Értékelje a céget!
41 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nyitott Világ Iskola

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Cím:
9700, Szombathely Bolyai János utca 11.
e-mail:
bolyai@bolyai.nyme.hu
telefon:
bolyai@bolyai.nyme.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az iskola célja, értékrendje összefoglalóanAz iskolában folyó nevelés, oktatás célja az iskola arculatából, "közoktatási filozófiájából" adódóan a tanulók körében:a széleskörű műveltség életkorhoz igazodó folyamatos kialakítása, a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés, (amelyhez olyan értékek kapcsolódnak, mint a szorgalom, a tudás, a teljesítmény tisztelete, a pozitív, az erkölcsi szabályokkal összeegyeztethető versenyszellem elfogadása és gyakorlása, az önálló tanulás fokozatos kialakítása, a munkához való pozitív viszony), a harmonikus, a társas kapcsolatok értékeit tiszteletben tartó személyiség alakítása, amelyhez kapcsolódóan az élet tisztelete, az egészséges életvitel, az önismeret, a természeti környezet megbecsülése, a mások iránti tisztelet, a szeretet, a tolerancia, az együttműködés, az iskolai és más értékadó közösségek szabályainak tudatos betartása, a hazaszeretet a meghatározóak. A két alapvető cél és az értékrendszer szintézise a személyiségközpontú, szeretetelvű nevelőmunka és a színvonalas oktatás egységében a pedagógusok és diákok együttműködésében valósulhat meg. Ez a személyiségközpontúság - a minőségi iskolában nélkülözhetetlen teljesítményelvvel együtt - olyan légkört, szellemiséget feltételez; amelyben a fent felsorolt értékek mindegyike tiszteletet élvez, és ezen értékek mentén az együttműködés az iskolai élet minden szereplője számára alapvető norma. Ez a szellemiség tehát nem a személyiség-kibontakoztatás öntörvényűségét, korlátlan szabadságát jelenti, de nem is azt hogy a nevelés az iskolai munka rendjének biztosítása csupán korlátok felállítását és betartatását jelenti. Sokkal inkább olyan irányultságot feltételez, amelyben az iskola értékeket mutat fel, és ezeket az értékeket képviselő pedagógusok s legkiválóbb diákok személyes példája nyomán válik mindez meghatározó mintává, a gondolkodás és az életvitel részévé szinte minden tanítvány számára. (Tehát inkább értékközpontú ­személyiségközpontú irányultság.) Ez sokkal nehezebb és bonyolultabb folyamat, kifinomultabb pedagógiai kultúrát igényel, mint a nagyon sok tiltó szabály mentén történő nevelés. De hatása sokkal mélyebb, hosszan tartóbb és reményeink szerint az egész életre szól. Ez kell, hogy áthassa az iskolai élet egészét, a szabályzatokat, a diákönkormányzat működését, amelynek nagy szerepe van az értékekhez kapcsolódó demokratikus normák kialakításában, a jó állampolgárrá nevelődés gyakorlatának segítésében.A fentiekhez igazodva készült el a diákok-tanárok együttműködését feltételező tanórán kívüli tevékenységrendszer, amely a tehetséggondozást is szolgálja, s ehhez kapcsolódik az értékelési rendszer, az óratervi háló, a helyi tantervek és végül az iskola munkarendje.

Zrínyi Miklós Gimnázium

Cím:
8900, Zalaegerszeg Rákóczi u. 30.
telefon:
(92) 313-490
e-mail:
(92) 313-490
Tevékenység rövid leírása:
OM-kód: 037 632A reformkorban kérte először a város egy gimnázium felállítását. Hosszú idő után csak 1895. március 17-én sikerült Kovács Károly polgármesternek kiharcolnia a működési engedélyt. A tanítás még abban az évben elindult két osztállyal, egyelőre a polgári iskolában. Az intézmény igazgatója a nagyváradi főreáliskola éléről áthelyezett Vidovich Bonaventure lett. Az új főgimnázium építésére tervpályázatot írtak ki, melyet Grauer Géza nyert el. Az építkezést Morandini Tamás műépítész irányította. 1897. augusztus 26-án ünnepélyesen megnyithatták az intézetet. A falak közt jeles tanárok oktatták az ifjúságot, köztük Tuczy János és Borbély György. Ez utóbbi javaslatára létesült önálló városi múzeum a későbbiek folyamán. Az I. Világháború alatt hadikórház működött az iskolában. A háborúban Kulcsár Gyula tanár és 21 diák vesztette életét. Emléküket 1925-ben márványtáblán örökítették meg az előcsarnokban. 1923-ban Deák Ferenc nevét vette fel a főgimnázium. A húszas években Suszter Oszkár és Móra János tanárok tevékenysége volt kiemelkedő. Az önképzőköröket segítve sokoldalú nevelőmunkát fejtettek ki. A II. világháborúban katonai kórház települt az intézménybe. 1944-ben a német megszállás miatt csonka tanévet zárt az iskola. Ősszel pedig októbertől szünetelt a tanítás, és csak a harcok megszűnése után, 1945. április 11-én kezdődött meg újra. A hadiesemények miatt csak 212-en fejezték be a tanulmányikat. Mivel az épületben a Nyugati Hazatelepítés városi bizottsága működött, a város más iskoláiban helyezték el a gimnáziumi osztályokat.Decemberi programok

dec. 4. Árokszállásy Z. biológia-környezetvédelmi verseny első forduló

dec. 5. Országos történelemverseny, kémia OKTV első forduló

dec. 7. Informatika OKTV (I. kategória), Arany Dániel matematikaverseny első forduló

dec. 11. Polgár az európai demokráciában első forduló

dec. 13. Logo országos számítástechnikai verseny első forduló

dec. 21. 11.00. Karácsonyi ünnepélyAlapítványaink:

Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

Tehetséges Diákokért Alapítvány

Dr. Kovács Lajos Ösztöndíj Alapítvány

Winterl József Jakab Természettudományi Díj AlapítványLátogasson el weboldalunkra!

Óbudai Gimnázium

Cím:
1033, Budapest Szentlélek tér 10.
telefon:
368-6850
fax:
368-6850

MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Kft.

Cím:
6723, Szeged Debreceni utca 3 / b
telefon:
(62) 47 01 01
e-mail:
(62) 47 01 01
Tevékenység rövid leírása:
Tankönyvek kiadása és forgalmazása.BEMUTATÓÓRÁK
Budapest, 2006-11-15 ;
Budapest, 2006-11-16 ;
Makó, 2006-11-21 ;
Budapest, 2006-12-04 ;
Szolnok, 2006-12-12MÓDSZERTANI NAPOK
Szeged, 2006-11-23 ;
Budapest, 2006-12-07ELOADÁSOK
Salgótarján, 2006-11-14 ;
Salgótarján, 2006-11-14 ;
Budapest, 2006-11-14 ;
Tatabánya, 2006-11-14 ;
Jászberény, 2006-11-16 ;
Budapest, 2006-11-16 ;
Tatabánya, 2006-11-21 ;
Ózd, 2006-11-22 ;
Tiszavasvári, 2006-11-28 ;
Cegléd, 2006-11-29 ;
Szentes, 2006-12-06 ;
Kocsord, 2006-12-12 ;
Szolnok, 2006-12-12A Mozaik Kiadó minden pedagógus számára szakmai segítséget nyújt (tanmenetek, tantervek, szakmai folyóiratok, módszertani napok és egyéb rendezvények). A pedagógusoknak felelosséggel kell dönteniük arról, hogy milyen tankönyvekbol fognak tanítani, illetve a tanulók tanulni. A kiadó létrehozott - és folyamatosan épít - egy országos referens hálózatot. Referensei mindannyian nagy szakmai tapasztalattal rendelkezo, elismerten jó pedagógusok. A Mozaik Kiadó kiadványaival kapcsolatos legfrissebb információkkal rendelkeznek. Az oktatási intézményekben bemutatják a kiadó tankönyvkínálatát, segédkönyveit. Szakmai tanácsokat adnak és megosztják tapasztalataikat, megkönnyítve ezzel a tankönyvek kiválasztását és a pedagógus oktató-nevelo munkáját.
Referenseink felol érdeklodhet a Mozaik Kiadónál (62)554-667Mozaik-ImosoftA Mozaik Kiadó hivatalos terjesztoje az Imosoft Kft., rajta kívül a vele szerzodést kötött megyei terjesztok végzik a szállítást. Ha az iskola saját terjesztot jelöl meg, úgy rendelésének visszaigazolásán azt tüntetjük fel.
Információ a könyvek szállításáról: Gárgyán Imre kereskedelmi vezeto (30) 9438-250.

Az Imosoft Kft. (Budapesten, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Pest és Tolna megyékben) a 150.000,-Ft alatti megrendeléseket postán teljesíti, az ennél nagyobb összegueket a helyszínre szállítja.
Évközi megrendeléskor 5.000,-Ft feletti megrendelés esetén 5%, 20.000,-Ft feletti megrendelés esetén 10% engedményt biztosítunk a számla végösszegébol. 10.000,-Ft alatti megrendelés esetén a postaköltséget felszámítjuk.ONLINE KÖNYVRENDELÉS: rendeles@imosoft.huPOSTAI MEGRENDELÉS

6701 Szeged, Pf. 301.
Tel./FAX: (62)470-101

Ügyintézo:
Hock László,
Szalontai ÁrminTANKÖNYVSZÁLLÍTÁS
Gárgyán Imre
Tel.: (30)9438-250

Keller Péter
Tel.: (30)9438-272

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium

Cím:
9400, Sopron Széchenyi tér 11.
telefon:
06-99/512-430
fax:
06-99/512-430
Tevékenység rövid leírása:
A soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium 1991. július elseje óta ismét felvette nevébe az evangélikus jelzőt, utalva ezzel egy korszak végleges lezárására. Az iskola hivatalos neve Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) lett, működtetési és tulajdonjoga a magyar államtól az Északi Evangélikus Egyházkerületre, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyházra szállt vissza. Az egyház az ősi hagyományok jegyében, s korunk új kihívásaival szembenézve vállalta és vállalja, hogy ismét olyan iskolát teremt, amely tradícióira alapozottan, a régmúlthoz hasonlóan, diákjait Isten félelemben, erkölcsben erősítve, evangélikus szellemben neveli és oktatja kultúrára, tudományra, e nemzet gyarapítására. 1992 szeptemberétől a hagyományos 8 osztályos gimnáziumot visszaállítottuk egy-két párhuzamos osztállyal. Benne a klasszikus nyelvek (latin, görög) újra nagyobb hangsúlyt kapnak. Meg kívánunk tartani egy 4 osztályos gimnáziumot is, foképpen a távoli vidéken lakó gyermekek érdekében, 1993-tól német nemzetiségi képzést is folytatunk. Ezenkívül egy-egy osztállyal elemi szintű evangélikus iskolát is szeretnénk létrehozni, illetve felújítani. 1996-tól a volt Líceumi Diákotthon az Evangélikus Általános Iskola a Hunyadi János utcában. A jelenleg tanított angol, német, orosz, francia, illetve latin mellett a modern nyelvek választási lehetőségeit is bovíteni óhajtjuk: finn és szlovák szerepelnek elképzeléseink között.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.