Értékelje a céget!
32 találat 1 | 2 | 3 | 4

ELTE Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék

Cím:
1053, Budapest Kecskeméti utca 10-12.
telefon:
483-8006
:
483-8006

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi és Növényvédelmi Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. II.em.
telefon:
76/486-186/28
:
76/486-186/28

Miskolci Egyetem

Cím:
3515, Miskolc Egyetemváros
telefon:
46/565-111
e-mail:
46/565-111
Tevékenység rövid leírása:
A Miskolci Egyetem 1999-ben ünnepelte 50. születésnapját, de történelmi múltja 267 évre nyúlik vissza.

Az egyetem hét karán és két intézetében közel hatvan szakon folyó oktatás bőséges lehetőséget biztosít párhuzamos képzésre. Mint az ország minden felsőoktatási intézményében, úgy itt is költségtérítéses a második képzés, de egyetemünk hallgatói e képzési formában harmadáron tanulhatnak. A legtöbb szakon lehetőség van arra, hogy hallgatóink külföldi egyetemeken részképzés keretén belül teljesítsék a félévi követelményeket.

A Miskolci Egyetem (az országban egyedülállóan) városon kívüli, kb. 82 hektár alapterületű területen önálló városrészként (campus) épült ki. Ez lehetővé teszi az infrastruktúra korszerűsítését és bővítését, melyet az itt tanuló több mint 14000 diák és közel 2000 oktató és dolgozó is egyre inkább igényel. Az egyetem folyamatban lévő korszerűsítő beruházásai mellett a közeljövő tervei között kétágyas diákhotel, uszoda és bevásárlóközpont építése is szerepel.

A Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében eddig megvalósultak közül említést érdemel a teljes informatikai rendszer megújítása, az egyetem új főbejáratának megépítése, az A/1 tanulmányi épület felújítása, 2 db 300 fős és 1 db 400 fős új előadóterem építése, a C/2 műhelycsarnokban könyvtár, valamint 80 fős speciális (kör alakú) előadóterem megépítése, az E/1 kollégium emeletráépítése és teljes belső rekonstrukciója, a Továbbképzési Központ új szárnnyal való bővítése és felújítása, autóparkoló bővítése.

A Miskolci Egyetemen 1998 őszén kezdte meg működését az Európai Tanulmányok Központja, amely négy témakörben - jogharmonizáció, gazdasági integráció, politikai integráció és az EU intézmények története - nyújt az egyetem hallgatóinak EU ismereteket az alapképzés és a posztgraduális képzés keretében. Az oktatás nem csak magyar, hanem több területen idegen, főként angol nyelven is folyik, melynek keretében a hallgatók sokrétű ismereteket szerezhetnek az Európai Unió történetéről, jelenlegi működéséről és a csatlakozási követelményekről.

A főiskolai kar alapfeladatként tanítókat és óvodapedagógusokat képez, ezen túl fejlesztő és alkalmazott kutatásokat végez. Őrzi és gazdagítja több évszázados hagyo-mányait. Részt vállal a határainkon kívül élő magyarság kulturális életének ápolásában, s a régió szükségleteinek megfelelően a diplomások továbbképzését, valamint a szű-kebb és tágabb környezet művelődését segíti.

A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon folyó pedagógusképző és kutatómunkát a nyelvi-irodalmi, neveléstudományi, természettudomány, művészeti-nevelési, informatikai és testnevelési tanszék végzi.

A hallgatók és oktatók munkáját a közel 150 ezer írott-nyomtatott és más jellegű dokumentumot tartalmazó főiskolai könyvtár segíti, mely a régióban pedagógiai szak-könyvtári funkciót is betölt. A könyvtár muzeális értékű könyvgyűjteménnyel is ren-delkezik.

A főiskolai kar gyakorló iskolája az Árvay József Gyakorló Általános Iskola.

A főiskolához 340 fős kollégium tartozik. A hallgatók részére aktív sportolási lehetőséget biztosítanak és segítik a színvonalas szabadidő eltöltést.

A hallgatók a főiskolán angol, német, francia, eszperantó, orosz és olasz nyelvet tanulhatnak.

Az Egyetem karai:
Műszaki Földtudományi Kar
Műszaki Anyagtudományi Kar
Gépészmérnöki és Informatikai Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar
Egészségügyi Főiskolai Kar
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Műszaki és Ökonómiai Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. I.em.
telefon:
76/486-186/23
:
76/486-186/23

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Cím:
2100, Gödöllő Páter K. u. 1.
telefon:
28/410-007
fax:
28/410-007

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Szőlőtermesztési és Kertészeti Termékfeldolgozási Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. II.em.
telefon:
76/486-186/36
:
76/486-186/36

Szent István Egyetem Állatorvos- Tudományi Kar

Cím:
1078, Budapest István u. 2.
telefon:
478-4109
e-mail:
478-4109
Tevékenység rövid leírása:
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtára, a szakterület egyetlen nyilvános, tudományos közgyűjteménye Magyarországon. A Könyvtár egyidős az állatorvosképzéssel. Jeles professzorai kezdettől gyűjtötték és rendszerezték a téma hazai és külföldi könyveit. Különös gondot fordított a gyűjtemény fejlesztésére Tolnay Sándor, a szakrendszert kidolgozó Nádaskay Béla és a katalógust összeállító Magyary-Kossa Gyula. Itt többek között 16. századi ritkaságokkal, latin és német nyelvű alapművekkel, kéziratos jegyzetekkel és természetesen a hazai állatorvos-tudomány kiemelkedő képviselőinek első kiadású műveivel találkozhat az érdeklődő. A Könyvtár a század első éveiben már az akkori M. Kir. Állatorvosi Főiskola főépületében kapott helyet. 1983-ban jött el az ideje annak, hogy a híres tervező, Steindl Imre egyszerűségében is reprezentatív épületét * a pince és néhány helyiség kivételével * az Állatorvos-tudományi Egyetem Központi Könyvtára vegye birtokába. A patinás környezetben 140 olvasói hely, egy oktatólabor (10 számítógéppel) és további 3 számítógép fogadja az ügyfeleket. A Könyvtár szolgálja az Egyetem oktatóit, kutatóit és hallgatóit, az állatorvosokat * legyenek magán állatorvosok vagy hatósági, kutatási feladatokat ellátó szakemberek *, és mindazokat, akik az állatorvosláshoz kapcsolódó információt és dokumentumokat igényelnek.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Élelmiszermérnöki és- Tudományi Kar

Cím:
1118, Budapest Villányi út 35-43.
telefon:
4664322
fax:
4664322

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Cím:
1117, Budapest Pázmány Péter sétány 1/a.
telefon:
3722566
fax:
3722566

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar

Cím:
1118, Budapest Villányi út 35-43.
telefon:
372-6291
:
372-6291

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.