Értékelje a céget!
15 találat 1 | 2

Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola

Cím:
2500, Esztergom Majer István u. 1-3.
telefon:
33/413-699
fax:
33/413-699
Tevékenység rövid leírása:
Mai világunkban, amelyet a tudomány és a technológia gyorsuló fejlődése jellemez, meggyőződéssel valljuk az igazolt tudás, az értelem és a hit változatlan egységét. Ezen a rendszeren belül a kultúra ad méltóságot az ember életének, aki Krisztusban találja meg a teljességét. Követve a felsőoktatási törvény és a katolikus egyház felsőoktatásról szóló útmutatását, főiskolánk tevékenységének célját az emberiség javára szolgáló tudás terjesztésében, a kutatás eredményeire támaszkodó oktatásban és nevelésben jelöljük meg.

Heller Farkas Főiskola

Cím:
1077, Budapest Rózsa u. 4-6.
telefon:
322-6879
telefon:
322-6879
Tevékenység rövid leírása:
A főiskola története:Napjainkra Magyarországon kialakult a piacgazdaság, felerősödtek az európai uniós csatlakozás és a globalizáció tendenciái, létrejött egy új gazdasági struktúra, melyben a korszerű szolgáltató ágazatok, a kommunikációs technológia és a turizmus egyre nagyobb szerepet kap. A gazdaság ilyen irányú munkaerő-piaci igényét hivatott kiszolgálni a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző (KIT) által létrehozott alapítványi főiskola, amelynek megalapítását több éves fejlesztő munka és akkreditációs eljárást követően az Országgyűlés 2000. október 17-i ülésnapján fogadta el a CVII. számú törvénnyel. Ezt követően adta ki az oktatási miniszter a szakindítási engedélyeket. Ezáltal az új Főiskola állami elismerést kapott, ami azt jelenti, hogy az itt megszerzett diploma egyenértékű az állami és egyházi főiskolákon megszerezhető diplomákkal.A Főiskola koncepciójának kidolgozásánál a fő cél az volt, hogy a tanterv és a tananyagok összeállításával, a tanárok felkérésével olyan oktatási bázist hozzanak létre, amely tükrözi a vidékfejlesztés szükségességét, tudatosítja a szolgáltatások különösképpen a turizmus GDP-n belüli arányának fontosságát. Ennek megfelelően a Főiskola küldetésének tekinti a széles látókörű, magas szintű elméleti, gyakorlati tudással rendelkező, idegen nyelven kommunikálni képes, az Európai Unióra felkészült gazdasági és turisztikai szakemberek képzését.A főiskola a XXI. század első évében, 2001. szeptemberében kezdte meg első tanévét. A főiskolán jelenleg közel 3000 hallgató folytatja tanulmányait, a nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, a levelező tagozaton költségtérítéses formában.További információkért tekintse meg főiskolánk honlapját!Diplomát adó képzések
Turizmus-vendéglátás alapszak (BA)

Gazdálkodási és menedzsment alapszak (BA)Felsőfokú szakképesítést tanusító bizonyítványt adó képzések
Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ 55 7872 01)

Vendéglátó szakmenedzser (OKJ 55 7822 01)További információkért tekintse meg főiskolánk honlapját!

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola

ELO Kft.

Cím:
1243, Budapest Pf.: 1100.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Az ELO Kft. Európa egyik legnagyobb, holland tulajdonban lévő, távoktatással foglalkozó cégének, az ESCC-nek (European School for Correspondence Courses) magyarországi leányvállalata. Több mint egy évtizede működik Magyarországon. Testvérvállalatai Európa több országában és Kínában is jelen vannak.
A tanfolyamainkon alkalmazott didaktikai módszer az Európában bevált távoktatás gazdag tapasztalataiból táplálkozik. Az ELO segítségével már több mint 200.000 hallgató élvezte ennek előnyeit és fejezte be sikeresen tanulmányait. A levelező módszer a vállalati továbbképzés számára is alternatívát jelent.
A tananyag hordozói a tankönyvek és az idegen nyelvű, illetve zenei tanfolyamoknál a hangkazetták. Egy-egy tankönyv két leckét foglal magában, a kazetták az írott témák hanganyagát tartalmazzák. A leckéket minden esetben kis részekre osztottuk, ezáltal könnyen és gyorsan feldolgozhatóak.
A módszer egyik lényeges eleme az ELO által kidolgozott sajátságos fonetika, amelynek segítségével már az első leckéktől biztosabban sajátíthatjuk el az idegen szavak kiejtését. A beszédcentrikus idegen nyelv tanulásnál különösen fontosnak tartjuk, hogy szavak helyett típusmondatok begyakorlásán keresztül vezessen az út a választott nyelv ismeretéig. A nyelvtan mindig az adott témához kapcsolódik, és mindig csak a szükséges mennyiségben szerepel.
Egy leckét akkor tanult meg, ha a szöveg, a kiejtés begyakorlása és a gyakorló feladatok megoldása után hibátlanul el tudja készíteni a házi feladatot. Ehhez rendszeresen - naponta - foglalkozni kell az anyaggal, ha kevés az idő, akkor is. Tanulási segédanyagaink és a tankönyv együttes használatával érhető el, hogy a befektetett energia maradandó tudást eredményezzen.

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola

Cím:
7400, Kaposvár Bajcsy-Zsilinszky u. 58.
fax:
82/512-935
telefon:
82/512-935

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Cím:
6720, Szeged Aradi vértanúk tere1.
telefon:
62/544-172
telefon:
62/544-172

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Cím:
7622, Pécs Dohány u. 1-3.
telefon:
72/215-148
:
72/215-148

Leövey Klára Közgazdasági SzKI.

Cím:
1081, Budapest Bezerédj utca 16/A
telefon:
313-6087
fax:
313-6087
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk 1945. óta képez középfokú közgazdasági szakembereket a fővárosban. Fenntartónk a Fővárosi Önkormányzat. 1980-ig Kőbányán működött intézményünk, azt követően költöztünk a VIII. kerületbe. Működésünk kezdetétől fogadunk tanulókat, hallgatókat nappali és levelező tagozaton, Budapestről és a Budapest környéki településekről egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolában közepes és jó tanulmányi eredményt elért tanulók is sikeresek legyenek, szerezzék meg az érettségi, szakmai képzettséget, felkészítettek legyenek a szakmai munkára, továbbképzésre, továbbtanulásra. Ezért iskolánkba várjuk jelentkezésüket a legjobb tanulók mellett.

Iskolánk tagja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképzési Központnak, amelynek feladata, hogy a szakmai képzés előkészítésében és a szakképzésben koncentráltan biztosítsa a szakmai képzés és gyakorlati képzés magas színtű infrastrukturális feltételeit. Iskolánk a hat társintézménnyel együtt átfogja a közgazdasági, ügyviteli, kereskedelmi képzés területeit, szinte korlátlan lehetőséget nyújtva tanulóinak a szakmai képzésben, az oktatásssal, neveléssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételében, szabadidejük tartalmas, színvonalas eltöltésében. A Belvárosi Térségi Integrált Szakképzési Központról az érdeklődők tájékozódhatnak a www.belvarositiszk.hu honlapon.
Eredményeink azt igazolják, hogy a legkiválóbb tanulókat eljuttatjuk a legjobb tanulmányi versenyeredmények eléréséhez, főiskolai, egyetemi felvételhez, a többiek számára pedig jól hasznosítható közismereti és szakmai képzettséget nyújtunk.
Bővebb információért kérem kattintson weblapcímünkre!Miskolcziné Jakab Anikó

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.