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk Székesfehérvár zöldövezeti részében, a Ráchegyen helyezkedik el. Nyolc évfolyamos általánosan képző intézményként működik, párhuzamos osztályokkal.

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, Nyíregyháza

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Magas szintű oktató-nevelő munkánk hosszútávú alapja a COMENIUS I. minőségfejlesztő program bevezetése.
Az oktatás-nevelés első szakaszában fő feladatunknak tartjuk az alapkészségek fejlesztését. A második szakaszban az egyéni képességek kibontakoztatására törekszünk, és arra, hogy biztos tudással kerüljenek tanítványaink a középfokú intézményekbe.Iskolánk kiemelten kezeli a matematika - informatika oktatását, a testi nevelést és az idegen nyelvi képzést. Ezeken a területeken évfolyamonként egy-egy osztályban emelt szintű oktatás folyik. A kiemelkedő tehetségű tanulókkal differenciáltan foglalkozunk, tantárgyi versenyekre készítjük fel őket. Az elmúlt húsz év versenyeredményei bizonyítják munkánk hatékonyságát.Nevelőmunkánkat a gyermekközpontúság jellemzi. Örök erkölcsi értékek és humánus magatartásminták megerősítésével formáljuk a személyiségüket. A tanulói közösségek erősítésével fejlesztjük a gyermekek önismeretét, együttműködési készségét.A magas tantárgyi ismeretek elsajátíttatása érdekében nevelőink kisfelmenő rendszerben tanítanak az alsó tagozatos osztályokban. Ez a gyerekek számára azért kedvező, mert az 1-2. osztályban az iskolaotthonos formában két nevelővel töltik a mindennapjaikat a nebulók. Ez a forma alkalmas arra, hogy átvezesse a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskola tanulmányi munkájába.
A 3-4. évfolyamosok tantárgycsoportos oktatásban részesülnek, amely nagyobb elméjülést és tananyagsúlypontozást tesz lehetővé a tanórákon. Felkészülésüket, a szabadidő hasznos eltöltését a napköziotthon foglalkozásai biztosítják délutánonként.A felső tagozat a szaktárgyak oktatásának hatékonyságát a kiscsoportos foglalkozás segíti elő informatikából és angol, német nyelvekből. Az 5-6. évfolyamon igény szerint biztosítjuk a napköziotthont.Négy jól felszerelt szakterem a kémia, az informatika és a testnevelés tantárgyak oktatási színvonalát emeli. Valamennyi osztályterem audiovizuális eszközökkel jól ellátott, hiszen televízió, írásvetítő áll mindenhol a pedagógus rendelkezésére. Az új, kellemes színű tanulói bútorok is optimista hangulatot sugároznak a napi munkához.A tehetséggondozást és a differenciált képességfejlesztést tanórán és szakkörökön változatos módon, különböző oktatási formák és módszerek alkalmazásával oldják meg a pedagógusok.Az iskola alaptevékenysége 1-8. osztályos tanulók nevelése, oktatása. Ezen kívül napközis ellátást biztosítunk 1-5. évfolyamon önálló napközis csoportokban, 6. évfolyamtól pedig szülői igény alapján tanulószobai foglalkozások segítik a tanulók önálló tanulási tevékenységét szaktanári felügyelet mellett.
A gyermekek tanulmányi előmenetelét számos szakkör segíti. Felkészülésükhöz a 7.500 kötetes könyv- és dokumentumtár áll rendelkezésükre. A könyvtáros törekszik arra, hogy friss folyóiratok, szépirodalmi művek, szakkönyvek álljanak az iskola minden dolgozójának, tanulójának a rendelkezésére.Az egészséges testmozgás érdekében sportolási lehetőségeket biztosítunk. Tömegsportrendezvényeket, játékos sportnapokat rendezünk, melyeken magas létszámban vesznek részt a szülők is.A 6. évfolyamos tanulóinknak egy hetes erdei iskolai programot szervezünk. Garbolcon természetközelben ismerkedhetnek szűkebb hazánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növény és állatvilágával. E hét programja felhívja a figyelmüket a környezetvédelem fontosságára.Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezésére és hasznos eltöltésére: színház, mozi, múzeum, könyvtárlátogatás szervezett formában zajlik tanórai vagy osztályprogramok keretében.Intézményünk konyháját az ELÁMEN - RT. üzemelteti. A szülők tízórait, uzsonnát, ebédet fizethetnek elő gyermekeiknek. A komfortérzethez az iskolai büfé is hozzájárul.Az intézmény tantermeit a délutáni órákban különböző művészeti magániskolák és sportegyesületek bérlik. Így a művészetek, illetve a különböző sportágak iránt érdeklődő tanulók házon belül részesülhetnek "különórákban".

Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola

13. Sz. Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Miskolc

Dalmady Győző Általános Iskola

Cím:
2750, Nagykőrös Kalocsa Balázs u. 3.
telefon:
53/550-290
fax:
53/550-290

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.