Értékelje a céget!
32 találat 1 | 2 | 3 | 4

Szent István Egyetem Állatorvos- Tudományi Kar

Cím:
1078, Budapest István u. 2.
telefon:
478-4109
e-mail:
478-4109
Tevékenység rövid leírása:
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtára, a szakterület egyetlen nyilvános, tudományos közgyűjteménye Magyarországon. A Könyvtár egyidős az állatorvosképzéssel. Jeles professzorai kezdettől gyűjtötték és rendszerezték a téma hazai és külföldi könyveit. Különös gondot fordított a gyűjtemény fejlesztésére Tolnay Sándor, a szakrendszert kidolgozó Nádaskay Béla és a katalógust összeállító Magyary-Kossa Gyula. Itt többek között 16. századi ritkaságokkal, latin és német nyelvű alapművekkel, kéziratos jegyzetekkel és természetesen a hazai állatorvos-tudomány kiemelkedő képviselőinek első kiadású műveivel találkozhat az érdeklődő. A Könyvtár a század első éveiben már az akkori M. Kir. Állatorvosi Főiskola főépületében kapott helyet. 1983-ban jött el az ideje annak, hogy a híres tervező, Steindl Imre egyszerűségében is reprezentatív épületét * a pince és néhány helyiség kivételével * az Állatorvos-tudományi Egyetem Központi Könyvtára vegye birtokába. A patinás környezetben 140 olvasói hely, egy oktatólabor (10 számítógéppel) és további 3 számítógép fogadja az ügyfeleket. A Könyvtár szolgálja az Egyetem oktatóit, kutatóit és hallgatóit, az állatorvosokat * legyenek magán állatorvosok vagy hatósági, kutatási feladatokat ellátó szakemberek *, és mindazokat, akik az állatorvosláshoz kapcsolódó információt és dokumentumokat igényelnek.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Élelmiszermérnöki és- Tudományi Kar

Cím:
1118, Budapest Villányi út 35-43.
telefon:
4664322
fax:
4664322

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Cím:
1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.
telefon:
3722566
fax:
3722566

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar

Cím:
1118, Budapest Villányi út 35-43.
telefon:
372-6291
:
372-6291

Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Kar

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Cím:
1121, Budapest Zugligeti út 9-25.
fax:
392-1188
telefon:
392-1188
Tevékenység rövid leírása:
A MOME küldetése a magyar felsőoktatásbanA Moholy-Nagy Művészeti Egyetem letéteményese a teljes körű egyetemi szintű, tradícionális iparművészet-oktatás mellett az egyetemi szintű designer, építész és vizuális kommunikáció tervező képzésnek.A MOME oktatási tevékenysége arra irányul, hogy a művészi tehetséggel bíró hallgatókban kialakuljon képességeik célirányos működtetésének feltétele. Az egyetem vállalt törekvése, hogy tudatos alkotó egyéniségeket képezzen, akik alkalmasak a művészeti területükön adódó feladatok magas szintű megoldására.A művészképzés mellett rajztanári képzéssel járul hozzá a vizuális kultúra általános szintjének emelkedéséhez, továbbá művészeti-menedzserképzéssel gondoskodik a gazdaság egyes ágazatai és a művészi tevékenység közötti kapcsolat létrejöttéről is.

Az egyetem vállalja az elitképzés misszióját, az egyetemi alapképzés mellett a tematikus művészeti DLA és tudományos PhD doktori programokkal valamint szakirányú továbbképzésekkel.Az egyetem az iparművészetek szellemi műhelye is, melyet könyvtára, galériája, kiadványai révén valósít meg.Az egyetem az oktatott műfajok határainak és az alkalmazott - autonóm művészetek határainak hagyományos merevségét az egyetemen folyó oktatási tevékenység nyitottsággal, átjárhatósággal helyettesíti.Diplomájával alkotóerővel felruházott, döntéseiért felelős iparművészeket, építészeket, és vizuális kommunikáció tervezőket bocsát ki, akik az emberi környezet alakításáért belső kényszertől hajtva tevékenykednek.

Munkaformáival - mester és tanítvány kapcsolatok által - pozitív emberi értékekkel egészíti ki a szak-tudás megszerzésének minden mozzanatát.

Az egyetem a kitalálás - a megtervezés - a megvalósítás készségének hármas egységét alakítja ki a hallgatóban.

A képzéssel és az egyetem szolgáltatásaival gondoskodik hallgatóinak értelmiségivé válásáról, részben európai mintákhoz való alkalmazkodást, részben múltban gyökerező hagyományokon alapuló identitást ad.

MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET Nagy Lajos Magánegyeteme

Cím:
3533, Miskolc Vasgyári út 18.
telefon:
46/332-228
telefon:
46/332-228

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Továbbképzési Intézet

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Cím:
1083, Budapest Práter u. 50/A.
e-mail:
titk@itk.ppke.hu
telefon:
titk@itk.ppke.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az Egyetem alapképzést, szakképzést, tudományos és doktori képzést folyatat. Oktató- és kutatómunkájában együttműködik a külföldi katolikus egyetemekkel, szakmai tudományos szervezetekkel, továbbá más hazai és külföldi oktatási és tudományos intézményekkel. Fontos feladatának tekinti a nemzetközi kapcsolatok ápolását, továbbá a több mint 400 ezer kötetből álló könyvtárállomány bővítését, beleértve a nagy számú saját kiadványokat is. Hallgatói létszáma levelező hallgatókkal együtt közel 8000 fő.
Az Egyetem katolikus intézmény, de felekezeti hovatartozás megkülönböztetése nélkül jelentkezhet bárki, aki elfogadja erkölcsi, fegyelmi rendjét és tiszteletben tartja szellemiségét.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszék

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.