Értékelje a céget!
30 találat 1 | 2 | 3

Nebulo Sport- és Nyelvoktató Óvoda és Általános Iskola

Cím:
1112, Budapest Kamaraerdei út 12-14.
telefon:
249-9769
fax:
249-9769
Tevékenység rövid leírása:
Intézményünk mottója: "A szeretetteljes gyermekkor, a kiegyensúlyozott felnőtté válás alapja."
Oktatás: A szellem, a fizikum és a lélek fejlesztése egy olyan intézményben, ahol a gyermekek minden percüket boldogan élhetik. "Ép testben ép lélek!"

Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Cím:
1146, Budapest Ajtósi Dürer sor 39.
telefon:
363-1561
telefon:
363-1561

Kincsesház Általános Magániskola

Cím:
1037, Budapest Laborc u. 2.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
A Kincsesház Általános Iskola 1988-ban kezdte meg működését. Az óvodai megelőző foglalkozásoktól az általános iskola 8. osztályáig dolgozunk együtt tanulóinkkal. Iskolánk fő célja az átlagtól eltérő képességű gyerekek egyéni és differenciált oktatása, nevelése.
Bővebb felvilágosításért kérem kattintson weblapcímünkre!

www.mozgasterapia.hu - Kissné Antal Csenge Mozgásterapeuta

Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.

Cím:
1015, Budapest Hattyú u. 8/A
telefon:
488-0000
fax:
488-0000
Tevékenység rövid leírása:
Valljuk, hogy a humánpolitika lényege a többszempontúság.

Perényi Péter Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium

Effectif Solutions HR-Tanácsadó Kft.

Waldorf Általános Iskola és Óvoda

Cím:
1112, Budapest Repülőtéri út 6
e-mail:
info@waldorf-kamaraerdo.hu
telefon:
info@waldorf-kamaraerdo.hu
Tevékenység rövid leírása:

- Mi a különbség a hagyományos és a waldorf iskolák közöt?

(válasz Dr. Vekerdy Tamás írása alapján)

Nem jobb, vagy rosszabb egyik a másiknál. Nem mondhatjuk, hogy az egyik iskolatípus sikeresebb, okosabb gyermekeket nevel, mint a másik. Módszertanokról van szó, amelyek máshogy juttatják el a gyerekeket egy általános tudáshoz.A fő különbség, hogy a hagyományos iskola megmondja, milyenné kell válnia a gyermeknek tudásban és magatartásban ahhoz, hogy jó eredményt érjen el. Ez az iskolatípus azt a kérdést teszi fel, hogy mit nem tudsz és így a teljesítményt egy abszolút skálán (osztályzat) jól tudja mérni. Az alternatív pedagógiák abban segítenek, hogy a gyermek kibontakozhasson, azzá legyen, aki. A kérdés itt, nemcsak az, hogy mit tudsz, hanem az is, hogy hogyan sajátítod el ezt a tudás. Az egyik iskola egyetlen jó megoldást, míg a másik több lehetséges megoldást ismer és elismer.A hagyományos iskola elsősorban megtanult szóbeli, lexikális tudást kér számon, míg a másik a gyermekben meglévő lehetőségekre alapozva képességeket fejleszt. Mi, waldorf szülők bízunk abban, hogy ez a tudás maradandóbb és újfelhasználható, fejleszthető.A hagyományos iskolákban a gyerekek közötti különbségek rejtve maradnak, illetve, ha előbukkannak, akkor "problémát" jelentenek és "kezelendőek". A waldorf iskolákban a tanulók közötti egyéni eltérések feltárása a tanítás tervezésének alapja.A tanítási idő az egyikben mereven megszabott, a másikban több szempontból is rugalmas lehet és a gyermeki, életkori igényekhez, vagy a tantárgyhoz alkalmazkodik. A hagyományos iskolában a tanár irányít, az "új" iskolában segíti a tanulók önálló tevékenységét.- Miben tér el a hagyományos és a waldorf iskolai oktatás, miért nincs osztályzás?

A waldorf iskolákban epochális oktatás folyik, melynek során a gyerekek a fő oktatási időben (reggel 8 és 10 óra között) osztálytanítójuk vezetésével 3-4 hétig tanulják ugyanazt a tantárgyat (írást, számolást, történelmet...) A 10 óra után következő tantárgyakat (zene, idegen nyelv, kézimunka...) a heti órarend szerinti szaktanárok tanítják.A hagyományos iskolákban az értékelés a tanulási folyamat végén történik meg, és érdemjeggyel történő megítélést jelent. A waldorf iskolában folyamatos az értékelés, nem ítélkező, hanem feltáró, megállapító és a célja, hogy a tanítás jobban tudjon alkalmazkodni a valódi gyermeki igényekhez. A hagyományos iskola egyetlen területet ismer el, a szóban megnyilatkozó értelmességet, míg a waldorf-pedagógia sokfélét (a fej, a kéz és a szív iskolája) és ezt mindet értékesnek tartja. Az, hogy valaki milyen eredményt ér el nem egy abszolút mércén méri, hanem figyelembe veszi a kezdőpontot is. Amit elsősorban elismer az a fejlődés, ezt értékelni pedig csak szövegesen lehet.A hagyományos iskolákban az érdeklődés felkeltése általában nem fontos. A differenciált nevelésben az érdeklődés szerinti választásokra van lehetőség. Az ismeretek átadásának módjában hangsúlyos, hogy ne definíciókat, kész ítéleteket kapjanak a gyerekek, hanem olyan élő fogalmak alakuljanak ki, amelyek az élet során velük tudnak növekedni, azaz ítéletek helyett jellemezni, karakterizálni tanulnak. A gyermek megtanul több szempontból is rátekinteni egy adott helyzetre. Ha valaki az ismereteit ilyen módon szerzi, az a személyiség egészére fejlesztő hatással van, hiszen megtanul a saját gondolkodási erőiben bízni.

Kiemelten közhasznú egyesületünk a Waldorf-Ház Egyesület szülői kezdeményezésre jött létre 2003 májusában. Alapító okiratunkban rögzített célunk Waldorf oktatási intézmények létrehozása és működtetése. A közösség folyamatos fejlődését a rendszeres családi találkozók és közösségi programok biztosítják, míg a külső érdeklődők informálását és bevonását nyilvános programjaink célozzák, melyek előadói tapasztalt
Waldorf-pedagógusok. 2003-ban létrehoztunk egy napi rendszerességgel működő játszócsoportot, majd több mint két év munkájával elértük, hogy óvodánk 2006. januártól hivatalos keretek között, a Budapest XI. kerületi Önkormányzat engedélyével folytatja működését.
Az óvoda kialakításához hozzájárultak:

Magyar Fejlesztési Bank

Magyar Telekom

IKEA

Frissbeton

Külön köszönjük a magánszemélyek adományait és a szülők hozzájárulását!Szívesen fogadjuk adójának 1%-át, az óvoda fenntartására és fejlesztésére.

Waldorf-Ház Egyesület adószám: 1824 9839-1-43

Ident Szervezet- és Emberi Erőforrásfejlesztő Kft.

Cím:
1025, Budapest Vend u. 24. I. em. 6.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Magyarországon elsőként alakult szervezetfejlesztő cég vagyunk.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Budapest

Cím:
1093, Budapest Lónyay utca 4c-8.
e-mail:
iskolatitkar@szgya12.sulinet.hu
telefon:
iskolatitkar@szgya12.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
Örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor a gyermekük számára iskolát választanak. Ebben szeretnénk Önöknek segíteni ezzel a rövid bemutatkozással.
Iskolánk a Kálvin tér közelében található. Eddig már sok ezer diák lépte át a több mint 100 éves épület küszöbét. Közöttük Gárdonyi Géza, Szent-Györgyi Albert és még sokan mások, akikre büszkék vagyunk.
Névadónk útmutatását napjainkban is fontosnak érezzük:
"Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, a
mit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.?
Bőveb információért kérem kattintson weboldalunkra!

1869-t?l folyamatosan növekv? tanulólétszám elhelyezése egyre nagyobb gondot okozott a bérelt helységekben. 1872-ben Pest királyi város képviseletének iskolaügyi tanácskozása pénzt szavazott meg iskolaház építésére a Két nyúl utcában, amelyhez a telket a város adományozta. A telek korabeli értéke 63 200 korona volt. 1873. október 1-én nyílt meg az épület, amely 272 914 koronájába került a városnak. Ez az összeg nemcsak az építkezés költségeit, hanem az iskola elso felszerelését is tartalmazta. Ekkor 371 tanuló kezdte meg a tanulmányait az új épületben, négy fiú és négy leányosztályban. A fiúosztályok közül az 1. és 2. osztály külön, a 3-4. osztály egy tanteremben volt elhelyezve, míg a leányosztályok egy tanteremben kaptak helyet. A kor oktatási statisztikái legtöbb esetben a tanév tanulólétszámáról két adatot is közölnek: egy beiratkozott és egy tanévet befejez? diáklétszámot, amelyek jelent?sen különbözhettek egymástól. Így például az 1873/74-es tanévet 371 tanuló kezdte meg, de csak 168 fiú és 74 leány azaz 242 diák fejezte be. A legnagyobb létszámúak az 1-2. osztályok voltak mivel a szül?k kisebb hányada tartotta szükségesnek a további iskolába járást az írás-olvasás-számolás alapjainak megtanítása után. Azonban ez is jelent?s átlag-osztálylétszámot jelenthetett, 60-90 között mozoghatott egy-egy osztály létszáma. Ez megfelelt a kor átlagának, bár az oktatási törvény 60 f?ben maximálta az egy tanteremben elhelyezhet? tanulók számát. Amikor az épület teljesen elkészült több tanterem állt rendelkezésre, s így az országos, de a budapesti átlagnál kényelmesebb körülmények között tanulhattak a diákok. Azonban azt is el kell mondanunk, hogy Ferencváros élen járt az iskolakerül?k azaz a tanévet be nem fejez?k számában. Míg más kerületekben ez az arány 9-13% között mozgott, kerületünkben 23%-ot is elérte.

Ilyen körülményekkel kellett az új igazgatónak, Vajdafy Gusztávnak szembenéznie. Vajdafy ambiciózus tervekkel fogott az iskola igazgatásához, mintaiskolát kívánt teremteni. Ehhez minden adottsággal rendelkezett, hisz pedagógiai vénát örökölhetett édesapjától Vajdafy Józseft?l, aki Pest városának tanácsosa, iskolaigazgatója s 1844-48 között Pest városának tanügyigazgatója volt. Terveihez fokozatosan fiatal szakképzett tanítókat hozott az iskolához.

Mindezen munkája eredményeként valóban sikerült mintaiskolát létrehoznia, 1883-ban már a város minden pontjáról járnak iskolájába diákok, a kezdeti 8 osztály 13-ra n? (854 f?vel) s 15 tanteremben tanítanak, 15 osztálytanító vezetésével. A fiúosztályokat 1-3.osztályokban párhuzamosítani kellett, a lányosztályokat 1-2.osztályban Ám mindezek ellenére sok szül?t helyhiány miatt el kell utasítania. Liberális gondolkodásmódjának, tanítási elveinek köszönhet?en a társadalom különböz? rétegeinek diákjai kerülhettek egy osztályba: az iskola környékének egyszer? iparosainak gyermekei országgy?lési képvisel?, akadémiai tag gyermekeivel ülhettek egy padban.

1876/77-ben 5. osztály nyílik, 1877/78-ban 6. osztály, így kiépül a hat osztályos elemi népiskola. 1887/88-ban pedig már 23 tanár dolgozik az iskolában.Vajdafy tevékenységének eredményeképpen a századfordulóra megduplázódott a tanulólétszám, további helységekre lett szükség. Már 1896-tól a f?város foglalkozott a telekvásárlás kérdésével az iskola kib?vítéséhez. 1901-ben vásárolják meg az Erkel utca 10.sz. teleken álló épületet Melly Bélánétól 140 000 koronáért. 1092-ben kerül sor a megvásárolt ház átalakítására: a két épületet egy összeköt? erkéllyel nyitották egybe, majd pedig az iskola épületéb?l az igazgató lakást és az irodát áthelyezték az Erkel utcai épületbe, ahol tantestületi szobát és tanszertárat is kialakítottak. A fennmaradó épületrészben kisdedóvót hoztak létre.

Így az iskolában további három tantermet sikerült a felszabadult helységekb?l kialakítani, így már 20 tanterem állt rendelkezésre a 20 osztálynak, meg lehetett szüntetni a váltakozó tanítást.

Az épület küls? tatarozását három év múlva, az 1905/06-os tanévben végezték el.

A kib?vített épületben 1902-t?l 323 diákkal sokszorosító iparostanonc-iskolát[hoztak létre, amelynek igazgatója Nagy Lajos lett 1904-t?l az elemi iskola igazgatója is. Három ?tanfok?-kal 11 osztállyal és 14 tanárral (részben az elemi iskola tanárai) indult az oktatás. Els?sorban nyomdász, bet?szed?, gépmester, önt?, vésnök, fényképész szakmák tanoncait képezték. A fiú iparostanonc iskola 1906-ban kib?vül általános profillal is (általános és sokszorosító iparostanonc-iskola), 1914-ben pedig réz- és bronzönt? szakiránnyal is. Az 1907/08-as tanévt?l pedig 87 f?vel háztartási ismétl?iskola indult lányoknak. A fiú iparostanonc-iskola 1931/32-es tanévben még bizonyosan m?ködött az épületben, valószín?síthet?, hogy 1933-ban megszüntetik (iratanyaga ekkor kerül be a f?városi levéltárba).

Az els? világháború következtében az 1914/15-ös tanév október 1-én kezd?dött és hamarabb is fejez?dött be. Az iskolaépületeket közcélokra vették igénybe, katonaságot szállásoltak be, így a Bakáts-téri iskola épületét is. ?k a tanév els? hónapját a Lónyay utcai iskola épületében töltötték, majd novemberben visszaköltözhettek saját iskolájukba. Az iskola pedagógusait sem kerülhette el a háború szele. A tanítón?k a hadikórházakban végeztek karitatív munkát a tanítás mellett, a férfitanárok egy részének bevonulása miatt három osztályt kellett megszüntetni illetve összevonni. Bevonult Máté János igazgatóhelyettes, Bártfai János, Ferenczy József, Klasz Adolf, Oszlári Béla, Somló Béla az elemi iskola tanárai közül valamint Pollák Aurél az iparostanonc-iskola tanára. Többük a háború els? évében a Telep utcai hadikórházban teljesítettek szolgálatot, vagy a Vöröskeresztnél haditudósítóként dolgozott, de voltak akik már az elso évben megjárták a frontvonalakat.

Az 1918/19-es évek eseményei érintették az iskolát is. 1919-ben Nagy Lajos igazgató urat a tanácsköztársaság idején menesztik állásából, majd a 1919 ?szét?l 1921-ben történt nyugdíjazásáig vezette az iskolát.

Az iskola történetének következ? évtizedeir?l alig maradt fenn adat. 1928-33 között új igazgató kerül az iskola élére, Zoufaly Emil, akinek szembe kellett néznie a tanulólétszám csökkenésével (a kerületben ekkor már 13 iskola m?ködött), a gazdasági világválság hatásával. 1933-ban a f?város gazdaságossági okokból átszervezte iskoláit. Ekkor, az épület kihasználtságát növelend?, az iskolaépület egy részét oktatási intézményeknek bérbe adta.

Így költözött be a Budapesti Római Katolikus Négyévfolyamú Zichy-Pallavicini Edina Orgrófno Felso Kereskedelmi Leányiskola, évi 20 aranykorona bért fizetve. Az iskola fenntartója, alapítója a Katolikus Tisztvisel?n?k és N?i Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége volt. Els? otthonukul az Angolkisasszonyok Váci utcai Intézete szolgált, majd a városligeti Szent Szív Zárdából költöztek a Lónyay utcába. Az 1936/37-es tanévben az iskolához kapcsolódóan leányinternátust is m?ködtettek a Lónyay u. 6.sz. épületben. 1945-ig iskolánkban tanítottak, majd 1945 augusztusában, mivel a fováros nem hosszabbította meg a bérleti szerz?dést, az Irinyi utca 3.szám alatti Angolkisasszonyok Intézetébe költöztek, ahol 1949-ig m?ködött az intézmény.

A harmincas évek közepét?l más iskola nyomai is megtalálhatóak a Lónyay utcai elemi iskola épületében, a Kritsfalussy István dr. vezette Budapesti Szállodások és vendégl?sök tanonciskolája is helyett kapott az épületben 1942-ig, amikor is a IV.ker. Cukor u. 6.szám alá költöztek.

1938/39 és 1940/41 között az elemi iskolát Virág Mihály vezette, s neki jutott az a feladat, hogy az iskola bezárását végrehajtsa. Mivel az erre vonatkozó levéltári anyagok már megsemmisültek, csak feltételezhetjük, hogy a tanulólétszám csökkenése miatt az 1940. XX. tc. értelmében a f?város nem látta szükségesnek, hogy az iskolát 8 osztályossá fejlesszék tovább, s a bezárása mellett döntöttek.

Az elemi iskola megsz?nésével felszabaduló helységekbe újabb iskola: f?z?készít? és n?iszabó-szakirányú iparostanonc iskola költözött illetve jött létre két leány iparitanonc-iskola összevonása révén és m?ködött 1945-ig az épületben.

A II. világháború alatt többször fenyegette az iskolákat az épületb?l való kitelepítés veszélye, de csak 1944. december 15-én kapták meg az utasítást az iskolaépület elhagyására 48 órán belül, mivel hadicélokra kívánták igénybe venni. Mindkét iskola számára a f?város jelölte ki az új iskolákat, ahova költözhettek. A felszerelések nagy része pedig a Gyáli úti raktárakba kerültek.


..

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.