Értékelje a céget!
82 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala

Cím:
4066, Tiszacsege Kossuth u. 5.
fax:
52/588-405
e-mail:
52/588-405
Tevékenység rövid leírása:
Tiszacsege Budapestől mintegy 180 km távolságra fekszik és a "3"-as autópályán viszonylag kényelmesen és gyorsan megközelíthető.

Furta Község Önkormányzata

Cím:
4141, Furta Petőfi u. 1.
telefon:
54/441-400
e-mail:
54/441-400

Döge Község Önkormányzata

Cím:
4495, Döge Virág út 1, v. Oszváth tér 1.
:
:

Ágfalva Község Önkormányzata

Gyula Város Önkormányzata

Cím:
5700, Gyula Petőfi tér 3.
telefon:
66/362-155
fax:
66/362-155

Bükkszék Község Önkormányzata

Cím:
3335, Bükkszék Szabadság tér 1.
fax:
36/361-013
e-mail:
36/361-013

Szatymaz Község Önkormányzata

Cím:
6763, Szatymaz Kossuth u. 30.
fax:
62/283-311
telefon:
62/283-311
Tevékenység rövid leírása:
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal.

Bővebb információkért az elérhetőségeknél klikkeljen webcímünkre!

Inárcs Község Önkormányzata

Cím:
2365, Inárcs Rákóczi út 4
telefon:
29/370-021
fax:
29/370-021
Tevékenység rövid leírása:
Inárcs a térség egyik legújabb, mégis legnagyobb történelmi múltra visszatekintő települése. Határában a középső bronzkortól kezdve számos régészeti kultúra népe megtelepedett. A helynév személynévi áttétellel egy magyarok körében is használatos, 'előkelő származású ember' jelentésű ótörök szóból származik. Először 1263-ban jelent meg a (kivételesen gazdag) középkori forrásokban Inarch alakban.

Első ismert lakói Fehérvár tatárjárás idején elszegényedett várjobbágyai voltak, akik mentességet kaptak szolgáltatásaik a várispán szállásáról való gondoskodás teljesítése alól, majd bekerültek Pest megye renddé szerveződő köznemesei közé. Az Anjou-korban már 30-40 kisnemes és néhány szolgálócsalád által lakott kuriális faluként jelenik meg az oklevelekben.

Szent György-templomára 1332-től van adat. E térségben feltűnően nagy, több mint 20 méter hosszú épületének alapfal-maradványait 2000-ben Tari Edit tárta fel. A leletmentő ásatás szerint a többször elpusztult s a hívek által újjáépített templom legrégibb, kváderkövekkel és sírleletekkel meghatározható román periódusa 11-12. századból való. E periódus sírjai közül egy különleges lelet is előkerült, nevezetesen az a rézből készült papi mellkereszt-töredék, melyre görög betűkkel a Szent György bűntelen felirat, középen pedig a szent alakjának bekarcolt képe látható.

A Hunyadiak korában több mint 50 család által lakott faluban a plébános már világi képzettségű tanítót alkalmazott. Plébániai iskolájában 1450 előtt egy olyan deák oktatta a gyerekeket, aki később a budai vár kápolnája mellett működő iskola tanítójaként szerzett hírnevet. A 15. század derekán lakóinak zöme csak néhány nemesi és jobbágytelken gazdálkodott; a módosabbak pedig a káptalani iskolákban, sőt a krakkói és a bécsi egyetemen taníttatták gyermekeiket. E világi képzettségű tanult köznemesi réteg néhány kiemelkedő tagja a főúri vagy udvari familiárisok és a vármegye szolgabírái között öregbítette a maga és faluja hírnevét.

A lakosság szerencsésen átvészelte a török uralom első felét. Továbbra is főleg gabonát és zöldségféléket termesztett, juh- és marhatartással foglalkozott, s saját szükségleteire szőlője is volt. Inárcs az Ócsától délre fekvő falvakkal együtt a 15 éves háború idején pusztult el. Lakói a felvidéki végvárakba és a közeli mezővárosokba menekültek, egykori földjüket pedig legelőbérletként hasznosították.

Közülük a Nagykőrösre menekült Inárcsi Farkas családnak volt kitüntetett szerepe, melynek tagjai a távolra menekült rokonok földjeit is magukhoz váltották. Jogaik alátámasztása céljából közel száz oklevelet gyűjtöttek össze, ennek köszönhetjük Pest megye egyetlen Mohács előtti századokból megmaradt családi levéltárát. A határ külterjes használata a kiegyezés koráig maradt fenn, mivel a szatmári béke után a régi és új birtokosok: a Farkas, a Beleznay és a gr. Keglevich család egyike sem telepített jobbágyokat a pusztára. A gyér népesség ezért újabb évszádokon át stagnált, s mint népes pusztát az 1780-as években úrbéres községgé szervezett szomszédos Kakucshoz csatolták.

Inárcsot 1896 körül két nagybirtokos, elsősorban Tolnay Lajos indította el a fejlődés útján, akiknek birtok- és településszervező munkáját később fél tucat középbirtokos folytatta. Az így kiépülő szőlő- és bortermelő gazdaságok munkaerőigénye sorozatos betelepülési hullámokat idézett elő. Törekvéseik eredményeként Inárcs külterületi pusztából 1945 után önálló községgé alakult, népessége pedig ismét megduplázódott. Az 1980-as évek derekától a régi lakóházak helyén modern villanegyedek épültek, a rendszerváltozás után pedig az elmaradott infrastruktúrát is rohamos ütemű urbanizálódás váltotta fel. Korszerű intézményhálózat, két-két templom és imaház, digitális telefonrendszer, vezetékes gáz-, ivóvíz- és csatornahálózat épült, majd kezdetét vette az úthálózat rekonstrukciójának előkészítése is.

A község nyolcszáz éves történetét áttekintve arra a következtetésre jutunk, hogy fejlődését a főváros közelsége mellett főleg a közlekedési viszonyok határozták meg. A középkorban a mai öregországút nyomvonalán haladó Szegedre vezető nagy út bírt fontossággal. Újratelepülésében az 1889. július 8-án forgalomba helyezett Budapest-Kecskemét vasút játszotta a főszerepet. Legújabb kori reneszánszához az M5-ös autópálya járult hozzá, melyhez a község saját erőből épített csatlakozó utat, hogy aztán az itteni buszjáratok félórás közelségbe hozzák a fővárost.
képviselő-testület :::
Balogh Ferenc
Bolvári Mihály
Faldina Ágnes
Jerzsele Zoltán
Kecskés Gusztávné
Lénárd Imre FIDESZ KDNP
(Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00-17.00 óráig)
Laczy Károly
Lauter György
Sebján György
Serfőzőné Kulcsár Ilona
Szudorné Pribék Ilona
Zámbó Istvánné

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:
8.00 - 17.00

Szerda:
8.00 - 16.00

Péntek:
8.00 - 11.30
A Hivatal címe:

Telefonszámok:
Telefax:
E-mail cím:
2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.

29/370-018, 29/370-021
29/370-021
titkarsag@inarcs.hu
Polgármester:
Laczy Károly

Telefonszáma:
29/370-031

E-mail címe:
polgarmester@inarcs.hu
Jegyző:
Göndör Ákos

Telefonszáma:
29/371-235

E-mail címe:
jegyzo@inarcs.hu

Békés Megyei Önkormányzat

Cím:
5600, Békéscsaba Derkovits sor 2.
e-mail:
varoshaza@bekescsaba.hu
e-mail:
varoshaza@bekescsaba.hu
Tevékenység rövid leírása:
A város lakóival a közvetlenebb kapcsolattartás érdekében a polgármesteri hivatal ingyenesen hívható zöld számot működtet. A 06-80/922-008-as üzenetrögzítőn bárki elmondhatja ? maximum 2 percben ? a város működésével, fejlesztésével, mindennapjainkkal kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyiben a telefonáló meghagyja nevét, címét, telefonszámát, az önkormányzat illetékesei válaszolnak az általa felvetett kérdésre, problémára.

Nyíracsád Község Önkormányzata

Cím:
4262, Nyíracsád Petőfi tér 8.
:
:

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.