Értékelje a céget!
34 találat 1 | 2 | 3 | 4

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

Cím:
8220, Balatonalmádi Rákóczi u. 39.
telefon:
88/438-888
telefon:
88/438-888

Karinthy Frigyes Gimnázium

Cím:
1183, Budapest Pestszentlőrinc Thököly u. 7.
fax:
2912367
telefon:
2912367
Tevékenység rövid leírása:
A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igen magas célok megvalósításáért küzd, és ez nagyfokú elkötelezettséget kíván diáktól, tanártól egyaránt.
A két tanítási nyelvű programokban az első évben a diákok intenzív nyelvoktatásban vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában biztos nyelvtudást szereznek. A hátralévő négy éven keresztül az alapvető tantárgyakat a magyar tantervben előírt követelményeknek megfelelve, célnyelven tanulják. Tanáraink igyekeznek minden tantárgy tanulása során kiemelkedő teljesítményre ösztönözni a tanulókat. Amióta a magyar-német tagozat a nyelvi előkészítő "nulladik" évvel szintén öt évesre bővült, az ide jelentkező nyolcadikos tanulóknak nincs szükségük előzetesen megszerzett nyelvtudásra.
1987-ben indult be Magyarországon a két tanítási nyelvű oktatási kísérlet elôször nyolc, majd a következô évben hét gimnáziumban angol, német, orosz, francia és spanyol nyelven. (Azóta szinte gomba módra szaporodtak, ma már szakközép- és általános iskolákban is népszerű lett ez a képzés, még ilyen óvodák is vannak.) Nagy dolog volt ez akkor. Azt jelentette, hogy felelôs vezetôk állami, önkormányzati és iskolai szinten is felismerték, milyen fontos az idegen nyelvek magas fokú ismerete.
Itt a magyar-angol program kezdôdött ekkor hetvenkét diák részvételével.
1994-ben tizenöt tanulóval elkezdôdött a négyéves német két tanítási nyelvű oktatás a Karinthy Frigyes Gimnáziumban is. Akkor, akárcsak jelenleg, a diákokat több száz jelentkező közül választottuk ki, a szellemi képességeiket, készségeiket mérő objektív felvételi vizsgán elért eredményeik alapján. E felvételi tesztsorozat biztosítja, hogy iskolánkba a legtehetségesebb, legrátermettebb, tehát igen jó képességű gyerekek járjanak.
A normál tagozat hagyományos, négyéves magyar gimnáziumi program, ahol az emelt óraszámú osztályokban heti 5 órában tanulják diákjaink az angol nyelvet.
Minden tanulónk választhat második idegen nyelvet, a német, angol, spanyol, francia, orosz közül.
Bővebb információért kérem katintson weboldalunkra!

Eötvös József Gimnázium, Tata

Cím:
2890, Tata Tanoda tér 5.
telefon:
34/587-560
fax:
34/587-560
Tevékenység rövid leírása:
OM-KÓD: 201173

Gimnáziumunk a nyolcadik osztály elvégzése után veszi fel diákjait, ezzel is erősítve vonzáskörzete általános iskoláival tudatosan kiépített kapcsolatrendszerét, együttműködését. Változatos, évről évre bővülő programrendszerünkben minden irányú továbbtanulásra felkészülhetnek a diákok. Az Arany János Tehetséggondozó Programba való bekapcsolódással a gimnázium kistérségi és megyei feladatvállalása tovább erősödik. E program keretében 2001-től évente egy osztály hátrányos helyzetű tehetséges diák kezdi meg ötéves gimnáziumi tanulmányait és kollégiumi életét.

Diákjaink túlnyomó többsége főiskolán, egyetemen tanul tovább. Az elmúlt években végzős diákjaink több mint 80%-a jutott be valamilyen felsőoktatási intézménybe az érettségi vizsga évében. Végzett tanulóink nyelvvizsgáinak aránya is 75-95% között mozgott az utóbbi években. Programjainkkal, sokrétű és változatos tevékenységi rendszerünkkel tanítványainkat az értelmiségivé válásra, az értelmiségi szerep vállalására kívánjuk felkészíteni.

Oktatási struktúránkban bármilyen főiskolára, egyetemre felkészülhetnek a diákok. Ehhez segítséget kapnak speciális csoportjainkban, az érkezéskor meglévő ismeretekre épülő idegen nyelvi programjainkban, a tanórán kívüli tevékenységi rendszerben.

A különböző képzési irányok közül szabadon választhatnak a szülők és a diákok. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, az idegen nyelvek megtanulására. Idegen anyanyelvű vendégtanárokat alkalmazunk, külföldi partnerkapcsolatokat építettünk ki, diákcsoportok cserelátogatását szervezzük.

Folyamatosan fejlesztjük számítástechnikai rendszerünket. 2002-től iskolánk ECDL- (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsgaközpont. A kötelező gimnáziumi informatikaoktatás keretén belül tanulóinkat felkészítjük az ECDL-vizsga 3-4 moduljára. A hiányzó vizsgarészek anyagának elsajátítására kedvezményes délutáni tanfolyamokon készítjük fel diákjainkat.

1999-ben bevezettük a két tanítási nyelvű oktatást. Két osztályban a tantárgyak egy részét angol, illetve német nyelven tanulják a diákok. 2004 júniusában érettségiztek először az e tagozaton tanulók. Jelenleg ez az egyetlen képzési forma a magyar közoktatásban, amellyel intézményesen felsőfokú nyelvtudásra tehetnek szert a diákok.

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Cím:
1191, Budapest Simonyi Zs. u. 33.
telefon:
+36 1 282 9846
e-mail:
+36 1 282 9846
Tevékenység rövid leírása:
Az iskola ünnepélyes átadására 1987. augusztus 31-én került sor. Az építkezés fővárosi beruházásként valósult meg. Az épületben az oktatás szempontjából az akkor legkorszerűbbnek tartott kabinetrendszerű elrendezés valósult meg. Ugyanakkor az épület alkalmas bizonyos közművelődési feladatok ellátására is (bálok, kiállítások, hangversenyek rendezése).
A kéttannyelvű oktatás legújabb kori története Magyarországon iskolánkkal egyidős. Gimnáziumunkban, az ország hosszú ideig egyetlen magyar-spanyol két tanítási nyelvű középiskolájában az 1988/89-es tanévben 72 tanulóval kezdődött meg az ötéves gimnáziumi képzés. A nyelvi előkészítő (9.) évfolyamon azóta is 12 fős csoportbontásban tanítjuk a spanyol nyelvet, amelynek eredményeként a tanulók elsajátítják a köznyelv mellett a szakszókincset is, olyan szinten, hogy a gimnáziumi első (10.) évfolyamtól kezdve az előírt tantárgyakat is képesek spanyolul tanulni: ezek a történelem, földrajz, matematika, fizika.
Bővebb felvilágosításért kérem kattintson weblapcímünkre!

Táncsics Mihály Angol Két Tannyelvű Gimnázium

TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.