Értékelje a céget!
21 találat 1 | 2 | 3

Antiókhia Általános Iskola, Óvoda

Cím:
1165, Budapest Újszász u. 47.
fax:
407-9554
telefon:
407-9554
Tevékenység rövid leírása:
Az ?ANTIÓKHIA? Óvoda és Általános Iskola szeretettel vár minden olyan családot, akik gyermekeiket igen kedvező oktatási feltételek között, hagyományos keresztény erkölcsi nevelésben szeretnék részesíteni.
Intézményünk vallásfelekezetileg semleges. Az iskolában csak azokat az alapvető hitigazságokat és erkölcsi elveket tanítjuk, amelyek a Bibliában megtalálhatók. Ezenkívül az intézményekben az oktatást és a nevelést az alapvető emberi értékekre (igazság, jóság, szépség, szeretet) való fokozott odafigyelés jellemzi.
Intézményünkben a tanítás kiscsoportos formában, családias légkörben történik. A kiscsoportos oktatási forma lehetővé teszi a fokozott gyakoroltatást, a tanulókkal való személyes foglalkozást, a tehetségek kibontakoztatását, az esetleges problémák egyéni kezelését.
Intézményünk óvodából és 8 osztályos általános iskolából áll.
A tanulásban lemaradókat differenciálással - ha szükséges, korrepetálással - zárkóztatjuk fel. Tantervünk a magyar közoktatás bármely iskolatípusában választható tanterv. Angol nyelvoktatás a második osztálytól folyik. Iskolánkban a tanórai foglalkozásokat sokféle különórák egészítik ki (rajz, kórus, foci stb.) - igény szerint.
Óvodánkban rendkívül családias a légkör. A gyerekekkel történő foglalkozásokat játékos angol-magyar nyelvi felkészítés egészíti ki. Az óvodai életet bábozás, videofilm-vetítés, úszás és kirándulások teszik színesebbé.

Gádor Általános Iskola

Cím:
1222, Budapest Gádor u. 101-105.
telefon:
22-66-681
:
22-66-681

Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium

Cím:
6200, Kiskőrös Árpád u.4.
e-mail:
psgksz@petofi-kkoros.sulinet.hu
telefon:
psgksz@petofi-kkoros.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
1903-ban Bajzák János okleveles polgári iskolai tanár miniszteri engedéllyel megnyitotta magán polgári fiú- és leányiskoláját. Jó hírneve, valamint a tanulók létszámának állandó növekedése indokolttá tette egy új, korszerű iskola fölépítését.
1914-ben az építkezés megkezdődik Lehoczki János építész tervei alapján és az ő kivitelezésével, mely 1920-ban fejeződik be. Ekkor már az iskola állami kezelésbe került, és Petőfi Sándor Polgári Fiú- és Leányiskola néven a megye egyik jelentős alsófokú középiskolájává vált.
1944-ben a tanítás abbamaradt, előbb német hadikórház, majd szovjet tábori kórház működött az iskola épületében, végül itt helyeztek el egy orosz tiszti iskolát.
1946. június 13-án a padlástérben tűz üt ki, s a tetőzet percek alatt leég, az épület használhatatlanná vált. A polgári iskola kényszertantermekbe költözött és 1948 augusztusában megszűnt.
1952. szeptemberében négy éves középiskolai képzés indult Kiskőrösön, s az iskola hivatalos neve: Állami általános gimnázium.
1953 tavaszán elkezdődött a leégett polgári iskola épületének rendbehozása, és négy tantermet sikerült helyreállítani.
1955-ben teljesen felújították, ennek során 8 tantermet alakítottak ki, s ekkor már Állami Petőfi Sándor Általános Gimnázium néven szerepelt.
1959-ben megkezdődött a politechnikai oktatás az 5+1-es tanítási séma szerint, melynek értelmében 5 napi elméleti oktatás mellett 1 napi gyakorlati foglalkozáson vettek részt a tanulók.
1960-ban indult meg a 4+2-es tanítási formula, mely megteremtette a szőlőtermesztő és borkezelő szakközépiskola alapjait.
1963-ban az iskola hivatalos elnevezése: Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola. A két iskolatípus egy épületben működött, amely a létszámnövekedés miatt kevésnek mutatkozott, így 1969-ben bővítettek rajta.
1972-től az iskola új neve Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola.
1979-ben a gimnáziumban kezdetét vette a fakultáció, mely az elméleti tárgyak választási lehetőségével a továbbtanulást, a gyakorlati tárgyak felkínálásával pedig az érettségi utáni munkába állást segítette. (műszaki rajz, kémiai anyagvizsgálat, humán szolgáltatások)
1981-től az intézmény új neve a mai állapotnak megfelelően Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium
1993-tól megkezdődik a hatosztályos gimnáziumi képzés
1996-tól vincellér (szőlész-borász) szakképzés indul
1903-ban Bajzák János okleveles polgári iskolai tanár miniszteri engedéllyel megnyitotta magán polgári fiú- és leányiskoláját. Jó hírneve, valamint a tanulók létszámának állandó növekedése indokolttá tette egy új, korszerű iskola fölépítését.
1914-ben az építkezés megkezdődik Lehoczki János építész tervei alapján és az ő kivitelezésével, mely 1920-ban fejeződik be. Ekkor már az iskola állami kezelésbe került, és Petőfi Sándor Polgári Fiú- és Leányiskola néven a megye egyik jelentős alsófokú középiskolájává vált.
1944-ben a tanítás abbamaradt, előbb német hadikórház, majd szovjet tábori kórház működött az iskola épületében, végül itt helyeztek el egy orosz tiszti iskolát.
1946. június 13-án a padlástérben tűz üt ki, s a tetőzet percek alatt leég, az épület használhatatlanná vált. A polgári iskola kényszertantermekbe költözött és 1948 augusztusában megszűnt.
1952. szeptemberében négy éves középiskolai képzés indult Kiskőrösön, s az iskola hivatalos neve: Állami általános gimnázium.
1953 tavaszán elkezdődött a leégett polgári iskola épületének rendbehozása, és négy tantermet sikerült helyreállítani.
1955-ben teljesen felújították, ennek során 8 tantermet alakítottak ki, s ekkor már Állami Petőfi Sándor Általános Gimnázium néven szerepelt.
1959-ben megkezdődött a politechnikai oktatás az 5+1-es tanítási séma szerint, melynek értelmében 5 napi elméleti oktatás mellett 1 napi gyakorlati foglalkozáson vettek részt a tanulók.
1960-ban indult meg a 4+2-es tanítási formula, mely megteremtette a szőlőtermesztő és borkezelő szakközépiskola alapjait.
1963-ban az iskola hivatalos elnevezése: Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola. A két iskolatípus egy épületben működött, amely a létszámnövekedés miatt kevésnek mutatkozott, így 1969-ben bővítettek rajta.
1972-től az iskola új neve Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola.
1979-ben a gimnáziumban kezdetét vette a fakultáció, mely az elméleti tárgyak választási lehetőségével a továbbtanulást, a gyakorlati tárgyak felkínálásával pedig az érettségi utáni munkába állást segítette. (műszaki rajz, kémiai anyagvizsgálat, humán szolgáltatások).
1981-től az intézmény új neve a mai állapotnak megfelelően Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium
1993-tól megkezdődik a hatosztályos gimnáziumi képzés.
1996-tól vincellér (szőlész-borász) szakképzés indul.

I. István Általános Iskola

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Zöld Kakas Líceum

Cím:
1091, Budapest Hurok utca 1.
e-mail:
mhliceum@mail.tvnet.hu
telefon:
mhliceum@mail.tvnet.hu
Tevékenység rövid leírása:
Azok az ép értelmű, 15 éves vagy annál idősebb fiatalok, akik középiskolai végzettséget szeretnének szerezni - ám különböző problémáik miatt a "hagyományos" középiskolai rendszer nem tolerálja őket, onnan kipottyannak.

Diákjaink az alább felsorolt problémákkal, azok halmozódásaival illetve következményeikkel küszködnek:
- tanulászavar
- magatartászavar
- részképességhiány ill -zavar
- diszfunkciók
- szociális hátrány
- kultúrális hátrány
- etnikai hátrány
- hipermotilitás
- hipomotilitás
- POS
- függőségek
- egészségügyi zavarok

(Nem vagyunk felkészültek pl. pszichotikus problémák, kemény drogfüggőségek kezelésére.)
A halmozódások az idő múlásával, az élethelyzetek változásával általában nem csökkennek, inkább növekednek, bonyolódnak. Emiatt is a célcsoporton belül további differenciálást célszerű tenni.
Így megkülönböztetjük azokat, akik átmenetileg tanulásra, teljesítményre alkalmatlan állapotba kerültek és célirányos segítség nélkül kevés az esélyük arra, hogy ismét képesek legyenek fokozódó teljesítményre. (Az ő számukra hoztuk lére az u.n. Vertikális Nulladik (V0) Tagozatot.)
Megkülönböztetjük továbbá azokat, akik jellemzően élethelyzetükből fakadóan képtelenek a napi rendszerességű iskolába járásra, ám kellően erős elszánással, ambicióval rendelkeznek a tanulásra ahhoz, hogy érettségit szerezzenek. (Az ő számukra hoztuk létre az u.n. Egyéni Tanrendű Tagozatot (ET)).

Bővebb információkért kérjük klikkeljen webcímünkre!

Kossuth Lajos Általános Iskola

Cím:
3000, Hatvan Kossuth tér 1.
telefon:
37/540-070
:
37/540-070
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola

Cím:
2330, Dunaharaszti Baktay tér 1.
telefon:
06-24/370-324
fax:
06-24/370-324
Tevékenység rövid leírása:
Az intézményen belül az alábbi oktatási-nevelési egységek működnek:
1.\x091+4 évfolyamos gimnázium â??a nyelvi előkészítő évfolyamon egy-egy angolos és németes csoportban nyelvi és emelt óraszámú informatikai képzés folyik, a későbbiekben ez lesz az ún. humán tagozatos osztály
2.\x09Hat évfolyamos gimnázium: -évfolyamonként egy osztállyal
3.\x09Környezetvédő és vízügyi technikus képzés: 4+2 évfolyamos rendszerben
4.\x09Négy évfolyamos esti tagozatos gimnáziumi képzés (a Sziltop Oktatási Kht. Magániskolája)


Szolgáltatásaink.
-oktatás,
-gimnázium,
-szakközépiskola,
-vízügyi szakközépiskola,
-iskola,
-középiskola,
-hatosztályos gimnázium,
-ötosztályos gimnázium,
-négyosztályos gimnázium,
-4+2 szakközépiskolai képzés

www.baktay.sulinet.hu

Lesznai Anna Óvoda és Általános Iskola

Cím:
3000, Hatvan Ratkó József út 10.
telefon:
37/341-551
:
37/341-551
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Körzeti Általános Iskola Hejőkeresztúr

Cím:
3597, Hejőkeresztúr Petőfi Sándor u. 111.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.