Értékelje a céget!
7 találat 1

Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Intézet, Gyakorlóiskola

Cím:
2081, Piliscsaba József Attila u. 2.
telefon:
26/375-012
telefon:
26/375-012
Tevékenység rövid leírása:
A Földművelési Minisztérium mezőgazdasági szakiskolájából fejlődött ki a mai oktatási intézmény. A 90-es évekre az univerzális mezőgazdasági és erdőgazdasági gépész képzés lett az iskola fő profilja.
Iskolánk biztosít szakiskolai, tanfolyami és szakközépiskolai képzést és továbbképzést, angol és német tanfolyamot, akár kollégiumi elhelyezéssel, sportolási és egyéb szabadidős elfoglaltsággal.

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek Marianum Általános Iskola

Cím:
2030, Érd Alsó út 21.
telefon:
23/364-454
fax:
23/364-454
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Gyakorlóiskolája, ahol a gyerekek tanításán kívül a tanító és hitoktató jelöltek gyakorlati képzése is folyik.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Fontosnak tartottuk és tartjuk nevelési feladataink megfogalmazását és gyakorlati megvalósítását.

APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím:
4400, Nyíregyháza Erdő sor 7.
telefon:
42/599-400
fax:
42/599-400
Tevékenység rövid leírása:
Az APÁCZAI CSERE JÁNOS
GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
küldetésnyilatkozata

Az Apáczai Gyakorlóiskolában a nyíregyházi közoktatás, a tanító- és tanárképzés szolgálatában eltöltött évtizedek nevelési irányzatai, a pedagógusok, a szülok, a gyermekek és a Nyíregyházi Foiskola törekvései kialakítottak egy úgynevezett gyakorlóiskolai szellemiséget. Az intézmény pedagógiai programja a Nemzeti Alaptanterv és a vonatkozó jogi eloírások által meghatározott, s minden közremuködo számára kötelezo információk mellet azokat a megkülönbözteto jegyeket tartalmazza, amelyek csak erre az iskolára, erre a szellemiségre vonatkoznak, amelyek hatására "apáczais diák" lesz az itt tanuló gyermek.Az iskolánk célja, hogy boldog gyermekekkel találkozzunk nap mint nap, emlékezetünkbe idézve Kodály gondolatait: "Csak boldog gyermekbol lehet boldog felnott, s csak ezekbol lehet boldog ország." Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermekeket, az oket nevelo felnott közösséget, a folyamatos fejlodés iránti elkötelezettséget, a redszer/folyamat szemléletet és a pedagógiai minoséget állítjuk, így biztosítva a növekvo sikerlehetoséget intézményünk minden érdekelt személye számára.Feladatunk kiinduló alapja a gyermeki személyiség fejlesztése a pedagógia és társtudományai által feltárt módon, hangsúlyozva a kötelességek és a jogok egyensúlyának, valamint az egyén és a közösség egymásra utaltságának fontosságát. Az iskolai életben a nevelo egyénisége által kiváltott gyermeki azonosulási vágy, a félelmektol mentes fejlodési és teljesítési szükséglet, a kölcsönös segítés, bátorítás, gondoskodás szándéka a mozgató ero, mert a pozitív gondolkodás, a pozitívumokra támaszkodás feltárja a gyermek és a felnott rejtett értékeit is.
A pedagógusjelöltek felkészítésében a hazai általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményekben végzendo nevelo - oktató munkára való alkalmassá tétel mellett a humanizált iskolai muködésbe való bekapcsolódás képességének kialakítása is meghatározó szempont.A gyermekek terhelésében - a mennyiségi szemléletet kiiktatva - gátat szabunk a t últerhelo tananyaghalmaznak, lehetoséget teremtve a tanórai történések élményszeruségére, a gyermeki ötletek megismerésére, a rácsodálkozásra és a tévedés kijavítására. Törekszünk arra, hogy idot biztosítsunk a pihenésre, a gondolatok érlelodésére, barátságok születésére és fenntartására, a mosolygós, kultúráltan vidám gyermeki viselkedés feltételeinek kialakulására. Ugyanakkor az iskolai tevékenységek szervezésekor valljuk, hogy az optimális (egyénre szabott, differenciált) megterhelésnek van fejleszto hatása leginkább, mert az alul- és a túlterhelés általában demoralizál. Azok a gyermekek, szülok, pedagógusok és hallgatók teljesítenek jobban, akiknél egyénre szabott az elvárás, és azok teljesítménye gyengébb, akiknél a terhelés túlzott vagy minimális. A nevelésben megjeleno értékekkel való tanulói azonosulásban meghatározó szempont, hogy az értelmi erok zavara tapasztalható pozitív érzelmi tényezok nélkül, ugyanakkor az érzelmi megnyilvánulások romboló hatásúak lehetnek az értelem kontrollja nélkül.A tanítási - tanulási folyamat az iskolai tevékenység lényege, amely elvezet az egyéntol és környezetétol függo teljesítményig. A pedagógiai programunk e folyamat tartalmáról, tervezésérol, szervezésérol szól, melyet áthat a minden érdekelt által képviselt gyermekközpontú szemléletmód.Egyetlen pedagógia tevékenység sem kerülheti meg a világnézet kérdését. Azt a pluralista felfogást követjük, amely éppúgy tiszteletben tartja a tapasztalattól függetlenített hitet, mint a csak az emberben, az emberi értékekben való meggyozodést. Ezért a hitet, mint képességet, egy kialakítható és fejlesztheto lelki jelenséget és viselkedésformát kezeljük. Ez lehetové teszi, hogy higgyünk önmagunkban, embertársainkban, kapcsolatainkban, alkotásainkban és ez az alapja konfliktusaink sikeres megoldásának, reményeinknek.Az elfogadott alapértékeink a "mindennél fontosabb" kategóriába sorolt fogalmak, amelyek elfogadása, elfogadtatása nevelésünk alapeszméje: az igazság, a szép, a szeretet és a konstruktív életvitel. Az alapértékek közvetítoi - a pedagógusok, a szülok, a foiskolai hallgatók - akkor állnak hivatásuk magaslatán, ha a gyermeki magatartást és viselkedést jelenlétükkel, tapasztalatukkal, szakértelmükkel befolyásolni tudják. E tevékenység gyakorisága és hatásfoka határozza meg az iskola színvonalát, mert a tapasztalatai értelmezésében magára hagyott gyermek és közömbös felnott viszonya elobb pozitív érzelmektol mentes, majd ellenséges lesz.Tanított tantárgyaink, azok tartalma, az alkalmazott oktatási stratégiák, módszerek, eljárások és eszközök Apáczai gondolatvilágának érvényesítését és korunk kihívásainak való megfelelés szándékát tükrözik. A különbözo tudományterületek azonos súllyal tanítása, a személyiség tudatos és minden megnyilvánulási területen való formálása, az európai haladó muveltség eszmeáramlatainak a helyi körülmények figyelembevételével történo érvényesítése, a maradandó érzelmi emlékeket biztosító és erot adó emberi kapcsolatok a gyermek érvényesülésének ma is meghatározó elemei.

Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.