Értékelje a céget!
19 találat 1 | 2

Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Pécsi Regionális Képző Központ

Cím:
7634, Pécs Bázis út 10.
telefon:
72/552-230
fax:
72/552-230
Tevékenység rövid leírása:
A Pécsi Regionális Képző Központ az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a szakmai vizsgáztatás, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások Dél-Dunántúli centruma.
Baranya, Somogy és Tolna megyék területén működünk.

Az intézmény 5200 m2-en, 32 db műhelyében és elméleti oktatótermében egyidejűleg 410 személy fogadására alkalmas, jól felszerelt technikai eszközkapacitással rendelkezik. Képzéseit intenzív, kompetenciára alapozott modulrendszerű oktatás jellemzi, szakirányait tekintve a nemzetgazdaság minden ágában képes rövid időn belül megfelelő tananyaggal rendelkezésre állni.

A Pécsi Regionális Képző Központ 1992-ben az országos felnőttképzési hálózat részeként jött létre. Intézményünk a felnőttképzés, szakmai vizsgáztatás és felnőttképzési szolgáltatások dél-dunántúli centruma, a régió három megyéjében, Baranya, Somogy és Tolna megyékben fejti ki tevékenységét.
A munkaügyi kormányzat intézményeként alapfeladata a gazdaság igényeivel adekvát képzések bonyolítása, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetűek munkához jutásának segítése. Erre a feladatra a dél-dunántúli régió foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai is predesztinálják, hiszen a régió a működés kezdete óta és jelenleg is hazánk gazdaságilag legkevésbé fejlett régiói közé tartozik. Jól jelzi ezt, hogy 25 kistérsége közül 8 az ország leghátrányosabb helyzetű kistérsége között szerepel. Így tevékenységeink során elsősorban a munkanélküliek számára szervezendő kurzusokra és a preventív munkahelymegtartó képzésekre koncentrálunk. A képzési szakirányok rendkívül heterogének és a munkaerő-piaci igények szerint változnak, ennek megfelelően a kurzusokat alapvetően a munkaerőpiacon hiányszakmaként jelzett vagy konkrét munkáltatói megrendelésre alapozott területeken indítjuk.
Ahhoz, hogy az intézmény képzései és szolgáltatásai naprakészek, és az igényeknek, az európai egyenértékkel mért minőségnek megfelelőek legyenek, folyamatos kapcsolattal rendelkezünk a munkáltatók, kormányzati szervek, munkaerő-piaci szervezetek, területi szervek, kamarák, önkormányzatok és civil szervezetekkel. A PRKK az alapítása óta folyamatos kapcsolatrendszert épített ki e szervezetekkel. A kapcsolat jellemzői a folyamatos információcsere és adatszolgáltatás, a gazdaság aktuális szükségleteinek jelzése, tananyagfejlesztésben történő együttműködés, közös stratégiák kidolgozása, projektekben való együttes részvétel.

Történetünk

A Pécsi Regionális Képző Központ a Munkaügyi Minisztérium és Pécs Megyei Jogú Város által 1992-ben alapított, a korszerű felnőttképzési hálózat dél-dunántúli intézménye. A megalakulást követő években (1992-96 között) alaptevékenységünk szinte kizárólag a munkanélküliekre koncentrálódott, ami a társadalmi-gazdasági átalakulással együtt járó robbanásszerű munkanélküliséget volt hivatott kezelni. A 90-es évek közepétől kezdve azonban, a nemzetgazdaság erősödése és ezzel együtt a munkanélküliek számának csökkenése miatt a képzési kapacitásnak már csak egy bizonyos hányadát kötötte le a munkanélküliek képzése. A már kipróbált módszertani ismeretek és tapasztalatok birtokában a tartósan munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzetű rétegek, megváltozott munkaképességűek, menekültek mellett újabb célcsoportok számára ajánlottuk szolgáltatásainkat. A képzési kínálat összeállításában egyre jelentősebb volt a munkáltatói megrendelés szerinti, a foglalkoztatottság fenntartására irányuló, valamint az egyéni igényeknek megfelelő kurzusok ajánlata az egész életen át tartó tanulás szellemének megfelelően. Mára már szakmafejlesztési folyamatok, komplex programok, európai uniós projektek valósultak meg, s a sikeres és mindinkább hangsúlyozott pályázati tevékenység a lehetőségek további bővüléséhez vezetett.
A képzés minőségének állandó emelése és a piac igényeihez való minél jobb alkalmazkodás követelményét felismerve a PRKK már a 90-es évek végén felkészült a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére, s ezt 2000-től kezdve alkalmazza is. Jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer keretében végzi tevékenységét. Folyamatban van az új szabvány, az MSZ EN ISO 9001:2009 bevezetése.
2002-ben az elsők között teljesítettük a Felnőttképzési Törvényben (2001. évi CI.) előírt akkreditációs feltételeket is.
A több tízezer hallgató és vizsgázó, aki az elmúlt évek alatt szolgáltatásainkat igénybe vette, az OKJ és munkaköri képesítésekre kidolgozott szakértett programok és tananyagok sokasága, az ECDL vizsgaközpontok között elért előkelő helyezések, a CISCO Regionális Akadémiaként való működés, a munkáltatók és egyének növekvő számú megrendelése igazolja tevékenységünk sikerét.Képzések

A képzési szakirányok rendkívül heterogének és folyamatosan változnak és változtak a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően.
Az informatikai képzések kulcskompetenciát jelentenek az elhelyezkedés során, így azokat folyamatosan indítottuk és a legnépszerűbb szakirányok között tartjuk számon egyéni és munkáltatói igény alapján is. Az építőipari, gépipari-gépjavítás, kereskedelem-vendéglátás ágazatába tartozó képzések 1992 óta folyamatosan a ?vezető? szakmák között voltak.

Az 1993-1995 közötti időszakot az ágazatok közötti viszonylag egyenletes eloszlás jellemezte, 1996-98 közötti időszakban jelentősen emelkedett a gépjavítás, kereskedelem-vendéglátás területen végzettek száma, míg 1999-2001 között a villamosenergiaipar, kereskedelem-vendéglátás, gépjavítás és informatika vezetett. Ebben az időszakban ?lépett be? az egészségügyi és szociális képzések iránti igény.
2002 és 2004 között változatlanul nagy számú volt a kereskedelem-vendéglátás és informatikai képzéseken végzettek száma, és a mezőgazdaság, mint új ágazati igény növekedett meg elsősorban a mezőgazdasági gépek kezelésére jogosító kurzusokkal.
2005-2007 között változatlan szereppel bírt a gépjavítás, a mezőgazdasági, kereskedelem-vendéglátás, informatika tevékenység, ezt követte az egészségügy és a feldolgozóipar. 2007-2008-ban előtérbe kerültek a nyelvi képzések is.
Az ágazatokon belül népszerűek, és jó elhelyezkedési lehetőséget jelentő kurzusok az utóbbi időben a gépkezelői, gépi forgácsoló (CNC), hegesztő, építőipari és kereskedelmi szakmák nyújtottak. Az egészségügyi és szociális képzéseken belül a munkahelymegtartó jelleg dominál.
A több mint 15 éves működés alatt olyan speciális képzések is színesítették a palettát, mint a templomi restaurátor, a délszláv menekültek részére szervezett beilleszkedési, magyar nyelvi képzések, a posta privatizációjához kapcsolódó ?postamester? képzés vagy az országosan elsőként kifejlesztett ?borút? képzések, a köztisztviselők számára bonyolított az ?Esélyegyenlőség egyenlő bánásmód? c. országos programunk.

Az alapítás óta a közel 4000 kurzus, és több mint 62000 hallgató között a pályakezdő és tartós munkanélkülieken kívül a megváltozott munkaképességűek, a GYES-en GYED-en lévők és a büntetésüket töltők és szerepelnek. Az intézményben kiképzett célcsoportok összetétele rendkívül széles, de mindig alkalmazkodik az adott időszak foglalkoztatási stratégiájának prioritásaihoz, a munkáltatók igényeihez. A kurzusok indítása a munkaügyi központok aktív közreműködésével, munkaerő-piaci információik alapján, velük egyeztetetten történik.

A régió foglalkoztatási helyzetének és a munkanélküliek képzésére rendelkezésre álló/elnyert források, projektek arányában, de végig domináns volt a munkanélküli álláskeresők képzése.

A munkáltatói megrendelésre indított kurzusok azért jelentősek, mert amellett, hogy biztosítják az intézmény folyamatos kapcsolatát a gazdasággal, sok esetben a munkanélküliek köréből felvett képzettség nélküli vagy nem megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő munkáltatók által igényelt szakirányú képzéséről volt szó. Jó példa a fenti folyamatokra, hogy 2001-2003 között a Pécsett megjelenő Elcoteq Hungary Kft számára több mint 3700 munkanélküli képzését bonyolítottuk le. Ide tartoznak azok a képzések is, melyeket a munkáltatók preventív jelleggel igényelnek, mert a képzettség hiányában dolgozóikat el kellene bocsátaniuk.

Kiemelt figyelmet fordítottunk működésünk évei, de különösen az utóbbi 6-8 évben a megváltozott munkaképességűek képzésére is. Ebben a célcsoportban kurzusokat bonyolítottunk mind a 4 fogyatékkal élő csoport részére (látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékosok). A PRKK fizikailag és kommunikációs szempontból is teljes mértékben akadálymentesített, és olyan speciális eszközökkel-berendezésekkel, szoftverekkel rendelkezik, és személyi feltételeiben olyan rehabilitációs team-et működtet, mely ezeket a képzéseket lehetővé teszik. Ez azért is fontos, mert e területen a régió nem rendelkezik megfelelő képzési kínálattal, ugyanakkor a megváltozott munkaképességűek száma az országos átlagnál magasabb. Évente átlagosan 300-500 fő megváltozott munkaképességű vesz részt képzéseinken.

Makói Oktatási Központ

Pannon Egyetem

Cím:
8200, Veszprém Egyetem u. 10.
telefon:
(+36)88/624-000
fax:
(+36)88/624-000
Tevékenység rövid leírása:
Egyetemünket 1949-ben alapították. 1993. március 18-án Közép-Dunántúli Egyetemi Szövetséget alapítottunk, melynek tagjai: a Veszprémi Egyetem, a Veszprémi Hittudományi Főiskola és a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdasági Kara.

Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégium, Keszthely

Budapesti Agrárkamara

Cím:
1089, Budapest Orczy út 6
telefon:
322-5661
telefon:
322-5661
Tevékenység rövid leírása:
Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történő ellátására. A Budapesti Agrárkamara az 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott keretek között látja el feladatait és 2001. szeptember 12-i hatállyal kiemelten közhasznú köztestületként került bejegyzésre.

Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola és Kollégium

Cím:
2051, Biatorbágy Kálvin tér 4.
telefon:
23/310-183
fax:
23/310-183

Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági SZKI

Cím:
8800, Nagykanizsa Ady u. 74/A.
fax:
93/310-107
telefon:
93/310-107
Tevékenység rövid leírása:
A műszaki szakképzés iskolánkban 1978-ban kezdődött 4 éves képzési idővel, majd 1985-től a tanulmányi idő 5 évre emelkedett. Új fejezet kezdődött az intézmény történetében 1993-ban az által, hogy pályázat útján elnyerte az emberi erőforrás fejlesztése világbanki program támogatását 3 szakmacsoportban: gépészet, elektronika, mezőgazdaság.

Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola

Cím:
2081, Piliscsaba József Attila u. 2.
telefon:
26/375-012
telefon:
26/375-012
Tevékenység rövid leírása:
A Földművelési Minisztérium mezőgazdasági szakiskolájából fejlődött ki a mai oktatási intézmény. A 90-es évekre az univerzális mezőgazdasági és erdőgazdasági gépész képzés lett az iskola fő profilja.
Iskolánk biztosít szakiskolai, tanfolyami és szakközépiskolai képzést és továbbképzést, angol és német tanfolyamot, akár kollégiumi elhelyezéssel, sportolási és egyéb szabadidős elfoglaltsággal.

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Cím:
5500, Gyomaendrőd Hősök útja 40.
telefon:
66/386-028
fax:
66/386-028
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánkban mezőgazdasági képzést, szakácsképzést, nyomdaipari képzést, asztalos képzést, élelmiszeripari képzést, műszaki oktatást, faipari képzést és vendéglátóipari képzést folytatunk.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.