Értékelje a céget!
51 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Cím:
1062, Budapest Andrássy út 69-71.
telefon:
342-1738
e-mail:
342-1738
Tevékenység rövid leírása:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem küldetése, hogy a művészeti hivatását választó hallgatóknak elősegítse a művészeti ismeretek elsajátítását és egyéniségük szabad fejlődését.


KurzuskatalógusA Magyar Képzőművészeti Egyetemen nyolc szakon folyik egyetemi szintű nappali képzés.Festő szak

A képzés célja: Sajátos ismeretanyag átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével, a festészeti ismeretek és az önkifejezés készségének birtokában, festőművészi tevékenységet folytathasson.

A képzés során fokozatosan megismerkedik a hallgató az egyetemes festészet történetével és elméletével, kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. Az oktatás segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:festőművészSzobrász szak

A képzés célja: A szobrászatról szóló ismeretek legmagasabb szintű átadása, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével a plasztikai ismeret és az önkifejezés készségének birtokában szobrászművészi tevékenységet folytathasson.

A képzés során fokozatosan megismerkedik a hallgató a szobrászat kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal.

Segíti az oktatás a szuverén látásmód, a sajátos szemlélet kialakítását, a kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:szobrászművészKépgrafika szak

A képzés célja: Sajátos grafikusművész képzés, mely a rajzi alapozásra épül. Olyan művészek képzése, akik számára a grafikai műfajok jelentik a legfőbb kifejezési formát, autonóm, alkalmazott, valamint sokszorosító grafikai műfajokban. A művészeti hagyományokban és a kortárs művészetben tájékozott, szakmailag felkészült, fejlett esztétikai érzékkel és sajátos szuggesztív művészeti arculattal rendelkező művészek kibocsátása a cél.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:képgrafikus művészTervezőgrafika szak

A tervezőgrafikai képzés célja olyan -kreatív alkotói pályára alkalmas- művészek nevelése, akik egyéni alkotói ambícióik mellett egyben technikai és esztétikai szakemberként alkalmasak a vizuális kommunikáció területén felmerülő feladatok -plakáttervezés, arculattervezés, tipográfia, kiadványtervezés, honlaptervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia- sikeres és felelősségteljes megoldására. A tervezőgrafika sokféle és sokrétű részterületein való jártasság megszerzése alapvető szempont. A fő területek -amelyek a képzés során kiemelt figyelmet kapnak- az általános és az egyén alkotói szempontjait integráló képalkotási megoldások, valamint a mindezt kiegészítő részterületek és ezek tematikus, elméleti és gyakorlati tárgyalása.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:tervezőgrafikus művészRestaurátor szak

Restaurálás gyakorlatának és elméletének az adott kor tudásszintjének megfelelő ismeretek elsajátítása. Nemcsak a korszerű restaurálás manuális feladatainak teljesítése a cél, hanem a szakma művészi és etikai követelményeinek tudatosítása és kifejlesztése. Művészeti alapképzés keretében a cél a művészi adottságok továbbfejlesztése, a későbbi szakirányú képzés megalapozása érdekében. Ez időszak keretében a rajzi és festési gyakorlat segítségével az ábrázolás és megjelenítés a kompozíció ismérveinek elsajátításán túl a másolási gyakorlattal az adott technika és stílus megismerése a kitűzött feladat.

A képzés további szakaszában a választott szaknak megfelelő egyedi feladatok elvégzése, melynek teljesítése kapcsán kívánatos a hallgató etikai hozzáállásának és a műtárggyal szembeni egyéni felelősségének tudatosítása és igazolása.
Olyan szakemberek képzése, akik szakma gyakorlásán túl továbbfejlesztésének is letéteményesei.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:restaurátor művészIntermédia szak

A képzés célja: A hallgató önálló alkotói egyéniségének sajátosságait felismerve legyen képes aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalonm kulturális szféráiban. Sajátítsa el a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkcióinak együttlátását, s ezen belül egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és képzőművészeti kontextusban tudja használni az új, technikai médiumokat (fotó, film, videó, kompjuter) nem pusztán kezelői, hanem alkotói szinten. Az egyetemes és magyar kultúra történetének megismerése, különösképpen a múlt századi művészeti-tudományos változások következményei nyomán adódó kérdések lényegének, gyökereinek megértése alapvető követelmény. Legyen képes ismeretei átadására előadói-, gyakorlatvezetői-, publicisztikai szinten, illetve tevékenysége lényegének megfogalmazására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:médiaművészLátványtervező szak

A képzés célja: Látványtervezők képzése, akik közös műalkotásban vesznek részt, a hagyományos színházi, filmes, TV-s, bábos és ezek rohamosan átformálódó, új műfajokat is létrehozó teamjeiben. Az egyetemes emberi és a nemzeti kultúra gondolati és intuitív megismertetésével az értékekre nyitott szuverén alkotóművészek nevelése a cél.

A mesterség eszközeinek, módszereinek a művészi alkotófolyamatnak elsajátítása révén, az életszerűség és a megalapozott műveltség folytonos szem előtt tartásával a színházi, a mozgóképes, elektronikus, a bábos és más, a látványt magábafoglaló művészcsoport egyenrangú, önálló tagjaként alkotó szuverén művészek nevelése.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:látványtervező művészVizuális nevelőtanár szak

A képzés célja: Az egyetemes és magyar vizuális kultúrát teremtő és közvetítő hivatásra felkészítsen, integrálja azokat az ismereteket, amelyeket a hallgatók szakmai és elméleti munkájuk során szereztek. Képesek legyenek a fentiek szakszerű és hivatásszerű átadására, a tantervi követelményeknek megfelelően minden általános-, közép- és felsőfokú intézményben, valamint a vizuális közművelésben. A képzés hangsúlyozott célja az alktotói személyiség átmentése és kimunkálása a művész pedagógus jelöltekbe.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:Vizuális nevelőtanár a szakirány megjelölésével

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszék

Bencze András Ötvös Iparművész,Fém Szakrestaurátor

Cím:
1038, Budapest Ezüsthegy utca 26. fszt. M/2
telefon:
Mobil: 06-30/317-0500
:
Mobil: 06-30/317-0500
Tevékenység rövid leírása:
Bencze András szabadfoglalkozású ötvös iparművész fém szakrestaurátor, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja vagyok.
Műhelyemet 1986-ban alapítottam.

Fő profilom új tárgyak tervezése és kivitelezése hagyományos kézműves módon. Tevékenységem 1988-tól fém restaurátori tevékenységgel bővült.

1991-2001 között a Budapesti Postamúzeum fa-fém restaurátoraként dolgoztam műtermemben.
1993-tól a Magyar Nemzeti Múzeum fém restaurátor műhelyeiben a Magyar Képzőművészeti Egyetem felkérésére óraadó tanárként veszek részt a restaurátorképzésben.

Jellemzők:
Tárgycentrikus, gyors és minőségi munka a budapesti műteremben, kedvező árak, szállítás.
Igény szerint helyszíni felmérés és munkavégzés.
Honlap:

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola

Cím:
1098, Budapest Börzsöny u. 11.
telefon:
280-6712
fax:
280-6712
Tevékenység rövid leírása:
A Tan Kapuja Buddhista Egyházat 1991/2535-ben azért hozta létre a 108 Alapító, különböző buddhista közösségek tagjai, hogy az a buddhizmus tanításait felsőfokon képviselje Magyarországon.
Vezető szerve a Közösségek Tanácsa, amely jelenleg egy japán, egy koreai, egy tibeti és két magyar, azaz öt buddhista közösségből áll.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcstermesztési Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. II.em.
telefon:
76486186/32
:
76486186/32

Dr. Gimes Gábor

Cím:
0, N/A
telefon:
Bejelentkezés új budapesti rendelőmbe: 06-30/6702-778 (munkaidőb
:
Bejelentkezés új budapesti rendelőmbe: 06-30/6702-778 (munkaidőb
Tevékenység rövid leírása:
Dr. Gimes Gábor
szülész-nőgyógyász
szakorvos

Az orvostudomány kandidátusa

Orvosi diploma: Semmelweis Egyetemen 1978, Budapest
Szakképesítés: szülész-nőgyógyász szakorvos 1982, Budapest

Több mint 25 éves szakmai tapasztalat: Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tudományos minősítés: 1991-ben az orvostudomány kandidátusa cím

Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja.
41 tudományos közlemény szerzője.

Készséggel állok rendelkezésre nőgyógyászati problémák esetén:

-nőgyógyászati rákszűrés
-cytológiai vizsgálat (méhnyak rákszűrés), kolposzkópia
-petefészkek és a méhtest (endometrium) hüvelyi ultrahang vizsgálata
-folyásos panaszok kivizsgálása, kezelése
-chlamydia szűrés (a tünetmentes petevezető gyulladás és így a meddőség kórokozója)
-hormonális rendellenességek kivizsgálása
-vérzési rendellenességek (klimax, menopausa)
-pattanásos bőr (fiatalok hyperandrogén állapota, PCOS)
-szőrösödés (gyógyszeres kezelés)
-komplex meddőségi kivizsgálás
-andrológiai kivizsgálás
-sikertelen terhességek, vetélések (habituális vetélés)
-terhes gondozás.

Szent István Egyetem

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:

Rektor: Dr. Solti László

Oktatás:Karok

Alkalmazott Bölcsészeti Kar

Állatorvos-tudományi Kar

Gépészmérnöki Kar

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Ybl Miklós Építéstudományi KarM.B.A. programok

Egyetemünk 2005 szeptemberében sikeresen beindította a WeSt M.B.A. angol nyelvű programját, melyet az amerikai Webster University-vel közösen dolgoztunk ki. A kétéves program során az oktatott tárgyak felét az amerikai egyetem professzorai, míg a másik felét olyan, az egyetemünk által delegált professzorok oktatják, akik számos nemzetközi M.B.A. programon oktattak már. A program végén a hallgatók két különálló - egy amerikai és egy magyar - akkreditált M.B.A. diplomát kaphatnak.Részletek:


WeSt M.B.A. programA magyar nyelvű M.B.A. program első évfolyamát 2006. februárjában indítottuk. A 4+1 szemeszteres programon résztvevők két és félév alatt sajátíthatják el az üzleti élet széles területét átfogó legfrissebb elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzés során hallgatóink 5 szakirányból választhatnak.


Részletek:


www.gtk.szie.hu
Tudományok a vidék felemelkedéséért!

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Környezettudományi és Növényvédelmi Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. II.em.
telefon:
76/486-186/28
:
76/486-186/28

Dr. Kornya László

Cím:
0, N/A
telefon:
Magánrendelésre telefonos bejelentkezés minden nap 12 és 20 óra
:
Magánrendelésre telefonos bejelentkezés minden nap 12 és 20 óra
Tevékenység rövid leírása:
1989-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Korábban a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján dolgozott. Jelenleg Budapesten, a Péterfy Kórház Szülő-Nőbeteg Osztályán dolgozik. A Telki Magánkórházban is vezet szüléseket és végez műtéteket, igény szerint.

Szülészet-nőgyógyászat és klinikai onkológia szakvizsgával rendelkezik.
Hitvallása: tehesgondozás során a partner bevonása, háborítatlan szülés, biztonsággal nyomon követett, de a legkevesebb külső beavatkozással kísért kíméletes szülésvezetés.

Óbudai Egyetem -Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Cím:
1084, Budapest Tavaszmező u. 17.
telefon:
666-5000 - Központi szám
telefon:
666-5000 - Központi szám
Tevékenység rövid leírása:
A Kar oktatása kiterjed a villamosenergetika előállításától a számítástechnikán, az automatizáláson, a műszertechnikán keresztül a telekommunikációig, azaz szakirányaival lefedi a teljes villamos szakterületet.

Kedves Partnereink!
Tisztelt Egyetemi Polgárok!


A 130 éves iparoktatási és 40 éves felsőoktatási múlttal rendelkező intézményünk az elmúlt évek során dinamikus fejlesztési programot hajtott végre, melynek eredményeként - az intézményfejlesztési programmal összhangban -
teljesítette a felsőoktatási törvényben az egyetemekkel szemben megfogalmazott elvárásokat.

A főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-ei ülésének határozatában rögzítette, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait, mely szenátusi előterjesztést hivatalból megküldtem
Bakonyi László úrnak, az Oktatási Hivatal elnökének és Dr. Hiller István miniszter úrnak.

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése a fentiek alapján - a Gazdasági Tanács és a Szenátus támogatásával ? kezdeményezte az Oktatási és kulturális miniszter útján a Magyar Országgyűlésnél - az Ftv. 18. §-a alapján -
az intézmény egyetemmé nyilvánítását. Kezdeményeztük továbbá az első fővárosi egyetemként Zsigmond király által 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított egyetem hagyományait követve Óbudai Egyetem néven való bejegyzését az
Ftv. 1. számú mellékletének módosításával.

Az Országgyűlés 2009. november 23-án elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10877. számú törvényjavaslatot, melyet a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 11-én kézjegyével ellátott
(megjelent a Magyar Közlöny 2009. 181. számában). A 2010. január 1-vel hatályos érintett szövegrész:

45. §

-Az Ftv. 1. számú mellékletében az -Állami egyetemek- alcím az "Óbudai Egyetem, Budapest", továbbá a -Nem állami főiskolák- alcím a -Golgota Teológiai Főiskola, Vajta- szövegrésszel a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje
szerint egészül ki.-

Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Főiskola általános és teljes körű jogutódja.

Köszönöm valamennyi kollégám közreműködését, e kiemelkedő siker elérésben nyújtott támogatását.


Prof. Dr. Rudas Imre

Az Óbudai Egyetem jogelődjének - a Budapesti Műszaki Főiskolának - alapítása


A Magyar Országgyűlés a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról hozott 1999. évi LII. törvényének megfelelően a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával
2000. január 1-jével megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola, mely napjainkban több mint 12000 hallgató képzését folytatja.

10 évvel az integrált főiskola létrehozását követően az Országgyűlés 2009 novemberében elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítását jelentő 2009. évi CXXXVIII. törvényt. Ezzel 2010. január 1-jével a
Parlament létrehozta az Óbudai Egyetemet, a Budapesti Műszaki Főiskola, - illetve a jogelődjei, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola - jogutódját.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018 Tudakozó Rendszer Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.