Értékelje a céget!
47 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Novus Gimnázium és Szakközépiskola

Cím:
1097, Budapest Vágóhíd 31-33.
telefon:
217-0557
fax:
217-0557
Tevékenység rövid leírása:
Intézményünk létrejöttét elsősorban egy pedagógiai tapasztalatnak köszönhetjük.
Az 1990-91-es tanévben a jelenlegi tantestületünk tagjaival egy kísérletben vettünk részt az akkori Kassák Gimnáziumban (ma Ady Endre Gimnázium), ahol egy ún. ?drop out?-csoportot hoztak létre a középiskolából ?kicsöppent?, deviáns magatartás szempontjából veszélyeztetett fiatalok számára.
A kísérlet lényege az volt, hogy a megszokott, hagyományos iskolai légkör helyett egy kifejezetten a csoport diákjaihoz igazodó, igényes és inspiráló közeget teremtve, visszaemelhetők a már deviánsnak bélyegzett gyerekek a tanulás, az előrehaladás, a saját életüket megalapozó útra.
Ezt kevéssel megelőzte a NOVUS Művészeti Egyesület - amely a művészeti főiskolások szervezeteként működött - tagjaiból alakult Művészetpedagógiai Csoport megszületése, amelynek célja a művészet eszközeivel az oktatás hatékonyabbá tétele volt.
Ezért először a Kassák Gimnázium diákjaival tettük próbára elképzeléseinket. Egy tanéven át foglalkoztunk velük, s egyre inkább meggyőződésünkké vált, hogy egy hagyományos iskola keretei között nem, vagy csak igen nehezen, számos problémát okozva működhet egy ilyen típusú oktatási forma.
Ugyanakkor ezek a gyerekek bizonyították be számunkra azt is, hogy ha kezdettől fogva ilyen intézményben tanulhattak volna, akkor magatartásuk nem válik deviánssá, problémáik jelentős része elkerülhető lett volna.
A következő tanévre a kísérlet nem kapott anyagi támogatást, így azok a gyerekek, akik 1991-ben még nem érettségiztek, magukra maradtak, szétszóródtak.
Ezért hoztuk létre a NOVUS Gimnáziumot, s elindítottunk egy első és egy második osztályt. Magunk is meglepődtünk, hogy a májusban ? szinte propaganda nélkül ? hirdetett felvételinkre milyen sokan jelentkeztek.
A programunkat, amelyet már évek óta folyamatosan készítettünk, új elemekkel egészítettük ki, s a mai napig ? igaz, már csak kisebb részletekben ? módosítjuk.
Bővebb információért kérem kattintson weboldalunkra!

Kispesti Waldorf Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Gimnázium

Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kara

Cím:
4220, Hajdúböszörmény Désány István u. 1-9
fax:
06 - 52 / 229 - 559
telefon:
06 - 52 / 229 - 559

OKT. Eü. PMSZSZ Költségvetési Intézmény

Cím:
8200, Veszprém Hoszkovo u. 39.
telefon:
88/425-805
:
88/425-805
Tevékenység rövid leírása:
Tevékenységünk különböző egyesületek, intézmények, szervezetek ellátása.

Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Cím:
1113, Budapest Aga u. 10.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Intézményünk teljes neve:
Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.


A Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás valamint iskolarendszerű, nappali tagozatos, 4 évfolyamos gimnáziumi, valamint szintén 4 évfolyamos környezetvédelmi alapozó szakközépiskolai nevelés-oktatás folyik. Emellett általános iskolában lehetőség van a művészetoktatásban is részt venni. Tanáraink - akik közül 1990-ben többen részt vettek abban a lelkes, komoly feladatot és kitartást igénylő munkában, melynek során az iskola létrejött - magas szintű szakmai képzettséggel, a különböző pedagógiai programok széles körű ismeretével rendelkeznek. Az iskola pedagógiai programja, a tanítók/tanárok módszertani szabadsága, az egyéni felelősség fontossága az iskolában dolgozó pedagógusoktól a hagyományos iskoláktól szorosabb elkötelezettséget, szakmai tudásuk folyamatos bővítését, hatékony szülő-tanár, tanár-tanár, tanár-diák kommunikációt, állandó odafigyelést vár el. Pedagógiai programunk lehetővé teszi, hogy a tanulók a hagyományos tantárgyak mellett egyéb, a kreativitást, kommunikációt fejlesztő tantárgyakat is tanuljanak, projektben dolgozhassanak, komplex módon jussanak el az ismeretek megszerzéséig. Az első négy év fontos hátterét képezik a kultúrkörök. A gyermekek évente más-más kultúrával ismerkednek meg (keresztény kultúrkör, pogány magyar kultúrkör, zsidó és görög kultúrkör). A kommunikáció fejlesztése már kisiskolás korban megkezdődik. A reggelt a gyerekek beszélgetőkörben kezdik, folyamatosan megtanulják a konfliktuskezelés, kommunikáció rogersi szemléleten alapuló megoldásait. Az intézmény névadójának gondolatvilága meghatározza azt a légkört, amelyben a tanítási-tanulási folyamat zajlik. Ezen szemlélet alappillérei a nyitottság, a biztonság, a bizalom, a szabadság és kötöttség megfelelő arányának megtalálása és az elfogadás. A légkör nem csak a tanítóktól/tanároktól várja el, hogy felelősséget vállaljanak kimondott szavaikért és elkészített munkáikért, hanem a gyerekektől is. A kreativitás fejlesztésére tantárgyi keretek között (dráma, kreatív tánc), a témahetek során az iskola különös hangsúlyt fektet. A 7. és 8. osztály célja - a hagyományos általános iskolai képzésen kívül - a középiskolára való felkészítés. Ebbe a speciális programba lehetséges újonnan jövő diákoknak is bekapcsolódni. A pedagógiai program harmadik pillére - a kommunikáció és kreativitás fejlesztése mellett - az ökológiai szemléletű nevelés, a tárgyi s természeti környezet védelmére irányuló tevékenység oktatása. ?Öko?- programunk és tevékenységünk kiszélesítése folyamatos célunk, ezért mind tanáraink, mind tanulóink rendszeresen és egyre többet vesznek részt különböző rendezvényeken. Ökológiát tanító pedagógusaink a szakmai fórumokon, tanulóink a környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeken vesznek részt (pl. autómentes nap). Megünnepeljük a környezetvédelem jeles napjait, öko-napot tartunk az iskolában a családok bevonásával. Középiskolánkban környezetvédelmi alapozó szakközépiskolai képzést nyújtunk az ezt választóknak, valamint tervezzük egy erre épülő középiskola utáni környezetvédelmi szakképzés kialakítását is.
Iskolánk szemléletének fontos eleme az integráció, mely során minden osztályban felvállalunk - korlátozott számban, az integráció jelentőségét kihangsúlyozva - egy-két tanulási problémával rendelkező tanulót. Az integrációt differenciálással, csoportbontásokkal oldjuk meg. Az iskola saját logopédust alkalmaz, ill. iskolánk alapítója is részt vesz abban a munkában, mely minden hozzánk járó gyerek számára biztosítja a képességeihez mért optimális előrehaladást mind a tananyagban, mind a szocializáció során. Természetesen mind a csoportbontások, mind az egyéni odafigyelés - mely során a tanítók/tanárok az egyes gyerekek tanulásban való előrehaladását segítik - több időt, fáradságot követel a pedagógusoktól.

Nyílt napok a 2005/2006-os tanévben:

Általános Iskola: március 9.
Óvoda: április 25.

Mindenkit várunk szeretettel!

Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája, Makó

Barcsay Képzőművészeti Iskola

Cím:
1071, Budapest Betlen G. u. 41.
telefon:
322-7473
:
322-7473
Tevékenység rövid leírása:
Barcsay Képzőművészeti Iskola.

Vörösmarty Mihály Általános, Közép- és Művészeti Iskola

Hangszíntér Művészeti Iskola

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Kommunikációs Szak

Cím:
1088, Budapest Múzeum krt. 6-8.
telefon:
266-4658
telefon:
266-4658
Tevékenység rövid leírása:
ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Kommunikációs Szak - kommunikáció, média, esztétika, művészeti oktatás.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.