Értékelje a céget!
454 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Progress Nyelviskola és Fordítóiroda

Cím:
8900, Zalaegerszeg Kölcsey u. 25
:
:

Florida-Rey Nyelvoktató Stúdió

Cím:
1111, Budapest N/A
telefon:
209-4415
telefon:
209-4415

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím:
9700, Szombathely Bolyai János utca 11.
e-mail:
bolyai@bolyai.nyme.hu
telefon:
bolyai@bolyai.nyme.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az iskola célja, értékrendje összefoglalóanAz iskolában folyó nevelés, oktatás célja az iskola arculatából, "közoktatási filozófiájából" adódóan a tanulók körében:a széleskörű műveltség életkorhoz igazodó folyamatos kialakítása, a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés, (amelyhez olyan értékek kapcsolódnak, mint a szorgalom, a tudás, a teljesítmény tisztelete, a pozitív, az erkölcsi szabályokkal összeegyeztethető versenyszellem elfogadása és gyakorlása, az önálló tanulás fokozatos kialakítása, a munkához való pozitív viszony), a harmonikus, a társas kapcsolatok értékeit tiszteletben tartó személyiség alakítása, amelyhez kapcsolódóan az élet tisztelete, az egészséges életvitel, az önismeret, a természeti környezet megbecsülése, a mások iránti tisztelet, a szeretet, a tolerancia, az együttműködés, az iskolai és más értékadó közösségek szabályainak tudatos betartása, a hazaszeretet a meghatározóak. A két alapvető cél és az értékrendszer szintézise a személyiségközpontú, szeretetelvű nevelőmunka és a színvonalas oktatás egységében a pedagógusok és diákok együttműködésében valósulhat meg. Ez a személyiségközpontúság - a minőségi iskolában nélkülözhetetlen teljesítményelvvel együtt - olyan légkört, szellemiséget feltételez; amelyben a fent felsorolt értékek mindegyike tiszteletet élvez, és ezen értékek mentén az együttműködés az iskolai élet minden szereplője számára alapvető norma. Ez a szellemiség tehát nem a személyiség-kibontakoztatás öntörvényűségét, korlátlan szabadságát jelenti, de nem is azt hogy a nevelés az iskolai munka rendjének biztosítása csupán korlátok felállítását és betartatását jelenti. Sokkal inkább olyan irányultságot feltételez, amelyben az iskola értékeket mutat fel, és ezeket az értékeket képviselő pedagógusok s legkiválóbb diákok személyes példája nyomán válik mindez meghatározó mintává, a gondolkodás és az életvitel részévé szinte minden tanítvány számára. (Tehát inkább értékközpontú ­személyiségközpontú irányultság.) Ez sokkal nehezebb és bonyolultabb folyamat, kifinomultabb pedagógiai kultúrát igényel, mint a nagyon sok tiltó szabály mentén történő nevelés. De hatása sokkal mélyebb, hosszan tartóbb és reményeink szerint az egész életre szól. Ez kell, hogy áthassa az iskolai élet egészét, a szabályzatokat, a diákönkormányzat működését, amelynek nagy szerepe van az értékekhez kapcsolódó demokratikus normák kialakításában, a jó állampolgárrá nevelődés gyakorlatának segítésében.A fentiekhez igazodva készült el a diákok-tanárok együttműködését feltételező tanórán kívüli tevékenységrendszer, amely a tehetséggondozást is szolgálja, s ehhez kapcsolódik az értékelési rendszer, az óratervi háló, a helyi tantervek és végül az iskola munkarendje.

Kincseskert Óvoda

Smart Nyelviskola Kft.

Cím:
6200, Kiskőrös Bajcsy-Zsilinszky u. 15. 1. em.
telefon:
(30)-350-6790
:
(30)-350-6790

Péleusz Nyelviskola

Cím:
1115, Budapest Ballagi Mór u. 4. II/3.
fax:
26/530-385
telefon:
26/530-385

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ

Cím:
1146, Budapest Ajtósi Dürer Sor 19-21.
telefon:
3436284
telefon:
3436284

Tower Nyelviskola Bt.

International Quality Nyelviskola

Cím:
9021, Győr Kiss János u. 7/a
telefon:
20/984-2855
fax:
20/984-2855

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018 Tudakozó Rendszer Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.