Értékelje a céget!
28 találat 1 | 2 | 3

Polgármesteri Hivatal, Somogyvár

Cím:
8698, Somogyvár Kossuth u. 77.
fax:
85/540-014
telefon:
85/540-014
Tevékenység rövid leírása:
Hivatalunk Somogyvár önkormányzati teendőit látja el.1909 fős településünk a Balatontól délre, 26 km-re fekszik.

Csepreg Város Önkormányzata

Cím:
9735, Csepreg Széchenyi tér 27.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Csepreg Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 2006. évi vissza nem térítendő támogatására.A támogatás két fő célja a civil szervezetek működésének elősegítése, valamint különböző programokra, rendezvényekre való felkészülés támogatása.

Bethesda Kórház Alapítvány

Cím:
1146, Budapest Bethesda u. 3-5.
telefon:
422 2764
e-mail:
422 2764
Tevékenység rövid leírása:
A Bethesda Gyermekkórház egyike azon kevés intézményeknek, akik az égési sérült gyermekeket tudják fogadni. Európai hírű orvosaink több szakterületen várják a kis betegeket. Epilepszia-osztályunk bevezetése különlegesen hiánypótló volt. Audiológiai gépeinket, vizsgálatainkat más kórházakból érkező kis betegeink is ki tudják használni. A kórházat a Magyarországi Református Egyház üzemelteti, további anyagi segítséget nyújt a kórház alapítványa a Bethesda Kórház Alapítvány!

Bethesda Kórház Alapítvány
1146 Budapest Bethesda u. 3.

ADÓSZÁM: 180 425 39 - 1 - 42

Bankszámlaszám: 10300002 - 20350699 - 70073285
Bank: Magyar Külkereskedelmi Bank (Budapest)

Goldmark Károly Művelődési Központ és Szabadtéri Színház

Cím:
8360, Keszthely Kossuth L. u. 28.
telefon:
83/515-250
fax:
83/515-250
Tevékenység rövid leírása:
A Művelődési Központ fontos szerepet vállal a lakosság közművelődési alapellátásában. Szorosan együttműködik a város civil szervezeteivel. Az idegenforgalomban meghatározó szerepe elsősorban a kulturális kínálat megteremtése területén fontos.

Hajléktalanokért Alapítvány

Cím:
1106, Budapest Jászberényi út 47/a.
telefon:
261-5454
fax:
261-5454

Inárcs Község Önkormányzata

Cím:
2365, Inárcs Rákóczi út 4
telefon:
29/370-021
fax:
29/370-021
Tevékenység rövid leírása:
Inárcs a térség egyik legújabb, mégis legnagyobb történelmi múltra visszatekintő települése. Határában a középső bronzkortól kezdve számos régészeti kultúra népe megtelepedett. A helynév személynévi áttétellel egy magyarok körében is használatos, 'előkelő származású ember' jelentésű ótörök szóból származik. Először 1263-ban jelent meg a (kivételesen gazdag) középkori forrásokban Inarch alakban.

Első ismert lakói Fehérvár tatárjárás idején elszegényedett várjobbágyai voltak, akik mentességet kaptak szolgáltatásaik a várispán szállásáról való gondoskodás teljesítése alól, majd bekerültek Pest megye renddé szerveződő köznemesei közé. Az Anjou-korban már 30-40 kisnemes és néhány szolgálócsalád által lakott kuriális faluként jelenik meg az oklevelekben.

Szent György-templomára 1332-től van adat. E térségben feltűnően nagy, több mint 20 méter hosszú épületének alapfal-maradványait 2000-ben Tari Edit tárta fel. A leletmentő ásatás szerint a többször elpusztult s a hívek által újjáépített templom legrégibb, kváderkövekkel és sírleletekkel meghatározható román periódusa 11-12. századból való. E periódus sírjai közül egy különleges lelet is előkerült, nevezetesen az a rézből készült papi mellkereszt-töredék, melyre görög betűkkel a Szent György bűntelen felirat, középen pedig a szent alakjának bekarcolt képe látható.

A Hunyadiak korában több mint 50 család által lakott faluban a plébános már világi képzettségű tanítót alkalmazott. Plébániai iskolájában 1450 előtt egy olyan deák oktatta a gyerekeket, aki később a budai vár kápolnája mellett működő iskola tanítójaként szerzett hírnevet. A 15. század derekán lakóinak zöme csak néhány nemesi és jobbágytelken gazdálkodott; a módosabbak pedig a káptalani iskolákban, sőt a krakkói és a bécsi egyetemen taníttatták gyermekeiket. E világi képzettségű tanult köznemesi réteg néhány kiemelkedő tagja a főúri vagy udvari familiárisok és a vármegye szolgabírái között öregbítette a maga és faluja hírnevét.

A lakosság szerencsésen átvészelte a török uralom első felét. Továbbra is főleg gabonát és zöldségféléket termesztett, juh- és marhatartással foglalkozott, s saját szükségleteire szőlője is volt. Inárcs az Ócsától délre fekvő falvakkal együtt a 15 éves háború idején pusztult el. Lakói a felvidéki végvárakba és a közeli mezővárosokba menekültek, egykori földjüket pedig legelőbérletként hasznosították.

Közülük a Nagykőrösre menekült Inárcsi Farkas családnak volt kitüntetett szerepe, melynek tagjai a távolra menekült rokonok földjeit is magukhoz váltották. Jogaik alátámasztása céljából közel száz oklevelet gyűjtöttek össze, ennek köszönhetjük Pest megye egyetlen Mohács előtti századokból megmaradt családi levéltárát. A határ külterjes használata a kiegyezés koráig maradt fenn, mivel a szatmári béke után a régi és új birtokosok: a Farkas, a Beleznay és a gr. Keglevich család egyike sem telepített jobbágyokat a pusztára. A gyér népesség ezért újabb évszádokon át stagnált, s mint népes pusztát az 1780-as években úrbéres községgé szervezett szomszédos Kakucshoz csatolták.

Inárcsot 1896 körül két nagybirtokos, elsősorban Tolnay Lajos indította el a fejlődés útján, akiknek birtok- és településszervező munkáját később fél tucat középbirtokos folytatta. Az így kiépülő szőlő- és bortermelő gazdaságok munkaerőigénye sorozatos betelepülési hullámokat idézett elő. Törekvéseik eredményeként Inárcs külterületi pusztából 1945 után önálló községgé alakult, népessége pedig ismét megduplázódott. Az 1980-as évek derekától a régi lakóházak helyén modern villanegyedek épültek, a rendszerváltozás után pedig az elmaradott infrastruktúrát is rohamos ütemű urbanizálódás váltotta fel. Korszerű intézményhálózat, két-két templom és imaház, digitális telefonrendszer, vezetékes gáz-, ivóvíz- és csatornahálózat épült, majd kezdetét vette az úthálózat rekonstrukciójának előkészítése is.

A község nyolcszáz éves történetét áttekintve arra a következtetésre jutunk, hogy fejlődését a főváros közelsége mellett főleg a közlekedési viszonyok határozták meg. A középkorban a mai öregországút nyomvonalán haladó Szegedre vezető nagy út bírt fontossággal. Újratelepülésében az 1889. július 8-án forgalomba helyezett Budapest-Kecskemét vasút játszotta a főszerepet. Legújabb kori reneszánszához az M5-ös autópálya járult hozzá, melyhez a község saját erőből épített csatlakozó utat, hogy aztán az itteni buszjáratok félórás közelségbe hozzák a fővárost.
képviselő-testület :::
Balogh Ferenc
Bolvári Mihály
Faldina Ágnes
Jerzsele Zoltán
Kecskés Gusztávné
Lénárd Imre FIDESZ KDNP
(Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 16.00-17.00 óráig)
Laczy Károly
Lauter György
Sebján György
Serfőzőné Kulcsár Ilona
Szudorné Pribék Ilona
Zámbó Istvánné

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:
8.00 - 17.00

Szerda:
8.00 - 16.00

Péntek:
8.00 - 11.30
A Hivatal címe:

Telefonszámok:
Telefax:
E-mail cím:
2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.

29/370-018, 29/370-021
29/370-021
titkarsag@inarcs.hu
Polgármester:
Laczy Károly

Telefonszáma:
29/370-031

E-mail címe:
polgarmester@inarcs.hu
Jegyző:
Göndör Ákos

Telefonszáma:
29/371-235

E-mail címe:
jegyzo@inarcs.hu

Budapesti Fórum (Európáért Alapítvány)

Cím:
1055, Budapest Kossuth tér 16-17.
telefon:
354-1260
:
354-1260
Tevékenység rövid leírása:
A magyar jognak megfelelően létrehozott "Budapesti Fórum Európáért" - Európai Jogi, Gazdasági és Közigazgatási Központ - főbb feladatait és célkitűzéseit teljesíti.

Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége Nonprofit Szolgáltató Központ

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.