Értékelje a céget!
21 találat 1 | 2 | 3

Tüköry Lajos Általános Iskola

Cím:
5516, Körösladány Wenckheim u. 5.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív- és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Cím:
1113, Budapest Aga u. 10.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Intézményünk teljes neve:
Carl Rogers Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.


A Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás valamint iskolarendszerű, nappali tagozatos, 4 évfolyamos gimnáziumi, valamint szintén 4 évfolyamos környezetvédelmi alapozó szakközépiskolai nevelés-oktatás folyik. Emellett általános iskolában lehetőség van a művészetoktatásban is részt venni. Tanáraink - akik közül 1990-ben többen részt vettek abban a lelkes, komoly feladatot és kitartást igénylő munkában, melynek során az iskola létrejött - magas szintű szakmai képzettséggel, a különböző pedagógiai programok széles körű ismeretével rendelkeznek. Az iskola pedagógiai programja, a tanítók/tanárok módszertani szabadsága, az egyéni felelősség fontossága az iskolában dolgozó pedagógusoktól a hagyományos iskoláktól szorosabb elkötelezettséget, szakmai tudásuk folyamatos bővítését, hatékony szülő-tanár, tanár-tanár, tanár-diák kommunikációt, állandó odafigyelést vár el. Pedagógiai programunk lehetővé teszi, hogy a tanulók a hagyományos tantárgyak mellett egyéb, a kreativitást, kommunikációt fejlesztő tantárgyakat is tanuljanak, projektben dolgozhassanak, komplex módon jussanak el az ismeretek megszerzéséig. Az első négy év fontos hátterét képezik a kultúrkörök. A gyermekek évente más-más kultúrával ismerkednek meg (keresztény kultúrkör, pogány magyar kultúrkör, zsidó és görög kultúrkör). A kommunikáció fejlesztése már kisiskolás korban megkezdődik. A reggelt a gyerekek beszélgetőkörben kezdik, folyamatosan megtanulják a konfliktuskezelés, kommunikáció rogersi szemléleten alapuló megoldásait. Az intézmény névadójának gondolatvilága meghatározza azt a légkört, amelyben a tanítási-tanulási folyamat zajlik. Ezen szemlélet alappillérei a nyitottság, a biztonság, a bizalom, a szabadság és kötöttség megfelelő arányának megtalálása és az elfogadás. A légkör nem csak a tanítóktól/tanároktól várja el, hogy felelősséget vállaljanak kimondott szavaikért és elkészített munkáikért, hanem a gyerekektől is. A kreativitás fejlesztésére tantárgyi keretek között (dráma, kreatív tánc), a témahetek során az iskola különös hangsúlyt fektet. A 7. és 8. osztály célja - a hagyományos általános iskolai képzésen kívül - a középiskolára való felkészítés. Ebbe a speciális programba lehetséges újonnan jövő diákoknak is bekapcsolódni. A pedagógiai program harmadik pillére - a kommunikáció és kreativitás fejlesztése mellett - az ökológiai szemléletű nevelés, a tárgyi s természeti környezet védelmére irányuló tevékenység oktatása. ?Öko?- programunk és tevékenységünk kiszélesítése folyamatos célunk, ezért mind tanáraink, mind tanulóink rendszeresen és egyre többet vesznek részt különböző rendezvényeken. Ökológiát tanító pedagógusaink a szakmai fórumokon, tanulóink a környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeken vesznek részt (pl. autómentes nap). Megünnepeljük a környezetvédelem jeles napjait, öko-napot tartunk az iskolában a családok bevonásával. Középiskolánkban környezetvédelmi alapozó szakközépiskolai képzést nyújtunk az ezt választóknak, valamint tervezzük egy erre épülő középiskola utáni környezetvédelmi szakképzés kialakítását is.
Iskolánk szemléletének fontos eleme az integráció, mely során minden osztályban felvállalunk - korlátozott számban, az integráció jelentőségét kihangsúlyozva - egy-két tanulási problémával rendelkező tanulót. Az integrációt differenciálással, csoportbontásokkal oldjuk meg. Az iskola saját logopédust alkalmaz, ill. iskolánk alapítója is részt vesz abban a munkában, mely minden hozzánk járó gyerek számára biztosítja a képességeihez mért optimális előrehaladást mind a tananyagban, mind a szocializáció során. Természetesen mind a csoportbontások, mind az egyéni odafigyelés - mely során a tanítók/tanárok az egyes gyerekek tanulásban való előrehaladását segítik - több időt, fáradságot követel a pedagógusoktól.

Nyílt napok a 2005/2006-os tanévben:

Általános Iskola: március 9.
Óvoda: április 25.

Mindenkit várunk szeretettel!

Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda

Cím:
8741, Zalaapáti Deák Ferenc utca 2
telefon:
83/352-016
e-mail:
83/352-016
Tevékenység rövid leírása:
Tanulóink Bókaháza, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gétye, Zalaapáti és Szentpéterúr településekről járnak az 1979-ben épült épületbe.

Az általános alapfokú képzés mellett, lehetősége van minden tanulónak részt venni
a Keszthelyi Festetics György Zeneiskola kihelyezett tagozatának, a Körtánc Művészeti Iskola néptánc csoportjainak,
a Zalaegerszegi Ady Endre Művészeti iskola kihelyezett Vizuális tagozatának munkájában.

Iskolánkban 4. osztálytól német nyelvet tanítunk heti 3 órában, 5. évfolyamtól számítástechnikai képzést adunk a korszerűen felszerelt számítógép teremben, ahol tanulónként biztosítunk számítógépet és internet hozzáférést.

Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola

Cím:
1119, Budapest Rátz László u. 4.
telefon:
204-0847
fax:
204-0847
Tevékenység rövid leírása:
A Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola 1989-ben alakult.
Könnyen megközelíthető mind a Fehérvári útról, mind a Kelenföldi városközponttól. Iskolánk világnézetileg nem elkötelezett. Legfontosabb nevelési célkitűzéseink közé tartozik a tehetség kibontakoztatása. Elsőbbséget kapnak az empatikus és toleráns, a személyiséget tiszteletben tartó módszerek. Fontosnak tartjuk az egyénre szabott fejlesztést, a kreativitás és az egyéniség kibontakoztatását. Az egyéni képességfejlesztést és a differenciálást fejlesztőpedagógus és pszichológus segíti. Pedagógiai programunkat egész napos (7.50-16.10) oktatás és nevelés keretében valósítjuk meg. A tanítás kis csoportos keretek között történik, az osztályok létszámhatára 12 fő. Az idegen nyelv tanítása meghatározó szerepet tölt be programunkban. A francia, angol vagy német nyelvet heti 8 órában tanítjuk első osztálytól kezdve. 5. osztálytól választható a második idegen nyelv. Emelt óraszámban oktatjuk a matematikát és a magyart. A magas szintű matematika oktatást teljesebbé teszi a szorobán használata.
Az informatika oktatását első osztályban kezdjük egy korszerű teremben. Az elmúlt 12 év eredményei, a gimnáziumokban jól teljesítő volt növendékeink bizonyítják elveink és módszereink sikerességét.
5-6 éves érdeklődő gyerekek számára iskola-előkészítő osztályt indítottunk óvónő vezetésével, tanítók közreműködésével. Családias környezetben, tevékenységközpontú program alapján, legfeljebb 10 fős csoportban sikeres iskolakezdésre felkészítő foglalkozásokkal, egyéni képességfejlesztéssel. Naponta játékos angolnyelv-tanulás, számítástechnika, tornatermi testnevelés, úszás, korcsolyázás, kirándulások, táborok színesítik a programot.

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek
Iskolánk pedagógiai programját egész napos oktatás és nevelés keretében valósítjuk meg. Havonta hagyományosan rendezzük meg alkotónapunkat, ahol a technikai, művészeti, néprajzi ismeretek (agyagozás, tűzzománc, egyéb manuális tevékenységek) mellett sok verset, éneket, játékot ismertetünk meg tanulóinkkal. Megvalósítottuk a mindennapos testnevelést. A tornatermi és a szabadlevegőn töltött órák mellett lehetőség nyílik úszásra a Kondorosi úti uszodában és teniszezésre a Szt. Imre Kórház pályáján, az iskola-előkészítő osztály korcsolyázni jár a Városligeti Műjégpályára, természetesen mindenhol szakedzői vezetéssel. Évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) szervezünk erdei iskolát az oktatás és a nevelés szerves részeként minden tanulónk számára.
Az őszi tábort, a sítábort és a nyári tábort alternatív részvétellel szervezzük. Elsősorban hazánk tájait bejárva, a környezeti nevelést és az egészséges életmódot szem előtt tartva oktatunk e rendhagyó keretek között.

Egyéb fontos információk
A XI. kerületi önkormányzattal kötött Közoktatási Megállapodás jelenti a hosszú távú garanciát az intézmény fennállásához. A megállapodás keretében biztosított számunkra az épület, az alapfeladatokra a minisztériumi és önkormányzati támogatás. Az iskolánkról készült pedagógiai szakvélemények pozitívak. A Nemzeti Alaptanterv teljesítése mellett lehetővé tesszük az átjárhatóságot más oktatási intézményekbe.
Iskolánkban Ajánlatban rögzítjük szolgáltatásainkat, tevékenységünket, a tantárgyi követelményeket és a működésünk finanszírozását.
Minden tanévben két első osztályt indítunk. Az osztályok tervezett maximális létszáma 12 fő. Az itt dolgozó pedagógusok szakmai szempontok és a pozitív személyiség jegyeinek figyelembevételével kerülnek hozzánk. Gyermekcentrikus gondolkodásmód, kreativitás, kiváló szaktudás, és empátia kell ahhoz, hogy kiemelkedő pedagógiai munkát végezhessenek.
A tanítók mellett szaktanárok tanítanak már alsó tagozaton is idegen nyelvet, informatikát, szorobánt és testnevelést. Az idegen nyelvet (angol, francia, német) már első osztálytól heti 8 órában oktatjuk.
A gyerekek az első tanévben természetesen még nem írnak és olvasnak idegen nyelven. Mondókákkal, versekkel, énekekkel próbáljuk megszerettetni velük más népek nyelvét, illetve kultúráját.
A matematika és a magyar tantárgyakat emelt óraszámban oktatjuk. Ezzel biztosítjuk, hogy gyermekeinknek hétköznap ne kelljen házi feladatot készíteniük otthon az első három tanévben.
Gyermekeinknek első évfolyamtól kezdve szorobánt is tanítunk, ez az ősi japán számolási módszer nagyban segíti matematikai gondolkodásuk kialakítását és finommotorikus mozgásuk fejlődését.
Az olvasás- és írástanítással párhuzamosan ismertetjük meg gyermekeinket a számítógéppel. Informatika óráikon minden tanuló saját gép előtt dolgozhat.
Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítésére minden évben játékos iskola-előkészítőt tartunk. Célunk, hogy a hozzánk kerülő gyermekek megismerjék leendő tanító nénijüket, megbarátkozzanak egymással és az iskolával, megismerkedjenek diákjainkkal, tanárainkkal, szokásainkkal.

Nyílt órák, nyílt napok időpontjai
A tanév folyamán rendszeresen tartunk nyílt napokat. A 2002/2003-es tanévben: február 4-én, 19-én, március 5-én, 19-én és április 9-én 8.00-11.00 óráig.
Ezeken a napokon az érdeklődők, szülők, gyerekek és pedagógusok betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, megismerkedhetnek pedagógiai módszereinkkel.
Leendő első osztályos szülők részére szervezett szülői értekezlet időpontja
A nyílt napokon kívül, előzetes bejelentés alapján, bármikor szívesen látunk mindenkit, aki kíváncsi intézményünk működésére.

Szeretettel meghívjuk Önöket gyermekükkel együtt, iskolánk és óvodánk nyílt napjaira, szerdánként 8-11-ig,
(amennyiben gyermekük még nem az előkészítő osztályunkba jár).

2008. január 9.,23.
2008. február 6.,20.

Antiókhia Általános Iskola, Óvoda

Cím:
1165, Budapest Újszász u. 47.
fax:
407-9554
telefon:
407-9554
Tevékenység rövid leírása:
Az ?ANTIÓKHIA? Óvoda és Általános Iskola szeretettel vár minden olyan családot, akik gyermekeiket igen kedvező oktatási feltételek között, hagyományos keresztény erkölcsi nevelésben szeretnék részesíteni.
Intézményünk vallásfelekezetileg semleges. Az iskolában csak azokat az alapvető hitigazságokat és erkölcsi elveket tanítjuk, amelyek a Bibliában megtalálhatók. Ezenkívül az intézményekben az oktatást és a nevelést az alapvető emberi értékekre (igazság, jóság, szépség, szeretet) való fokozott odafigyelés jellemzi.
Intézményünkben a tanítás kiscsoportos formában, családias légkörben történik. A kiscsoportos oktatási forma lehetővé teszi a fokozott gyakoroltatást, a tanulókkal való személyes foglalkozást, a tehetségek kibontakoztatását, az esetleges problémák egyéni kezelését.
Intézményünk óvodából és 8 osztályos általános iskolából áll.
A tanulásban lemaradókat differenciálással - ha szükséges, korrepetálással - zárkóztatjuk fel. Tantervünk a magyar közoktatás bármely iskolatípusában választható tanterv. Angol nyelvoktatás a második osztálytól folyik. Iskolánkban a tanórai foglalkozásokat sokféle különórák egészítik ki (rajz, kórus, foci stb.) - igény szerint.
Óvodánkban rendkívül családias a légkör. A gyerekekkel történő foglalkozásokat játékos angol-magyar nyelvi felkészítés egészíti ki. Az óvodai életet bábozás, videofilm-vetítés, úszás és kirándulások teszik színesebbé.

Gádor Általános Iskola

Cím:
1222, Budapest Gádor u. 101-105.
telefon:
22-66-681
:
22-66-681

Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium

Cím:
6200, Kiskőrös Árpád u.4.
e-mail:
psgksz@petofi-kkoros.sulinet.hu
telefon:
psgksz@petofi-kkoros.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
1903-ban Bajzák János okleveles polgári iskolai tanár miniszteri engedéllyel megnyitotta magán polgári fiú- és leányiskoláját. Jó hírneve, valamint a tanulók létszámának állandó növekedése indokolttá tette egy új, korszerű iskola fölépítését.
1914-ben az építkezés megkezdődik Lehoczki János építész tervei alapján és az ő kivitelezésével, mely 1920-ban fejeződik be. Ekkor már az iskola állami kezelésbe került, és Petőfi Sándor Polgári Fiú- és Leányiskola néven a megye egyik jelentős alsófokú középiskolájává vált.
1944-ben a tanítás abbamaradt, előbb német hadikórház, majd szovjet tábori kórház működött az iskola épületében, végül itt helyeztek el egy orosz tiszti iskolát.
1946. június 13-án a padlástérben tűz üt ki, s a tetőzet percek alatt leég, az épület használhatatlanná vált. A polgári iskola kényszertantermekbe költözött és 1948 augusztusában megszűnt.
1952. szeptemberében négy éves középiskolai képzés indult Kiskőrösön, s az iskola hivatalos neve: Állami általános gimnázium.
1953 tavaszán elkezdődött a leégett polgári iskola épületének rendbehozása, és négy tantermet sikerült helyreállítani.
1955-ben teljesen felújították, ennek során 8 tantermet alakítottak ki, s ekkor már Állami Petőfi Sándor Általános Gimnázium néven szerepelt.
1959-ben megkezdődött a politechnikai oktatás az 5+1-es tanítási séma szerint, melynek értelmében 5 napi elméleti oktatás mellett 1 napi gyakorlati foglalkozáson vettek részt a tanulók.
1960-ban indult meg a 4+2-es tanítási formula, mely megteremtette a szőlőtermesztő és borkezelő szakközépiskola alapjait.
1963-ban az iskola hivatalos elnevezése: Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola. A két iskolatípus egy épületben működött, amely a létszámnövekedés miatt kevésnek mutatkozott, így 1969-ben bővítettek rajta.
1972-től az iskola új neve Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola.
1979-ben a gimnáziumban kezdetét vette a fakultáció, mely az elméleti tárgyak választási lehetőségével a továbbtanulást, a gyakorlati tárgyak felkínálásával pedig az érettségi utáni munkába állást segítette. (műszaki rajz, kémiai anyagvizsgálat, humán szolgáltatások)
1981-től az intézmény új neve a mai állapotnak megfelelően Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium
1993-tól megkezdődik a hatosztályos gimnáziumi képzés
1996-tól vincellér (szőlész-borász) szakképzés indul
1903-ban Bajzák János okleveles polgári iskolai tanár miniszteri engedéllyel megnyitotta magán polgári fiú- és leányiskoláját. Jó hírneve, valamint a tanulók létszámának állandó növekedése indokolttá tette egy új, korszerű iskola fölépítését.
1914-ben az építkezés megkezdődik Lehoczki János építész tervei alapján és az ő kivitelezésével, mely 1920-ban fejeződik be. Ekkor már az iskola állami kezelésbe került, és Petőfi Sándor Polgári Fiú- és Leányiskola néven a megye egyik jelentős alsófokú középiskolájává vált.
1944-ben a tanítás abbamaradt, előbb német hadikórház, majd szovjet tábori kórház működött az iskola épületében, végül itt helyeztek el egy orosz tiszti iskolát.
1946. június 13-án a padlástérben tűz üt ki, s a tetőzet percek alatt leég, az épület használhatatlanná vált. A polgári iskola kényszertantermekbe költözött és 1948 augusztusában megszűnt.
1952. szeptemberében négy éves középiskolai képzés indult Kiskőrösön, s az iskola hivatalos neve: Állami általános gimnázium.
1953 tavaszán elkezdődött a leégett polgári iskola épületének rendbehozása, és négy tantermet sikerült helyreállítani.
1955-ben teljesen felújították, ennek során 8 tantermet alakítottak ki, s ekkor már Állami Petőfi Sándor Általános Gimnázium néven szerepelt.
1959-ben megkezdődött a politechnikai oktatás az 5+1-es tanítási séma szerint, melynek értelmében 5 napi elméleti oktatás mellett 1 napi gyakorlati foglalkozáson vettek részt a tanulók.
1960-ban indult meg a 4+2-es tanítási formula, mely megteremtette a szőlőtermesztő és borkezelő szakközépiskola alapjait.
1963-ban az iskola hivatalos elnevezése: Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola. A két iskolatípus egy épületben működött, amely a létszámnövekedés miatt kevésnek mutatkozott, így 1969-ben bővítettek rajta.
1972-től az iskola új neve Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola.
1979-ben a gimnáziumban kezdetét vette a fakultáció, mely az elméleti tárgyak választási lehetőségével a továbbtanulást, a gyakorlati tárgyak felkínálásával pedig az érettségi utáni munkába állást segítette. (műszaki rajz, kémiai anyagvizsgálat, humán szolgáltatások).
1981-től az intézmény új neve a mai állapotnak megfelelően Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium
1993-tól megkezdődik a hatosztályos gimnáziumi képzés.
1996-tól vincellér (szőlész-borász) szakképzés indul.

I. István Általános Iskola

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.