Értékelje a céget!
41 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Rákosmenti Waldorf Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Kék Általános Iskola

Lisznyai utcai Általános Iskola

Cím:
1016, Budapest Lisznyai utca 40-42.
telefon:
375?4284
:
375?4284
Tevékenység rövid leírása:
Testnevelés tagozatos iskola a Tabánban!

LISZNYAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Iskolánkat az esztétikus, egészséges környezet, a friss levegő és a jó közlekedés már önmagában is vonzóvá teszi. Napfényes épületünkben derűs, otthonos a hangulat. A családias légkör a stabil, összehangolt, nívós nevelői gárdánknak köszönhető.

Az 1. és 5. évfolyamon bevezettük az EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS OKTATÁSt, amelyet csoportbontásban lehet választani, az egészséges életmódra való nevelés jegyében.

ALSÓ TAGOZAT: a tudás megalapozása kap nagy hangsúlyt az első két évben. Az anyanyelv oktatását hangoztató, elemző, szótagoláson alapuló módszerrel - tanítjuk. A számok és betűk világának alapos megismertetése érdekében, a választható tantárgyak keretében, órarendbe illesztve plusz anyanyelv és matematika órát biztosítunk.
Második osztálytól - szakköri keretben - harmadik osztálytól pedig órarendbe illesztve, csoportbontásban angol vagy német nyelvet tanulhatnak a gyerekek. Negyedik osztálytól, az informatikaoktatás is megkezdődik, az idegen nyelv tanításához hasonló feltételekkel.
Délután lehetőség van az egyéni korrepetálások mellett különtorna, dalos játék, szolfézs, furulya és rajzfoglalkozásokra, hangszeres zenetanulásra, sportkörök látogatására.A tanítási időben kiszűrt gyerekeknek a Nevelési Tanácsadó logopédusa nyújt segítséget - helyben.

FELSŐ TAGOZAT: iskolánkban, a választható tantárgyak keretében, a kötelezőnél magasabb óraszámban tanulhatják a magyar nyelv és irodalom szépségeit a gyerekek,7-8. évfolyamon, pedig a természettudományos tárgyakat oktatjuk emelt óraszámban. Tanulóink ingyenes Úszásoktatásban részesülnek.
Délután különböző diákköri foglalkozásokon és sokféle korrepetáláson is részt vehetnek a gyerekek és bekapcsolódhatnak a sportkörök (foci, kosárlabda, testtartást javító torna stb.) munkájába és így mindenkinek lehetősége nyílik az egészséges mozgásra.
Az orvosi vizsgálattal kiszűrt tanulók az iskolában vehetnek részt gyógytestnevelés foglalkozásokon.
A szomszédos Czakó Utcai Sporttelep több sportág versenyszerű űzésére is alkalmas. A kiváló adottságokkal élve, iskolánk testnevelői a sportkörök és a versenyek lebonyolításán kívül, tavasszal és ősszel, a testnevelés órákat is ott tartják.
A 3-8. évfolyamos diákjainkból szerveződő aranykoszorús minősítésű kórusunk sikeres közszerepléseivel megalapozott hírnévre tett szert.

NAPKÖZI OTTHON: főleg az alsótagozatos gyerekek veszik igénybe. Nekik a napi háromszori étkezés biztosított iskolánkban. A délután folyamán a diákjaink az iskola parkosított udvarán, illetve a Tabánban, vagy a Gellérthegyen levegőznek, majd elkészítik a házi feladatot. Szükség esetén a napközis tanító gyakorol is a tanulókkal.
A menzát természetesen a többiek is igénybe vehetik.

Diákjaink körében egyaránt közkedveltek a pedagógusok és az iskolánkban működő MÜNCHAUSEN GYERMEK EGYESÜLET által szervezett rendezvények (iskolanap, farsang, kézműves és játékos kavalkádok stb.), téli és nyári táborok.

A kerületi és fővárosi tanulmányi versenyeken tanulóink előkelő helyezéseikkel tűnnek ki. A nyolcadikosok beiskolázása során tanulóink 2/3-a gimnáziumban tanul tovább.

Valamennyi évfolyamunkra várjuk a jelentkezőket, már most, tanév közben is!

Apeiron Oktatási Stúdió

Nyitott Világ Iskola

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím:
9700, Szombathely Bolyai János utca 11.
e-mail:
bolyai@bolyai.nyme.hu
telefon:
bolyai@bolyai.nyme.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az iskola célja, értékrendje összefoglalóanAz iskolában folyó nevelés, oktatás célja az iskola arculatából, "közoktatási filozófiájából" adódóan a tanulók körében:a széleskörű műveltség életkorhoz igazodó folyamatos kialakítása, a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés, (amelyhez olyan értékek kapcsolódnak, mint a szorgalom, a tudás, a teljesítmény tisztelete, a pozitív, az erkölcsi szabályokkal összeegyeztethető versenyszellem elfogadása és gyakorlása, az önálló tanulás fokozatos kialakítása, a munkához való pozitív viszony), a harmonikus, a társas kapcsolatok értékeit tiszteletben tartó személyiség alakítása, amelyhez kapcsolódóan az élet tisztelete, az egészséges életvitel, az önismeret, a természeti környezet megbecsülése, a mások iránti tisztelet, a szeretet, a tolerancia, az együttműködés, az iskolai és más értékadó közösségek szabályainak tudatos betartása, a hazaszeretet a meghatározóak. A két alapvető cél és az értékrendszer szintézise a személyiségközpontú, szeretetelvű nevelőmunka és a színvonalas oktatás egységében a pedagógusok és diákok együttműködésében valósulhat meg. Ez a személyiségközpontúság - a minőségi iskolában nélkülözhetetlen teljesítményelvvel együtt - olyan légkört, szellemiséget feltételez; amelyben a fent felsorolt értékek mindegyike tiszteletet élvez, és ezen értékek mentén az együttműködés az iskolai élet minden szereplője számára alapvető norma. Ez a szellemiség tehát nem a személyiség-kibontakoztatás öntörvényűségét, korlátlan szabadságát jelenti, de nem is azt hogy a nevelés az iskolai munka rendjének biztosítása csupán korlátok felállítását és betartatását jelenti. Sokkal inkább olyan irányultságot feltételez, amelyben az iskola értékeket mutat fel, és ezeket az értékeket képviselő pedagógusok s legkiválóbb diákok személyes példája nyomán válik mindez meghatározó mintává, a gondolkodás és az életvitel részévé szinte minden tanítvány számára. (Tehát inkább értékközpontú ­személyiségközpontú irányultság.) Ez sokkal nehezebb és bonyolultabb folyamat, kifinomultabb pedagógiai kultúrát igényel, mint a nagyon sok tiltó szabály mentén történő nevelés. De hatása sokkal mélyebb, hosszan tartóbb és reményeink szerint az egész életre szól. Ez kell, hogy áthassa az iskolai élet egészét, a szabályzatokat, a diákönkormányzat működését, amelynek nagy szerepe van az értékekhez kapcsolódó demokratikus normák kialakításában, a jó állampolgárrá nevelődés gyakorlatának segítésében.A fentiekhez igazodva készült el a diákok-tanárok együttműködését feltételező tanórán kívüli tevékenységrendszer, amely a tehetséggondozást is szolgálja, s ehhez kapcsolódik az értékelési rendszer, az óratervi háló, a helyi tantervek és végül az iskola munkarendje.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.