Értékelje a céget!
191 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Nordenia Hungary Kft.

Cím:
2111, Szada Vasút u. 13.
telefon:
28/502-502
fax:
28/502-502
Tevékenység rövid leírása:
Nemzetközi és belföldi vevők számára gyárt a NORDENIA HUNGARY Kft. Szadán magas záróképességű, hajlékonyfalú csomagolóanyagokat. Ezeket mono- és koextrúziós eljárással maximum 3 rétegben, valamint kasírozóeljárással maximum 5 rétegben állítja elő. A NORDENIA ezen a területen hosszú évtizedek alatt szerzett tapasztalata, kiváló nyomásminőséget garantál. A flexo-eljárás lehetővé teszi a maximum 8 színben történő nyomást, illetve hidegen hegedő ragasztó (cold seal) felhordására szintén van lehetőség.

Miniplaszt Cserkeszőlő Kft.

Cím:
5465, Cserkeszőlő Május 1. u. 53.
fax:
56/568-411
telefon:
56/568-411
Tevékenység rövid leírása:
Fő tevékenységünk polietilén fólia és strechfólia gyártása, valamint forgalmazása. Termékeink a feldolgozóiparban használatos raklaptakarók, zsugorsapkák, zsugorsíkfóliák, élelmiszeripari fóliák, valamint nehéztömlők.

Multi-Technika Labor Kft.

Cím:
8000, Székesfehérvár Kassai u. 45.
telefon:
(22) 30 80 18
fax:
(22) 30 80 18
Tevékenység rövid leírása:
A Multi-Technika Labor Kft. 1990-ben alakult számítástechnikai szakemberekből, akik egyúttal gépész- és elektromérnökök is. Eredendően CAD- CAM szoftverek kifejlesztésére és eladási-szolgáltatási tevékenységek végzésére rendezkedett be a cég, de a vásárlói kör igényeit követve a PC forgalmazás, összeépítés, szoftverforgalmazás, szervíztevékenység, rendszerintegrálás, tanácsadás és az oktatás vette át a domináns szerepet.

Perfekt Plusz Kft.

Romi-Suli Könyvkiadó

Cím:
2100, Gödöllő Pf. 423.
telefon:
20/913-7192
telefon:
20/913-7192
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk tankönyvkiadással és taneszköz forgalmazással foglalkozik.
ÁRAK ÉS ÉRVEK A ROMI-SULI MELLETT?
(érvényes: 2010. január 1-tôl)
MIRE SZÁMÍTHAT, HA A ROMI-SULIT VÁLASZTJA?
Ha egy évfolyamon alaptankönyveinkre osztálynyi megrendelést kapunk
? valamennyi elsôsnek az ÖNTAPADÓS BETŰKIRAKÓT ingyenesen biztosítjuk?
? a második/harmadik/negyedik évfolyamon a nyelvtan-helyesírás felmérésfüzeteket ingyenesen
kaphatja meg valamennyi tanuló...
? az ún. kiegészítô füzetek árából darabonként 100 forintot(!) visszatérítünk az iskolának (osztálytanítónak)
taneszköz/tankönyv formájában...
? taneszközeinkhez egész évben féláron juthatnak hozzá?
A ROMI-SULI tankönyvei valamennyi évfolyamon a legkedvezôbb árfekvésűek
Tanítóink számára INGYENESEN elérhetôk!
? Tanmenetjavaslat évfolyamonként
? Olvasókönyveinkhez részletes drámapedagógiai ötlettár évfolyamonként
? 1-2. és 3-4. osztályos óravázlatgyűjtemény
Tankönyvcsaládunk ? már a 90-es évek óta(!) ? minden tekintetben megfelel(t)
a kompetenciafejlesztés mai kritériumainak?
A ROMI-SULI tankönyvei és taneszközei ? mérvadó és mértéktartó vélemények szerint ?
módszertani kimunkáltság és kivitel szempontjából is a legigényesebbek közül valók?
35 TANKÖNYVÜNK SZEREPEL A TANKÖNYVJEGYZÉKEN!
S Z Á M O L J O N V E L Ü N K !
1. osztály ? 6 alapkönyv = 3442,- Ft!
? ÖNTAPADÓS betűkirakó ingyenes!
6+1 kötet=3442,- Ft! (átlagár: 492,- Ft)
2. osztály ? 4 alapkönyv = 2940,- Ft!
? Nyelvtan+helyesírás felmérések ingyenes!
4+1 kötet=2940,- Ft! (átlagár: 588,- Ft)
3. osztály ? 5 alapkönyv = 3633,- Ft!
? Nyelvtan+helyesírás felmérések ingyenes!
5+2 kötet=3633,- Ft! (átlagár: 606,- Ft)
4. osztály ? 5 alapkönyv = 3444,- Ft!
? Nyelvtan+helyesírás felmérések ingyenes!
5+2 kötet=3444,- Ft! (átlagár: 574,- Ft)
ROMI-SULI Könyvkiadó ? telefon: 28/423-365 ? fax: 28/527-580 3
E L S Ô S TANKÖNYVCSALÁDUNK
Kiadói kód A TANKÖNYV CÍME ÁRA (Ft)
RO?001a Olvasni tanulok ? ÁBÉCÉSKÖNYV (ÚJ!) 882
RO?001 OLVASNI TANULOK ? munkafüzet 588
RO?002 Írni tanulok (kisbetűs) 525
RO?003 ÍRNI TANULOK (nagybetűs) 398
RO?004a ELSÔS OLVASÓKÖNYV (ÚJ!) 651
RO?005 FELADATOK az olvasókönyvhöz 398
6 kötet együtt 3 442
RO?006 ÖNTAPADÓS BETŰKIRAKÓ (ingyen!) 525 0
6 + 1 kötet együtt 3 442/7 = 492 Ft/kötet
RO?001 RO?001a RO?002 RO?003
RO?005
RO?004a
12 elsôs tankönyvünk
szerepel a tankönyvjegyzéken!
A kezdô olvasás- és írástanuláshoz készült köteteink az elsajátítás legszükségesebb
feltételeit teremtik meg. A ROMI-SULI elsôs tankönyvcsaládjának
6 alaptagja mellett az Öntapadós betűkirakó is nélkülözhetetlen eszköznek
tekinthetô. (Ez utóbbit ingyen kaphatja minden elsôs!)
Az alapvetô kötetek mellett további 7-8 kiegészítô füzet áll rendelkezésre
a differenciált tanulásszervezés megvalósítására. (Lásd még az 5. oldalt!)
Megjegyezzük még, hogy szinte mindegyik elsôs kiadványunkat tankönyvvé
nyilvánították! (Csak a Gyakorlófüzet nem szerepel a tankönyvjegyzéken!)
Az elsôs tanítóknak az olvasás és írás elsajátításához a ROMI-SULI nyújtja
a leggazdagabb taneszköz-segítséget. Ízelítô kínálatunkból a 8. oldalon!
HA HATOT FIZET + EGYET INGYEN VIHET?
mun kafü z et
1. félév
2. félév
ÚJ!
ÚJ!
Elsôs tankönyvcsaládunk a kompetenciafejlesztés eszközeként is használható...
(ingyenes)
ELSÔS TANKÖNYVEINKRÔL röviden?
4 ROMI-SULI ? Levélcím:2101 Gödöllô, Pf. 423 ? e-mail:rendeles@romisuli.hu
RO-001a Egész évre szóló ábécés olvasókönyvünket
? változatlan tartalommal ? kettébontottuk:
? egy 96 oldalas ábécéskönyvre,
? és egy 72 oldalas olvasókönyvre.
A betűtanítás idôszakában így 2 alapvetô kiadvány
segíti az olvasástanítást:
? RO-001a Olvasni tanulok - ÁBÉCÉSKÖNYV
? RO-001 OLVASNI TANULOK - munkafüzet
Az ábécéskönyv a beszédfejlesztéshez és a hangos
olvasáshoz ad gazdag anyagot, míg a munkafüzetben
önálló munkára valók a feladatok?
RO-004a A betűtanítás idôszaka után a szövegolvasás
gyakorlásához 2 alapvetô kötetet kínálunk:
? RO-004a ELSÔS OLVASÓKÖNYV (72 oldal) ÚJ!
? RO-005 Feladatok az olvasókönyvhöz (48 old.)
RO-005 ?FELADATOK az elsôs olvasókönyvhöz? című
munkafüzetünknek már a megnevezésébôl kiderül, hogy
ez a kötet csak az Olvasókönyvvel együtt használható,
mert a legtöbb feladatot csak úgy lehet megoldani, ha
a gyerekek az olvasókönyv szövegében visszakeresik a
választ. Ezt a visszakeresô olvasási magatartást, mely a
könyvbôl való tanulás egyik fontos feltétele, már elsô
osztályban módszeresen elindítjuk. Ebben a munkafüzetben
a prózai szövegek többségéhez és 12
vershez szerkesztettünk feladatsorokat. (A versfeldolgozáshoz
készült oldalakat a füzet közepén a többitôl
eltérô színnel nyomtattuk.)
RO-002 Az ?Írni tanulok?-ban az elôkészítô idôszak
(betűelemek vázolása) után az írott kisbetűk megismerése
az olvasástanulással párhuzamosan halad. Az
írott szavak másolása mellett gyakran fordul elô nyomtatottról
való válogató másolás, valamint a beszédhallás
fejlesztése. (Például a tanult betű beírása a szókeret
megfelelô helyére.) Mivel az elsô félévben az írásfejlettség
talán legjobb fokmérôje az, hogyan képes
elsôsünk a tárgyképek alá önállóan beírni a szavak
jelentését, ezért ennek bevezetésére és egész füzeten át
tartó fokozatos növelésére különösen ügyeltünk. Jó teljesítménynek
számít, ha a félév végére elsôseink 5-6
betűs (helyesírási nehézséget nem tartalmazó) szavakat
képesek önállóan, betűkihagyás nélkül leírni.
RO-003 Az írott nagybetűket is úgy tanítjuk, hogy
? a betűtévesztések elkerülése érdekében ? az egymáshoz
hasonló alakítású nagybetűk (B-P-R, U-Ü-V, stb.)
nem közvetlenül egymás után szerepelnek. A munkafüzet
úgy épül fel, hogy 3-4 betűtanítási oldal után
egy-egy gyakorlóoldal következik.
RO-006 ÖNTAPADÓS BETŰKIRAKÓ
Az öntapadós betűk
? nem igényelnek külön betűtartót,
? s a szülôknek nem kell többszáz betűt kivágniuk, és
tasakokba vagy gumis zsebecskékbe szortírozva
elpakolniuk.
A betűmatricák akár 50-60 alkalommal is leválaszthatók
a helyükrôl, és felrakhatók a speciális
felületű, ún. szilikonpapír táblácskára, ill. onnan visszahelyezhetôk
eredeti helyükre.
Egy készlet 2 kisbetűs + 1 nagybetűs lapot
és 2 szilikonpapírt tartalmaz.
Ha tankönyvcsaládunkat választja, valamennyi elsôs
ingyen juthat hozzá ehhez a betűkirakóhoz...
Minden elsôs osztály megérdemel egy
igazán jó betűkirakót!
TANÍTÓINKNAK
Módszertani anyagaink letölthetôk és kinyomtathatók
innen: www.romisuli.hu/modszertan
? Tanmenetjavaslat (1. osztály)
? Óravázlatok gyűjteménye (1-2. osztály)
? Drámapedagógiai ötlettár az elsôs olvasókönyvhöz
Azoknak a tanítóinknak, akik megadják
nevüket és e-mail címüket,
rendszeresen módszertani anyagokat küldünk...

Békésplaszt Kft.

Cím:
5600, Békéscsaba Szerdahelyi u. 2/a.
telefon:
66/447-510
telefon:
66/447-510
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk csomagolástechnikával foglalkozik, valamint az élelmiszer nagykereskedelem is a profilunkba tartozik.

Infra-Haus Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.

Cím:
9022, Győr Árpád u. 87.
fax:
96/328-694
telefon:
96/328-694
Tevékenység rövid leírása:
Biztonságtechnikai és tűzjelző rendszerek tervezését, szerelését, karbantartását vállaljuk országosan. Fényvédő, biztonsági fóliák szerelése. Távfelügyelet Sopronban. Belső kirakatvédő rács szerelése. Videós rendszerek telepítése.

PARTIUM 70 Műanyagipari Rt.

Cím:
4030, Debrecen Somogyi P. u. 14.
telefon:
52/415-466
fax:
52/415-466
Tevékenység rövid leírása:
A PARTIUM 70 Rt. központja Debrecenben, Magyarország második legnagyobb városában található, 30 éve műanyagipari tevékenységgel és értékesítéssel foglalkozik. Műanyagfeldolgozó kapacitása 25.000 tonna/év, a tényleges termelése megközelíti a 10.000 tonna/évet.

FOL-PA Kft.

Cím:
2724, Újlengyel Temető u. 57.
telefon:
(29)690170
:
(29)690170
Kulcsszavak:

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.