Értékelje a céget!
83 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Aprófalva Napköziotthonos Óvoda

Kistáltos Óvoda

Cím:
2900, Komárom Cuczor Gergely u. 9.
telefon:
34/340318
:
34/340318

Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda

Cím:
5600, Békéscsaba Kölcsey u. 15. és Ligeti Károly sor 16.
telefon:
66/441-061
telefon:
66/441-061
Tevékenység rövid leírása:
Óvodavezető: Dr. Péter Józsefné2004. szeptember 1-jétől a két intézmény integráltan működik.


A Kölcsey Utcai Óvoda 1952 óta fogadja a gyermekeket négy csoportban, nyolc óvodapedagógus foglalkozik a rájuk bízott kisgyermekek nevelésével, öt szakképzett dajka, takarító, karbantartó és óvodatitkár segítő munkájával.A Ligeti Sori Óvoda 1950 óta fogadja a gyermekeket, jelenleg két csoportban, négy óvodapedagógus foglalkozik a rájuk bízott kisgyermekek nevelésével, négy szakképzett dajka és karbantartó segítő munkájával.Nevelési célunk: A gyermeki személyiség egészére irányuló harmonikus fejlődés biztosítása az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. Az egyéni képességek kibontakoztatása cselekvésre ösztönző élmények nyújtásával, a játék személyiségformáló szerepének hangsúlyozásával.


Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeretetteljes, meghitt, nyugodt, családias légkörben igényesen kialakított környezetben töltsék óvodás éveiket.


Meggyőződésünk, hogy a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.Bemutatkozik a Kölcsey Utcai Óvoda
Nagy szeretettel köszöntjük az óvodánk iránt érdeklődő kedves édesanyákat, édesapákat, akik megtisztelnek bizalmukkal, és nevelőtársuknak választanak bennünket, kisgyermekük neveléséhez. Mit tapasztalhatnak, ha mellettünk döntenek?


Óvodánk a belvároshoz közel eső, csendes, kertváros jellegű részben helyezkedik el, bölcsőde és iskola közelében.
A játszóudvaron árnyakat adó gyönyörű évtizedes fák, bokrok, füves területek, fából készült mozgást és egyensúlyt fejlesztő játékeszközök biztosítják a gyermekek számára a sokszínű, tartalmas, szabad levegőn való tartózkodást.
A négy csoportszobánk, a hozzá tartozó helyiségek berendezési tárgyai kifejezik óvodánk arculatát, vonzódásunkat a természetes anyagok, az élő néphagyomány (szlovák is) és a művészetek iránt.
A nevelés egész folyamatát átszövi a néphagyomány őrzése és ápolása, melynek megvalósulásához keretet adnak az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök, jeles napok (pl. Mihály-napi vásár és szüreti mulatság, lucázás stb.).
Családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, kiváló szakmai felkészültségű óvodapedagógusok (fejlesztőpedagógusok, gyermektáncoktató, kismesterségek szakértője, bábos munkatárs, szlovák nyelven is nevelő, magas zenei képzettségű, mozgásfejlesztő) a szülők igénye alapján, életkor szerint szerveződő csoportokban foglalkoznak a gyermekekkel, szakképzett dajkák segítő munkájával.Saját, a mi óvodánkban járó kisgyermekek számára elkészített nevelési programunk a Játékvarázs. Nevelési gyakorlatunkban meghatározó a játék, a fejlődés és fejlesztés egyénre szóló biztosítása. A játékokból kiindulva kötetlen és kötött szervezésű foglalkozáson vesznek részt a gyermekek életkoruktól függően.
Pedagógiai hitvallásunk a szeretet, családias, egymásra figyelő, biztonságot nyújtó, a pozitív tulajdonságokat megerősítő, sokszínű, tevékeny óvodai élet.

Gyermekképünk: a jóra és szépre fogékony, egészséges, boldog gyermek.
Nevelési célunk: befogadó, alkotó, önmegvalósításra törekvő gyermekek nevelése, akik az óvodai nevelés végére képessé válnak a sikeres iskolai tanulásra.
1959 óta van hagyománya óvodánkban a szlovák nyelvi nevelésnek, mely nevelést a szülők igénye alapján minden évben megszervezünk.Intézményünk szolgáltatásai:gyermektánc

úszásoktatás

hitéletre nevelés (szülők igénye alapján)

Jól működő szülői közösség támogatja munkánkat, alapítvány segíti a feltételek javítását, fejlesztését.Az év bármely napján szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és gyermeküket óvodánkban.Bemutatkozik a Ligeti Sori ÓvodaSzeretettel várunk minden óvodáskorú kisgyermeket családias hangulatú óvodánkba, gyönyörű parkunkba, ahol még élvezhetik a természet közelségét.Óvodánk Békéscsaba egyik legszebb zöldövezetében található, a Ligeti Károly sor 16. szám alatt. Ebből az adottságból fakadóan alakítottuk ki legfőbb nevelési alapelvünket a természet szeretetére nevelést, az élő természet megfigyelését, megóvását a gyermekekkel együtt.


Óvodánk épületei kívül-belül rendezettek, esztétikusak.


A csoportszobák berendezési és játéktárgyai nagyrészt természetes anyagból készültek (fa, fonott bútorok, gyapjú).


Megfelelő minőségű és mennyiségű játékeszközeink a csoportokban biztosítják a gyermekek sokoldalú fejlődését a játéktevékenységek során. Mindkét csoport saját mosdóval, öltözővel rendelkezik.


Minden csoportban két óvónő neveli a gyermekeket, és egy dajka néni segíti munkájukat.


Óvodánkban kétféle nevelési módszerrel dolgozunk:


A Freinet pedagógiával egy csoportban a gyermeki személyiség egyéni kibontakoztatását csak a gyermek testi, lelki szükségleteivel, érzelmeivel, érzelmi életével összhangban tudjuk megvalósítani (önálló tevékenységválasztás, képességek maximális kibontakoztatása).A Waldorf-csoport személyiségközpontú pedagógián alapszik. Filozófiája: minden ember egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Törekszünk a tevékenységekkel olyan képességek, készségek kifejlesztésére, melynek saját személyiségük meghagyása mellett képessé teszik őket az iskolai ismeretek befogadására. Óvodánkban e két csoportban szlovák nyelvi nevelés is folyik.Kisgyermekem csak nézzél szerteszét,

éretted van itt minden, ami szép.

Szegvári Napközi Otthonos Óvoda

Cím:
6635, Szegvár Hunyadi J. u. 25.
telefon:
63/364-833
:
63/364-833

Balatonfüredi Yacht Club

Cím:
8230, Balatonfüred Zákonyi Ferenc u.2.
telefon:
87/580-294
fax:
87/580-294
Tevékenység rövid leírása:
Az angol tapasztalatok alapján a magyar főurak egy csoportja 1867. március 16-án megalapította Balaton-Füredi Yacht Egylet néven hazánk első vitorlás klubját.

A klub elnöke gróf Batthyány Ödön lett, aki Angliában vitorlázott és versenyeket is nyert.

Az egylet megalakulásáról a BellBell s Life és a Hunts Yachting Magazine is beszámolt Angliában.

A hazai vitorlássport szárnybontogatását segítette az a tény, hogy egy angol hajóépítő, Richard Young 1881-ben, a mai klubházunk melletti téren épített műhelyében, elkezdte építeni az első vitorlás hajókat. 1882-ben már sor kerül az első hazai vitorlás verseny megrendezésére.

1884. szeptember 14-én megalakult a Stefánia Yacht Egylet herceg Esterházy Mihály commodorságával. Az Egylet kötelékében 25 nagy jacht, 30 csónak és 3 motoros hajó tartozott. Klubháza, mely Hausszmann Alajos tervei alapján készült, a mai Vitorlás étterem volt. A vitorlás klubélet és a versenyek rendezése rendszeressé váltak.

1912. június 24-én az Egylet a Magyar Yacht Club veszi fel, de a következő évben már ez a név is változik, hiszen a belügyminiszteri engedéllyel és a király által is jóváhagyva, az a Királyi Magyar Yacht Club (KMYC) nevet veszik fel. A KMYC versenyzői vesznek részt először olimpián vitorlázásban, 1928-ban, Amszterdamban. A hazai versenyek és a közben kialakult bajnokságok egyik kiemelkedő vitorlázója volt Heinrich Tibor. A KMYC vitorlázójaként az 1936-os berlini játékokon, Kielben, a 7. helyet szerezte meg, 1937-ben a Zürichi Yacht Club által rendezett EB-n 22-es binnen jolle osztályban 3. helyen végzett (legénység: Éder R. és Schimert P.).

A második világháborút követően 1948-ban a Belügyminisztérium minden társadalmi szervezetet feloszlatott, így történt ez a KMYC esetében is. A klubház és az ingatlan kezelői jogát a Balatoni Hajózási Munkás Sport Egyesületnek adta át. Ennek a klubnak az alapítója és szervezője Németh István volt, aki az 1948-ban megalakult Országos Társadalmi Vitorlás Szövetség elnöke is lett. 1951-ben az egyesület neve Balatonfüredi Vasas SC lett. A balatonfüredi klub és versenyzői nagyon sokat tettek ezekben az időkben a magyar vitorlássportért. Ebben segítséget jelentett a füredi hajógyár is, mely több hajóosztály hazai gyártásával tette lehetővé a sportág fejlődését, itt építették ill. fejlesztették a Kalóz, a Csillaghajó, a műanyag Finn, a Moly, a Dragon, a Cadet és a Soling típusú hajókat.

Itt kell megemlíteni egy történelmi eseményt.1955-ben a Nemere II. 75-s cirkálóval Németh István és legénysége olyan időrekordot ért el, melyet az elmúlt 50 év alatt, a mai napig nem tudtak megdönteni.

1964-ben az egyesület a mai klubházba költözött és nevét újra hozzáigazította a hajógyáréhoz és felvette az MHD Vasas nevet. A 60-as és 70-es években sok füredi versenyző szerepelt a vitorlázás élvonalában, a válogatottakban. A 80-as évektől kezdődik az utánpótlás képzése szervezett formában, sportiskolai keretek között.1985-ben a hajógyár neve ismét változik, így az egyesület új neve Ganz Hajó Balatonfüredi SE lett.

Az utánpótlás elkezdi szállítani az eredményeket és a fiatalok felzárkóznak a felnőttek mellé. Az egyesület évről-évre feljebb lép az egyesületi ranglistán.

1990. április 22-én az egyesület közgyűlése új alapszabályt és új nevet szavazott meg, megalakult a Balatonfüredi Sport Club, mely hat szakosztályt foglalt magában. Az egyesület elnökének egy vitorlázót, Simon Károlyt választották meg. A vitorlás telep kezelői jogát a klub ekkor kapja vissza a hajógyártól. Ez azért fontos, mert a változások szele miatt érezhetővé vált, hogy az egyesület el fog szakadni a hajógyártól. A kezelői jog visszaadása egy hosszú bírósági procedúrát eredményezett, melynek a végén a Legfelsőbb Bíróság az egyesületnek ítélte azt.

1996-ban a Sporttörvény a sportingatlanok egy meghatározott részét a kezelők tulajdonába adta. Ennek a törvénynek köszönhetően a BSC lett a tulajdonosa a vitorlás telepnek, a focipályának és még egy területnek. A vitorlázók az önállósodás gondolatát vetették fel, mellyel a változó társadalmi helyzethez igyekeztek gyorsan igazodni. Hosszú előkészítő tárgyalások után, a vízi túrázókkal együtt, a vitorlázók kiváltak a BSC-ből és megalapították a Balatonfüredi Yacht Club közhasznú szervezetet. Elnöke Lettner Adorján lett, a BYC pedig tulajdonába kapta a vitorlás telepet, a rajta levő épületekkel, és a szakosztály tulajdonát képező versenyhajókat. Igaz ehhez javasolnunk kellett a Sporttörvény módosítását, melyet a parlament el is fogadott.

A BYC-et ezek után a gyors fejlődés jellemezte: hajóparkja megújult, az utánpótlás képzésére programot indított, számítógépes könyvelést vezetett be, az adminisztráció és a szakmai munka segítése érdekében modern gépekkel szerelte fel irodáját, apró területi fejlesztések után egy 70 hajós új kikötőt épített, az olimpiai és nagyhajós osztályainak létszámát növelve 2004-ben tizedszer lett első az országos ranglistán. Több projectet dolgozott ki és javasolt a területi fejlesztésre, mely minden esetben érintette a szomszédos önkormányzati területet is.

Az egyesület fiatal edzőket foglalkoztat, akiket folyamatosan segít a szakmai továbbképzésben. A BYC utánpótlás nevelése országosan a legjobbak között van, szép eredményeket érnek el külföldön is.

Versenyrendezői csapatot képezett ki az egyesület, akik a BYC versenyei mellett a Magyar Vitorlás Szövetség és más klubok rendezői munkájába is besegítenek. 1999-ben a BYC nagy sikerrel rendezte meg a Cadet Európa Bajnokságot, 2004-ben Magyar DN Osztályszövetséggel a DN Európa- és Világbajnokságot, 2006-ban társrendezője lesz a Balatonfüreden rendezésre kerülő Cadet Világ Bajnokságnak.

Az egyesület komoly sportdiplomáciai tevékenységet fejt ki, tagjai közül vannak, akik nemzetközi vitorlás szervezetek vezetőségében tevékenykednek, de képviselőik dolgoznak a Magyar Vitorlás Szövetség elnökségében, az MVSZ bizottságaiban és osztályszövetségeiben is.

Apponyi Utcai Waldorf Óvoda

Panda Óvoda

Cím:
1124, Budapest Fodor u. 42.
telefon:
3753698
:
3753698

Gyöngyharmat Napközi Otthonos Óvoda és Oktatóközpont

Cím:
2120, Dunakeszi Garas u. 28.
telefon:
27/341887
:
27/341887

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT

Cím:
2153, Fót, Vörösmarty tér 2.
telefon:
27/358-022
telefon:
27/358-022
Tevékenység rövid leírása:
A fóti Károlyi István Gyermekközpont 50 éves múltra tekint vissza, és mindig különleges helyet foglalt el a magyar gyermekvédelemben. A mai Gyermekközpont és elődje, a Fóti Gyermekváros története során összesen körülbelül hatezer gyermeknek biztosított otthont, és több száz munkatársának megélhetést.Oldalainkat böngészve megismerheti intézményünk történetét, betekintést nyerhet mindennapjaiba, működésébe.

Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi Áltatános Iskola és Gimnázium / Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorlóhelye

Cím:
1181, Budapest Vörösmarty u. 64.
telefon:
06-1/294-4193
telefon:
06-1/294-4193
Tevékenység rövid leírása:
A Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium feladatköre szerteágazóbb, mint a többi középiskoláé, hiszen a gimnáziumi oktatás mellett általános iskolai feladatokat is ellát. Az iskola az Aponyi Albert Polgári Fiúiskola jogutódja; mint általános iskola 1958-tól működik jelenlegi épületében.

Az iskola a humán értékek átadását tartja kiemelt nevelési feladatának, a zenei képzés ennek egyik eleme.
Jól működő általános iskolai profilját a rendszerváltozás során 1991-ben bővítették gimnáziumi osztályokkal. A zenetagozatot megtartva újabb tartalmakkal gazdagodott tevékenységi köre. Ezek közül kiemelkedik az angol-német emeltszintű nyelvi képzés és a hozzájuk csatlakozó latin oktatás; az anyanyelvi képzés meghatározó szerepe, ami az irodalmi tehetséggondozásban és a poétikai oktatásba nyilvánul meg. Említést érdemel a rendszeresen megjelenő iskolai újság, a Polyhymnia és a magyartanárok által szervezett budapesti Vörösmarty szavalóverseny. A művészeti profilt erősíti más művészeti ágak bekapcsolása, pl. ritmikus sportgimnasztika, tűzzománc ékszerkészítés. A humán nevelés meghozza gyümölcsét a reáltantárgyakban is, bizonyítják ezt a matematika, biológia, kémia, földrajz versenyeken rangos helyezései.

A világhírű Kodály-módszer csodálatos hagyományát Budapesten ma már mindössze két gimnázium, a Városmajori és a pestszentlőrinci Vörösmarty őrzi.
A Vörösmarty a Zeneművészeti Főiskola gyakorló iskolája. Az énekórákat az ötödéves hallgatókon és professzoraikon túl a külföldről érkező énektanárok és karnagy-delegációk is rendszeresen látogatják (svéd, japán, olasz, német, dán vendégek a leggyakoribbak.). Az elmúlt években 14 csoport négy földrészről érkezett ide. Az iskolánknak négy kórusa van (40+80+60+60 fő), és kilenc kamarakórusa - a fél iskola. A tehetséges szülők és végzett diákok számára családi kórus működik. Megszámlálhatatlan felkérés érkezik; szereplés kerületi, szakmai rendezvényeken, hangverseny rádióban, Zeneakadémián. A gimnáziumi kórusok útját, nemzetközi első és második helyek fémjelzik. Első helyezések: 1996. - Belgium, 1997. - Budapest, 1998. - Giessen, 1999. - Budapest
Kilenc nyugat-európai iskolával ápol kórusbarátságot. A legrégibb Bécsben a Bundesgymnasium III., a legújabb Drezdában a Joseph Hydn Gymnasium. Az önkormányzat támogatja nagysikerű CD-lemezük és audio kazettájuk megjelenését.
Az iskola másik nagy erőssége az irodalmi tehetséggondozás. A versmondás szeretete hívta életre a kerületi és budapesti Vörösmarty Szavalóversenyt. Ez utóbbi a hazafias költészet jegyében évente 23 kerület 10-18 éves korú tanulóit mozgatja meg.
A gimnáziumban a poétika tantárgyon belül publicisztikai és stiláris ismereteket oktatnak, s a cikkek, alkotások a Polyhymnia iskolai újságban rendszeresen megjelennek. 1998. március 15-én az újságírás napján nemzetközi diákújság kiállítás, diákújságíró-találkozó volt az iskolában. Az esemény szeptemberben 120 diákújságíró (dánok, franciák, németek, csehek, magyarok részvételével megismétlődik.

Az utazó iskola tanulói kiváló kulturális eredményeikkel hírnevet szereznek országunknak, de nemcsak a kulturális teljesítményükkel, hanem egész személyiségükkel. Az utazó diákok hazájuk felelősségteljes képviseletét követelik, továbbá magas nyelvtudást, kifogástalan viselkedést, s annak a hagyománynak a megőrzését, hogy Magyarország kulturális nagyhatalom. Az előítélettől mentes gyerekek letéteményesei az öntudatos, egyenrangú európai partnerviszony megvalósításának.

Bővebb információkért klikkeljen webcímünkre!

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.