Értékelje a céget!
160 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Szegedi Hittudományi Főiskola

Cím:
6720, Szeged Dóm tér 6.
telefon:
/fax:(62) 42 57 38
:
/fax:(62) 42 57 38
Tevékenység rövid leírása:
Főiskolai és egyetemi szintű képzése Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyásával.

A főiskola története:

A SZHF elődjét 1930 előtt a jelenlegi országhatárokon kívül kell keresnünk. A csanádi (ma szeged-csanádi) egyházmegye papnevelő intézete és hittudományi főiskolája ugyanis Temesváron volt, az egyházmegye akkori székhelyén. A trianoni határok meghúzása után Glattfelder Gyula megyéspüspök az egyházmegye központját és vele a hittudományi főiskolát Szegedre helyeztette át. Az első tanév 1930-ban indult. Az egyházmegyeközi papnevelő intézet és főiskola vezetését a jezsuiták vállalták. Eleinte csanádi, nagyváradi, kassai, rozsnyói és szatmári egyházmegyés papnövendékek tanultak az intézet falai között.

Amikor Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és Glattfelder Gyula püspök Szegedre helyeztette a Kolozsvárról kitelepített Ferenc József Tudományegyetemet, a jezsuita rend vezetése vállalta, hogy (a többi felsőoktatási intézménnyel szoros egységet alkotva) a hittudományi főiskolán a teológiai oktatást egyetemi szintre emeli. A jezsuita rend adta a tanári kar nagyobb részét. A politikai események alakulása miatt azonban az egyetemi képzés kibontakoztatása akkor meghiúsult. Végül a szerzetesrendek működésének erőszakos felfüggesztése miatt a jezsuitáknak 1950-ben el kellett hagyniuk a teológia vezetését. 1951-től kezdődően az intézet fokozatosan a csanádi püspök és a világi papok irányítása alá került. Ezzel párhuzamosan (és néhány papnevelő intézet működési engedélyének megvonása után) Szegeden megkezdődött a kalocsai, a veszprémi, a váci és a fehérvári egyházmegyés papnövendékek képzése is.

Az 1970-es évek elején - előbb teljesen titokban - az országban először Szegeden indult meg a világiak teológiai képzése. Az állami hatóságok nyomására ezt a képzési formát fel kellett függeszteni. 1978-ban a levelező tagozatos képzést Budapesten, a Hittudományi Akadémia keretében hirdették meg. Néhány évi kihagyás után, 1983-ban Szegeden is lehetővé vált, először levelező tagozaton, majd a rendszerváltás után nappali tagozaton is, világi hallgatók (leendő hittanárok és hitoktatók) képzése. A ferences rendi teológushallgatókat is Szegedre küldték tanulni elöljáróik.

1991-ben római felettes hatóságunk - a Kongregáció normáinak figyelembevételével - átvilágította az intézetet, és annak működését megfelelőnek találta.

1991-től intézetünk integrálódott a szegedi felsőoktatásba, mellyel kötelezettséget vállalt arra, hogy fogadja a társintézmények hallgatóit, és biztosítja, hogy különböző tárgyakból (főleg társadalom- és neveléstudományi területeken) áthallgatás formájában itt nyerjenek képzést.

1995-ben a SZHF egyetemi teológia szakja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Karához affiliálódott. Az affiliációt legfőbb hatóságunk (a római Congregatio de Institutione Catholica) is megerősítette. Ezáltal főiskolai intézményként jogosulttá vált egyetemi teológiai és egyetemi hittanári diploma kiadására.

1997-ben a Magyar Akkreditációs Bizottság megvizsgálta a főiskola működését, amely szerint a képzési és kutatási tevékenység mindenben megfelel a hatályos Felsőoktatási törvényben támasztott követelményrendszernek.
Intézményünk oktatói a II. Vatikáni zsinat szellemének megfelelően, a kor változásaihoz igazodva végzik oktatóinevelői munkájukat, mindig tiszteletben tartva az Egyház évezredes szellemi hagyományait, előírásait. Tanári hivatásuk célja, hogy a teológia tudománya és a személyes hit egymásra épülve és egymást segítve szolgálja leendő tanáraink és teológusaink munkáját.

Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium

Cím:
6640, Csongrád Jókai u. 14.
telefon:
63/483-790
e-mail:
63/483-790
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk felnőttek képzésével foglalkozik, az ország minden részéről várja a vadászatot, természetet szerető jelentkezőket, ahol ideális feltételek biztosítása mellet sajátíthatják el az általunk felkínált szép és érdekes szakmákat.

Sprint-L Nyelviskola

G.SAGA Oktatási Központ

Cím:
7623, Pécs Szabadság u. 1.
telefon:
20/976-1122
fax:
20/976-1122

Krea Művészeti Iskola és Környezetkultúra Intézet

Cím:
1051, Budapest Október 6. u. 18.
e-mail:
krea@kreaiskola.hu
fax:
krea@kreaiskola.hu
Tevékenység rövid leírása:
Művészeti iskolánk szabadszellemű környezettervező magániskola, 1995 óta működik. Intézményünkben akkreditált, de nem főiskolai rendszerű, közép- és felsőszintű képzés folyik, így az itt szerezhető diploma kizárólag magániskolai, lakberendező ill. kiadványszerkesztő szakos középfokú állami oklevél.Célunk:
magasfokú műveltséggel, képzettséggel rendelkező tervező szakemberek képzése, akik ismerik a tervezés társadalmi, gazdasági, technikai, funkcionális és esztétikai összefüggéseit. Tevékenységükkel a közvetlen emberi környezetet alakítják, tudatában vannak nemzeti és egyetemes értékrendközvetítő szerepüknek.Intézményünk nevelési és oktatási programjának színvonala, követelményrendszere, működési rendje megfelel a művészeti képzés normáinak. Tematikánkat 4-8 szemeszterre dolgoztuk ki, közép- és felsőfokú szintnek megfelelően. Összeállításában részt vettek és lektoráltak a közéletben és szakmai körökben egyaránt elismert, magasan kvalifikált egyetemi, főiskolai tanárok, művészettörténészek, pszichológusok, szociológusok, építészek, belsőépítészek, grafikusok, divattervezők, stylistok, designerek, gazdasági és jogi szakemberek.

Cégünk oktatási portfóliója sokrétű, kérjük további információért keresse fel weblapunkat!

AVRO 2001 Bt.

Cím:
1012, Budapest Kuny Domokos u. 13-15.
fax:
2129622
telefon:
2129622

Agrianna Borostyán és Ezüstékszer Kereskedés

Cím:
3300, Eger Bajcsy-Zs. utca 13.
mobil:
06-20/981-70-22
e-mail:
06-20/981-70-22
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk kizárólag olyan ékszerek importálásával, és forgalmazásával fogalakozik, melyeket a Balti-tengerből származó valódi, természetes borostyánkő díszít.

A borostyán, ez a különleges anyag, évezredek óta nagy becsben áll. A régészek már a kokorszaki leletek között is találtak borostyánból készült szobrocskákat, ékszere-ket, amuletteket. S bár a borostyánrelikviák egész kollekciói megtalálhatók világszerte, érdemes tudni, hogy eredeti származási helyük csaknem teljesen a Balti-tenger medencéjének régiójára korlátozódik. Nem véletlen tehát, hogy a borostyán fontos
szerepet játszik a Balti-tenger déli partjának területén, és a városok történelmében. Gedania és Königsberg (mai neveiken: Gdansk és Kaliningrad) ma is a borostyán megmunkálására épülő kézműves ipar központjai.

Szolgáltatásaink:
-borostyán ékszerek, ezüst ékszerek kereskedelme,
-készítés,
-javítás

Vízvári & Társa Bt.

Cím:
2200, Monor Jászai Mari tér 11/A
telefon:
06/29/414-568
:
06/29/414-568

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2016 NetProdukt Hungary Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, Rt, Zrt. kereső.