Értékelje a céget!
75 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Antecom Távközléstechnikai Fejlesztő, Gyártó és Szolgáltató Rt.

Cím:
1119, Budapest Sopron út 14.
fax:
382-1667
telefon:
382-1667
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk az adástechnika és a távközlés területén működő fejlesztéssel, tervezéssel, gyártással és szolgáltatással foglalkozó társaság.

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

Cím:
3600, Ózd Zrínyi út 3.
telefon:
48/473-937
telefon:
48/473-937
Tevékenység rövid leírása:
Ózdon a távhőszolgáltatás 1966-67-ben kezdődött, annak idején, amikor még az Ózdi kohászati üzem működött. Az Ózdi Távhő Kft, 1992-ben alakult, a Borsod Távhőből kivált az Ózdi Távhő Vállalat. 1996-ban alakult át kft-vé, 100%-os önkormányzati tulajdonú kft-ként működünk.
Ahogy fejlődött a város úgy egyre nagyobb szolgáltatási szférát tudtunk megszerezni és jelen pillanatban mintegy 5500 lakást fűtünk a városban. Ózdi Távhő Kft-nek 2 telephelye van, ez a Zrínyi út 3, ezen kívül pedig a kazán telepünk, ami a régi gyár területén található. Két szolgáltatásunk van a melegvíz szolgáltatás és a hőszolgáltatás. Az egész város területén mi biztosítjuk a fűtést és a meleg vizet.
A vezeték hálózatunknak a hossza mintegy 40 kilométer, amihez a bekötő vezetékek is hozzá tartoznak. 110 hő központtal rendelkezünk, megoldottuk a távhő törvény alapján az épületenkénti hőmennyiségmérést. Minden épületnek, ahol a szolgáltatást biztosítjuk, ott külön hőmennyiségmérés van. Több olyan épület van nálunk, ahol egy hő központra vannak rákapcsolva. Megoldottuk, hogy egy hőmennyiségmérő modult építettünk be minden épületbe és úgy fűtünk, ahogy a lakóközösség ezt elvárja.
Két telephelyünk van, itt van a központi szolgáltatás, itt van a diszpécserszolgáltatásunk is, itt vannak a műhelyek, itt csináljuk a hőközponti beruházásoknak az előkészületeit, vezetékeknek az előkészítését. Itt van ez a kis irodaházunk az egész adminisztrációs vezetés, mintegy 20 fővel. A másik telephelyünk, ahol a szolgáltatásnak az alapja van. Rendelkezünk 3 darab 10 megawattos kazánnal 2 gőzkazánunk van a nyomástartásnak, két gázmotorunk van, és a tavalyi beruházás során a Synergie Kft által beruházott 2 gázmotorral most még ez kiegészült. Ezen túlmenően van 3 darab 10 megawattos kazán és van még 4 darab 4,5 megawattos kiskazánunk, ami a szolgáltatás biztonságát még jobban biztosítja.
A cégünk összlétszáma 86 fő, ebből 16-an dolgoznak a fűtőerőműben, a szakmai és a hibaelhárításon. Szolgáltatási szférában dolgoznak 50-en és van még az adminisztrációs rész, ott pedig 20 fő.
Ebben az évben nagyon sok beruházás végeztünk, mintegy 150 millió forintos beruházást hajtunk most végre, 5 hőközpontot hozunk létre a 21. századnak megfelelő műszaki színvonalú, ami a követelményeknek 100%-ig megfelel. Ezen túlmenően, még a fűtőerőműben végzünk egy nagy munkát a két 10 megawattos kazánunknál, cseréljük ki az égőket, még vannak apró javításaink, amit ebben az évben be akarunk fejezni.
A 110 hőközpontból, amit örököltünk annak idején a Borsod Távhőtől, egy pár maradt legutoljára, amit szeretném, ha jövőre, vagy utána szintén be tudnánk fejezni. Ezeknek a beruházásoknak az összege, itt több milliárd forint volt. Nagyon sok pénzt fektettünk be, azért, mert szerettük volna, a fogyasztóinkat kiszolgálni. Abban az esetben, ha kapacitásunk van rá radiátor cseréket, egyéb dolgokat, vagy szelep cseréket is elvégzünk. Átalánydíjas szerződésünk van a minimális szolgáltatási díjért végezzük ezeket a munkákat.
A későbbiek során is remélem, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a tevékenységet. A hő központi beruházásokat szeretném, ha 1-2 éven belül befejeznénk, a vezeték szakaszoknak a szükséges cseréjét meg tudnánk oldani. A szolgáltatást igénybe vevőknél nagyon szeretném, hogy ne kelljen nagy mértékű áremelést végrehajtani, mert sajnos a közületeknél nincsen árkompenzáció, mint ahogy a lakosságnál. A táv hő kft nem egy nagy nyereséges cég, hanem a legfontosabb az, hogy a szolgáltatás biztonságát a legjobban tudja biztosítani a fogyasztók részére.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Cím:
9700, Szombathely Március 15. tér 5/a
fax:
(94) 32 40 31
telefon:
(94) 32 40 31
Tevékenység rövid leírása:
A Vas Megyei Távhőszolgáltató Vállalatot 1976. január 1-jével hozta létre Vas Megye Tanácsa. A rendszerváltást követően az átalakuló tulajdonviszonyok miatt a Vagyonátadó Bizottság döntésével, Szombathely város alapításával, 1992. decemberében létrejött a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

A Társaság alapvető feladatai közé a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése, fűtés és használati melegvíz- szolgáltatás, villamosenergia-termelés, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása, és üzemeltetése tartozik.
Szombathely távfűtő rendszere a kezdetekben 15 hőtermelő kazánházból állt. Időközben több kazánházat felújítottunk, korszerűsítettünk. A régi elavult kazánházakat megszüntettük, illetve korszerű hőközpontokká alakítottuk át, melyeket a modern kazánházak hőellátó rendszeréhez csatlakoztattunk. Szombathely távhőrendszere jelenleg 8 - részben kötött - kazánházból áll, az összes beépített teljesítmény 91 MW.

A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 20 km saját tulajdonban lévő primer távvezeték hálózatból és 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll.

A Társaság alaptevékenysége során közel 11.500 lakossági, 350 ipari és intézményi felhasználónak nyújt távhőszolgáltatást és meleg-vízellátást. A szolgáltatás elszámolása, teljes körű hőközponti mérésen alapul. A távfűtött épületek légtere több, mint 200.000 lm3 .

Továbbra is fő célunk a piacnövelés, hogy egyre több elégedett felhasználó vegye igénybe szolgáltatásunkat városunkban.

NetMaster Kft.

Cím:
1111, Budapest Kende u. 13-17.
telefon:
372-0513
fax:
372-0513
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk informatikai szolgáltatásokkal foglalkozik.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

Cím:
4400, Nyíregyháza Népkert u. 12.
telefon:
20/998-3671
telefon:
20/998-3671
Tevékenység rövid leírása:
Nyíregyháza területén 1966-ban kezdődött a távhőszolgáltatás, mára közel 16 ezer db lakás és 950 db közületi felhasználó kapcsolódik a rendszerre. A fűtött légtérfogat 3.8 millió lm3, a szolgáltatott melegvíz mennyiség 630 ezer m3/év.
A Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot tulajdonosunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 1992-ben alapította.
Tevékenységünk során eleget teszünk többek között a Távhő törvényben és végrehajtási utasításában előírt kötelezettségeinknek. Gazdálkodásunk eredményei tulajdonosunk elvárásait és a fogyasztók / felhasználók igényeit jelenítik meg.

Feladatunk a Nyíregyházi Erőmű Kft-től vásárolt hőenergia szállítása és elosztása és 2005. január 1-től az önkormányzati tulajdonú intézmények földgáztüzelésű berendezéseinek üzemeltetése.

Szemle Szövetkezet

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.