Értékelje a céget!
28 találat 1 | 2 | 3

SCHOOL OF BUSINESS Vezetőképző és Tanácsadó Kht.

SCHOOL OF BUSINESS Kht. - Cegléd

SCHOOL OF BUSINESS Kht. - Nagykálló

Cím:
4320, Nagykálló Nagybalkányi út 3.
telefon:
42/563077
telefon:
42/563077
Tevékenység rövid leírása:
A School of Business Üzleti Szakközépiskolák országos hálózatában 1996 óta folyik érettségire épülő OKJ-s szakképzés. Eddig 8430 tanuló felső fokú, illetve emelt szintű és 4125 tanuló középfokú végzettséget szerzett itt. 2007-tő l a képzések modulokban történnek, az elvégzett modulok más képzésekbe beszámítanak. Így 1-2 új modul felvételével további szakképesítés szerezhető. Egyes képzéseknél a meghatározott tantárgyak adott kreditértékkel beszámításra kerülhetnek Bsc főiskolai szakokon.

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskolát 1996-ban alapította a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kht. Az iskola fő profilja a 10. osztályt végzett és az érettségizett tanulók nappalis, iskolai rendszerben történő OKJ-s szakvizsgákra felkészítése, és OKJ-s tanfolyami felnőttképzés. A nappalis rendszerben tanulóink tandíjat nem fizetnek. Az iskola tanulóinak nagy része Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, de évente változó létszámban a szomszédos megyékből és Kárpátaljáról, valamint Erdélyből is vannak tanulóink. Tevékenységünket nagykállói és nyíregyházi telephelyeken látjuk el.

A nappalis képzésben a tanulólétszám maximuma a 2000-2003-as években volt. A demográfiai viszonyok alakulása és a főiskolai-egyetemi továbbtanulás lehetőségeinek változása nyomán csökkent, de stabilizálódott tanulólétszámmal dolgozunk.

2002-től indítunk OKJ-s színész (II) képzést. A művészeti képzés a Nagykállóban működő Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatára alapozva indult el. A tagozaton végzett érettségizett diákok és a művésztanárok igényére alapozva szerveződött meg az első évfolyam. A későbbiekben a lehetőséggel élve, más középiskolában végzett, a művészeti ág iránt érdeklődő tanulók is jelentkeztek.

Az elmúlt években korszerűsítettük a számítógéptermünket, tanirodát működtetünk. Részt veszünk az NSZFI Cégszolgálati Központja által koordinált tanirodai programban. Tanulóink már több éve eredményesen szerepelnek az Ifjú Üzletemberek Országos Vetélkedőjén és rendszeres résztvevői vagyunk az Országos Tanirodai Kiállításnak is.

Az 1996-tól eltelt 13 évben kialakult az iskolai oktatás stabil szakembergárdája. Valamennyi szakképzési területünkön az előírt képesítéssekkel rendelkező, a szakterületükön elismert pedagógusok, gyakorló szakemberek dolgoznak.

Az 1996-os kezdés idején elsősorban a közgazdaság szakmacsoport, majd az irodai-ügyviteli terület képzéseivel foglalkoztunk. Ezt követte a művészeti képzés felé nyitás. 2008-tól szakiskolai OKJ-s szakokkal bővült a képzési kínálat.

Az Országos Képzési Jegyzék megreformálása, a képesség központú, modul rendszerű oktatásra áttérés új lehetőségeket teremt mind a tanulók, mind az iskola számára. Iskolánk célja, hogy magas szintű nyelvi, informatikai ismeretekkel, a gyakorlati életben is alkalmazható tudással bocsássuk utjára tanulóinkat.

Dover Nyelvi Centrum

Cím:
1052, Budapest Bécsi u. 3. 4.em. 30.
fax:
267-0606
e-mail:
267-0606
Tevékenység rövid leírása:
A Dover Nyelvi Centrum 1992 májusában alakult, Dohár Péter, Hencsei Kálmán és Verasztó Lajos vezetésével.
Az iskola nevét Dohár Péter és Verasztó Lajos nevének összevonásából kapta. Véletlenül ugyanaz, mint a híres fehér sziklás város neve. Az iskola azonban sok más nyelvet is tanít az angolon kívül.
Verasztó Lajos, angol-magyar szakos tanár, 1971 óta foglalkozik felnőtt nyelvoktatással és tanfolyamok szervezésével.
Dohár Péter, angol-magyar szakos tanár, 1979 óta foglalkozik felnőtt nyelvoktatással és tanfolyamok szervezésével.
Hencsei Kálmán fizika-matematika szakos tanár, közgazdász, rendszerszervező, 1992 óta vesz részt az iskola irányításában.
Az iskola elismertségéhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy a vezetők maguk is elismert tanárok. Racionális és humanista szemléletük, tanári hivatástudatuk, humorérzékük, lelkiismeretes munkájuk, jellemük meghatározza az iskola szellemét.
A magyar anyanyelvűek idegen nyelvre tanítása és az idegen anyanyelvűek magyar nyelvre tanítása egyedi természetű a magyarországi felnőtt nyelvoktatásban. Egyszerű eszközök, mint például a magyar és az idegen nyelv közötti logikai átjárhatóság felismertetése, vagy a konduktori empátiával vezetett szituációs (coaching) gyakoroltatás, könnyíti és élménnyé teszi a nyelvtanulást.
Az eredményes nyelvtanulás alapja a nyitott agyi és lélektani állapotból elérhető koncentrációképesség megteremtése és előhívása a nyelvtanulást végző hallgatóban. A képzés csoportos tanulás esetén is személyközpontú. A nyelvi alapok tanításánál is, de főleg a szakmai nyelv előadási és tárgyalási szintű elsajátíttatásához alkalmazzuk a médiaszakemberképzés és a színészvezetés eszközeit is. A módszer nagyobb pszichológiai és szakmai hozzáértést és tehetséget igényel a tanártól, mint az általánosan csoportra szabott tanítás.
A tananyag gondos kiválasztása, a nyelvtan és a kommunikáció egyenrangú tanítása megszűri a nyelvtanulásban ma gyakran jelentkező divatirányokat és módszereket abszolutizáló izmusokat.
A Dover Nyelvi Centrum a módszertani fogások önálló kidolgozása mellett nem zárkózik el a nemzetközileg bevált korszerű módszertani fogások alkalmazásától.
A tanítás során alkalmazandó mesterségbeli titkokat, fogásokat az iskola tanárai egyéni megbeszélések és rendszeres műhelymunkák során sajátítják el a vezetőktől és egymástól.
A Dover módszer átörökítését segíti, hogy az iskola tanárainak kb. 30 %-a a Dover Nyelvi Centrum hallgatója volt.

TIT Alapítványi Középiskola és Szakiskola

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.