Értékelje a céget!
186 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Oxford Nyelviskola

Cím:
1113, Budapest Tarcali u. 20
telefon:
061 466 7080
fax:
061 466 7080

Dover Nyelvi Centrum

Cím:
1052, Budapest Bécsi u. 3. 4.em. 30.
fax:
267-0606
e-mail:
267-0606
Tevékenység rövid leírása:
A Dover Nyelvi Centrum 1992 májusában alakult, Dohár Péter, Hencsei Kálmán és Verasztó Lajos vezetésével.
Az iskola nevét Dohár Péter és Verasztó Lajos nevének összevonásából kapta. Véletlenül ugyanaz, mint a híres fehér sziklás város neve. Az iskola azonban sok más nyelvet is tanít az angolon kívül.
Verasztó Lajos, angol-magyar szakos tanár, 1971 óta foglalkozik felnőtt nyelvoktatással és tanfolyamok szervezésével.
Dohár Péter, angol-magyar szakos tanár, 1979 óta foglalkozik felnőtt nyelvoktatással és tanfolyamok szervezésével.
Hencsei Kálmán fizika-matematika szakos tanár, közgazdász, rendszerszervező, 1992 óta vesz részt az iskola irányításában.
Az iskola elismertségéhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy a vezetők maguk is elismert tanárok. Racionális és humanista szemléletük, tanári hivatástudatuk, humorérzékük, lelkiismeretes munkájuk, jellemük meghatározza az iskola szellemét.
A magyar anyanyelvűek idegen nyelvre tanítása és az idegen anyanyelvűek magyar nyelvre tanítása egyedi természetű a magyarországi felnőtt nyelvoktatásban. Egyszerű eszközök, mint például a magyar és az idegen nyelv közötti logikai átjárhatóság felismertetése, vagy a konduktori empátiával vezetett szituációs (coaching) gyakoroltatás, könnyíti és élménnyé teszi a nyelvtanulást.
Az eredményes nyelvtanulás alapja a nyitott agyi és lélektani állapotból elérhető koncentrációképesség megteremtése és előhívása a nyelvtanulást végző hallgatóban. A képzés csoportos tanulás esetén is személyközpontú. A nyelvi alapok tanításánál is, de főleg a szakmai nyelv előadási és tárgyalási szintű elsajátíttatásához alkalmazzuk a médiaszakemberképzés és a színészvezetés eszközeit is. A módszer nagyobb pszichológiai és szakmai hozzáértést és tehetséget igényel a tanártól, mint az általánosan csoportra szabott tanítás.
A tananyag gondos kiválasztása, a nyelvtan és a kommunikáció egyenrangú tanítása megszűri a nyelvtanulásban ma gyakran jelentkező divatirányokat és módszereket abszolutizáló izmusokat.
A Dover Nyelvi Centrum a módszertani fogások önálló kidolgozása mellett nem zárkózik el a nemzetközileg bevált korszerű módszertani fogások alkalmazásától.
A tanítás során alkalmazandó mesterségbeli titkokat, fogásokat az iskola tanárai egyéni megbeszélések és rendszeres műhelymunkák során sajátítják el a vezetőktől és egymástól.
A Dover módszer átörökítését segíti, hogy az iskola tanárainak kb. 30 %-a a Dover Nyelvi Centrum hallgatója volt.

Pécsi Regionális Képző Központ

Cím:
7634, Pécs Bázis út 10.
telefon:
72/552-230
fax:
72/552-230
Tevékenység rövid leírása:
A Pécsi Regionális Képző Központ az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a szakmai vizsgáztatás, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások Dél-Dunántúli centruma.
Baranya, Somogy és Tolna megyék területén működünk.

Az intézmény 5200 m2-en, 32 db műhelyében és elméleti oktatótermében egyidejűleg 410 személy fogadására alkalmas, jól felszerelt technikai eszközkapacitással rendelkezik. Képzéseit intenzív, kompetenciára alapozott modulrendszerű oktatás jellemzi, szakirányait tekintve a nemzetgazdaság minden ágában képes rövid időn belül megfelelő tananyaggal rendelkezésre állni.

A Pécsi Regionális Képző Központ 1992-ben az országos felnőttképzési hálózat részeként jött létre. Intézményünk a felnőttképzés, szakmai vizsgáztatás és felnőttképzési szolgáltatások dél-dunántúli centruma, a régió három megyéjében, Baranya, Somogy és Tolna megyékben fejti ki tevékenységét.
A munkaügyi kormányzat intézményeként alapfeladata a gazdaság igényeivel adekvát képzések bonyolítása, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetűek munkához jutásának segítése. Erre a feladatra a dél-dunántúli régió foglalkoztatási és munkanélküliségi adatai is predesztinálják, hiszen a régió a működés kezdete óta és jelenleg is hazánk gazdaságilag legkevésbé fejlett régiói közé tartozik. Jól jelzi ezt, hogy 25 kistérsége közül 8 az ország leghátrányosabb helyzetű kistérsége között szerepel. Így tevékenységeink során elsősorban a munkanélküliek számára szervezendő kurzusokra és a preventív munkahelymegtartó képzésekre koncentrálunk. A képzési szakirányok rendkívül heterogének és a munkaerő-piaci igények szerint változnak, ennek megfelelően a kurzusokat alapvetően a munkaerőpiacon hiányszakmaként jelzett vagy konkrét munkáltatói megrendelésre alapozott területeken indítjuk.
Ahhoz, hogy az intézmény képzései és szolgáltatásai naprakészek, és az igényeknek, az európai egyenértékkel mért minőségnek megfelelőek legyenek, folyamatos kapcsolattal rendelkezünk a munkáltatók, kormányzati szervek, munkaerő-piaci szervezetek, területi szervek, kamarák, önkormányzatok és civil szervezetekkel. A PRKK az alapítása óta folyamatos kapcsolatrendszert épített ki e szervezetekkel. A kapcsolat jellemzői a folyamatos információcsere és adatszolgáltatás, a gazdaság aktuális szükségleteinek jelzése, tananyagfejlesztésben történő együttműködés, közös stratégiák kidolgozása, projektekben való együttes részvétel.

Történetünk

A Pécsi Regionális Képző Központ a Munkaügyi Minisztérium és Pécs Megyei Jogú Város által 1992-ben alapított, a korszerű felnőttképzési hálózat dél-dunántúli intézménye. A megalakulást követő években (1992-96 között) alaptevékenységünk szinte kizárólag a munkanélküliekre koncentrálódott, ami a társadalmi-gazdasági átalakulással együtt járó robbanásszerű munkanélküliséget volt hivatott kezelni. A 90-es évek közepétől kezdve azonban, a nemzetgazdaság erősödése és ezzel együtt a munkanélküliek számának csökkenése miatt a képzési kapacitásnak már csak egy bizonyos hányadát kötötte le a munkanélküliek képzése. A már kipróbált módszertani ismeretek és tapasztalatok birtokában a tartósan munkanélküliek, halmozottan hátrányos helyzetű rétegek, megváltozott munkaképességűek, menekültek mellett újabb célcsoportok számára ajánlottuk szolgáltatásainkat. A képzési kínálat összeállításában egyre jelentősebb volt a munkáltatói megrendelés szerinti, a foglalkoztatottság fenntartására irányuló, valamint az egyéni igényeknek megfelelő kurzusok ajánlata az egész életen át tartó tanulás szellemének megfelelően. Mára már szakmafejlesztési folyamatok, komplex programok, európai uniós projektek valósultak meg, s a sikeres és mindinkább hangsúlyozott pályázati tevékenység a lehetőségek további bővüléséhez vezetett.
A képzés minőségének állandó emelése és a piac igényeihez való minél jobb alkalmazkodás követelményét felismerve a PRKK már a 90-es évek végén felkészült a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére, s ezt 2000-től kezdve alkalmazza is. Jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi rendszer keretében végzi tevékenységét. Folyamatban van az új szabvány, az MSZ EN ISO 9001:2009 bevezetése.
2002-ben az elsők között teljesítettük a Felnőttképzési Törvényben (2001. évi CI.) előírt akkreditációs feltételeket is.
A több tízezer hallgató és vizsgázó, aki az elmúlt évek alatt szolgáltatásainkat igénybe vette, az OKJ és munkaköri képesítésekre kidolgozott szakértett programok és tananyagok sokasága, az ECDL vizsgaközpontok között elért előkelő helyezések, a CISCO Regionális Akadémiaként való működés, a munkáltatók és egyének növekvő számú megrendelése igazolja tevékenységünk sikerét.Képzések

A képzési szakirányok rendkívül heterogének és folyamatosan változnak és változtak a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően.
Az informatikai képzések kulcskompetenciát jelentenek az elhelyezkedés során, így azokat folyamatosan indítottuk és a legnépszerűbb szakirányok között tartjuk számon egyéni és munkáltatói igény alapján is. Az építőipari, gépipari-gépjavítás, kereskedelem-vendéglátás ágazatába tartozó képzések 1992 óta folyamatosan a ?vezető? szakmák között voltak.

Az 1993-1995 közötti időszakot az ágazatok közötti viszonylag egyenletes eloszlás jellemezte, 1996-98 közötti időszakban jelentősen emelkedett a gépjavítás, kereskedelem-vendéglátás területen végzettek száma, míg 1999-2001 között a villamosenergiaipar, kereskedelem-vendéglátás, gépjavítás és informatika vezetett. Ebben az időszakban ?lépett be? az egészségügyi és szociális képzések iránti igény.
2002 és 2004 között változatlanul nagy számú volt a kereskedelem-vendéglátás és informatikai képzéseken végzettek száma, és a mezőgazdaság, mint új ágazati igény növekedett meg elsősorban a mezőgazdasági gépek kezelésére jogosító kurzusokkal.
2005-2007 között változatlan szereppel bírt a gépjavítás, a mezőgazdasági, kereskedelem-vendéglátás, informatika tevékenység, ezt követte az egészségügy és a feldolgozóipar. 2007-2008-ban előtérbe kerültek a nyelvi képzések is.
Az ágazatokon belül népszerűek, és jó elhelyezkedési lehetőséget jelentő kurzusok az utóbbi időben a gépkezelői, gépi forgácsoló (CNC), hegesztő, építőipari és kereskedelmi szakmák nyújtottak. Az egészségügyi és szociális képzéseken belül a munkahelymegtartó jelleg dominál.
A több mint 15 éves működés alatt olyan speciális képzések is színesítették a palettát, mint a templomi restaurátor, a délszláv menekültek részére szervezett beilleszkedési, magyar nyelvi képzések, a posta privatizációjához kapcsolódó ?postamester? képzés vagy az országosan elsőként kifejlesztett ?borút? képzések, a köztisztviselők számára bonyolított az ?Esélyegyenlőség egyenlő bánásmód? c. országos programunk.

Az alapítás óta a közel 4000 kurzus, és több mint 62000 hallgató között a pályakezdő és tartós munkanélkülieken kívül a megváltozott munkaképességűek, a GYES-en GYED-en lévők és a büntetésüket töltők és szerepelnek. Az intézményben kiképzett célcsoportok összetétele rendkívül széles, de mindig alkalmazkodik az adott időszak foglalkoztatási stratégiájának prioritásaihoz, a munkáltatók igényeihez. A kurzusok indítása a munkaügyi központok aktív közreműködésével, munkaerő-piaci információik alapján, velük egyeztetetten történik.

A régió foglalkoztatási helyzetének és a munkanélküliek képzésére rendelkezésre álló/elnyert források, projektek arányában, de végig domináns volt a munkanélküli álláskeresők képzése.

A munkáltatói megrendelésre indított kurzusok azért jelentősek, mert amellett, hogy biztosítják az intézmény folyamatos kapcsolatát a gazdasággal, sok esetben a munkanélküliek köréből felvett képzettség nélküli vagy nem megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő munkáltatók által igényelt szakirányú képzéséről volt szó. Jó példa a fenti folyamatokra, hogy 2001-2003 között a Pécsett megjelenő Elcoteq Hungary Kft számára több mint 3700 munkanélküli képzését bonyolítottuk le. Ide tartoznak azok a képzések is, melyeket a munkáltatók preventív jelleggel igényelnek, mert a képzettség hiányában dolgozóikat el kellene bocsátaniuk.

Kiemelt figyelmet fordítottunk működésünk évei, de különösen az utóbbi 6-8 évben a megváltozott munkaképességűek képzésére is. Ebben a célcsoportban kurzusokat bonyolítottunk mind a 4 fogyatékkal élő csoport részére (látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékosok). A PRKK fizikailag és kommunikációs szempontból is teljes mértékben akadálymentesített, és olyan speciális eszközökkel-berendezésekkel, szoftverekkel rendelkezik, és személyi feltételeiben olyan rehabilitációs team-et működtet, mely ezeket a képzéseket lehetővé teszik. Ez azért is fontos, mert e területen a régió nem rendelkezik megfelelő képzési kínálattal, ugyanakkor a megváltozott munkaképességűek száma az országos átlagnál magasabb. Évente átlagosan 300-500 fő megváltozott munkaképességű vesz részt képzéseinken.

Agykontroll Kft.

Cím:
1014, Budapest Hattyú u. 14.
e-mail:
jobban@inext.hu
telefon:
jobban@inext.hu

Eszterházy Károly Főiskola - Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Cím:
3300, Eger Eszterházy tér 1.
fax:
36/520-440
telefon:
36/520-440
Tevékenység rövid leírása:
Gazdaság és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
Kari főigazgató: Dr. Zám Éva, Tel: 36/520-473, Fax: 36/520-444, e-mail: zam@ektf.hu
Kari főigazgató-helyettes: dr. Estefänné dr. Varga Magdolna, e-mail: estefan@ektf.hu

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség

Cím:
6720, Szeged Dóm tér 15.
telefon:
62/426-785
e-mail:
62/426-785
Tevékenység rövid leírása:
A KIFE küldetése, hogy fórumot teremtsen a magyarországi katolikus ifjúsági és felnőttképző intézményeknek és kezdeményezéseknek, különösen törekszik a képzési tevékenység minőségének folyamatos fejlesztésére, a tagszervezetek munkájának támogatására és tagjainak hazai és külföldi érdekképviseletére.

Atlantis Child Trainer Kft.

Cím:
2400, Dunaújváros Október 23. tér 10.
fax:
(+36 25) 400-823
e-mail:
(+36 25) 400-823
Tevékenység rövid leírása:
Az Atlantis Child Trainer Kft. 2001-ben alakult azzal a céllal hogy, a Magyarországon honos, foként elméleti ismereteket nyújtó képzések helyett hiteles, megélt élményeken alapuló gyakorlati képzéseket nyújtson Megrendeloinek.

Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium

Cím:
7629, Pécs Komjáth Aladár u. 5.
telefon:
72/ 239 - 310
fax:
72/ 239 - 310

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.