Értékelje a céget!
8 találat 1

Idősek Otthona

Cím:
8796, Türje Szabadság tér 20
telefon:
(83) 356-009
telefon:
(83) 356-009

Márton Lakóotthon

Cím:
9082, Nyúl Táncsics M. u. 174.
telefon:
96-364-183
telefon:
96-364-183

IRMÁK Kht

Cím:
2730, Albertirsa Köztársaság u.115.
telefon:
53/370-738
telefon:
53/370-738
Tevékenység rövid leírása:
2000 szeptemberében, albertirsai székhellyel megalakult az Irsai Mentálhigiénés Ápolási Központ Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság, közismert nevén az IRMÁK KHT. Tartós-bentlakásos szociális intézményeket működtetünk, az albertirsai és a csobánkai Speciális Foglalkoztató Otthont, valamint a piliscsabai Idősek Otthonát. Az értelmileg enyhe fokban akadályozott felnőttek foglalkoztatását, teljes körű gondozását két intézményben összesen 218 férőhelyen és egy intézményben, 80 férőhelyen, időskorúak bentlakásos ellátását végezzük.Mivel a csobánkai és az albertirsai térségben élő, akadályozott embertársaink számára rehabilitációs ellátást nyújtó intézmény nem áll rendelkezésre, ezért rehabilitációs, fejlesztő programokat biztosítunk. Szeretnénk, ha lehetővé válna a fogyatékkal élők számára is, hogy életminőségük jobb, tartalmasabb legyen, önállóságuk fejlődjön és lehetőségük legyen a családba, a társadalomba való visszatérésre. Közhasznú társaságunk a komplex ellátások kialakulását kívánja elősegíteni, hiszen az intézmények működtetéséből adódóan a személyi és tárgyi feltételek e plusz feladat vállalásához adottak. Országosan ismert és elismert szakértők támogatják munkánkat, intézményeinkben dolgozó munkatársaink magasan kvalifikált, kiváló szakemberek. Miután Csobánkán és Albertirsán értelmileg akadályozottak bentlakásos ellátását végezzük, nyitódni kívántunk a fogyatékosok nappali ellátása és átmeneti elhelyezése irányába is, ezen szociális szolgáltatások beindítása 2003 harmadik negyedévében megtörtént. Akadályozott embertársaink számára védett munkahelyet hoztunk létre.
A bentlakásos intézményeinkben a teljeskörű ellátáson túl mentálhigiénés ellátás keretében gondoskodunk:
a személyre szabott bánásmódról,
a kliens folyamatos állapotkövetéséről, szükségleteinek figyelemmel kíséréséről, egyénre, képességekre, érdeklődési körre, igényre szabott programokról,
a konfliktushelyzetek megelőzése érdekében egyéni és csoportos megbeszélésekről,
a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeiről,
szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozásról
az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeiről,
egyéni gondozási, illetve fejlesztési tervek megvalósításáról, mely tartalmazza az egyénre szabott bánásmód leírását, az önellátási képesség fejlesztését tartalmazó dokumentációt. Az egyéni fejlesztési terv az ellátott személyről készített pedagógiai, egészségi és mentális állapotra vonatkozó jellemzés alapján készül,
a hitélet gyakorlásának feltételeiről,
intézményen belüli kis közösségek, csoportok támogatásáról.
Számunkra rendkívül fontos, hogy megismerjenek és támogassanak bennünket úgy a szakmában, mint azokban a térségekben, ahol szolgáltatásainkkal jelen vagyunk. Segítő munkánk csak akkor lehet igazán hatékony, ha szervesen tudunk illeszkedni környezetünkbe és elfogadnak bennünket, hogy programjaink, rendezvényeink, színvonalas szakmai munkánk éreztesse kisugárzó hatását. Szeretnénk hírnevet, szakmai rangot szerezni annak a régiónak, ahol élünk és dolgozunk. Intézményünk ? mely 1954-től 1991-ig csecsemőotthonként, 1991-től napjainkig foglalkoztató intézetként üzemel ? Budapesttől 50 km-re, Pest megye déli részén a 4-es főút mentén, csodálatos környezetben helyezkedik el. A teljesen felújított kastélyépületben ma a közösségi helyiségek, illetve irodák találhatók. A 82 fő befogadására alkalmas ? alig 10 éve épült ? lakószárny egy folyosóval kapcsolódva szerves része a főépületnek. Az intézményünk célja, hogy biztonságos, nyugodt életfeltételeket, személyre szóló, ? egyéni szükségletekhez és képességekhez igazodó teljes körű ? ellátást, ápolást és gondozást és az ehhez szükséges szolgáltatásokat biztosítsa valamennyi kliense számára. Az intézményünk típusa: értelmileg akadályozottak foglalkoztató otthona, a szakosított ellátás körébe tartozó tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény.

Ellátotti kör: az intézményünkben értelmileg enyhe és középsúlyos fokban akadályozott felnőttek élnek.
A segítségnyújtás mértékét és fajtáit lakóink egészségi, pszichikai és szociális állapota határozza meg.Napi szabadidős programjaink összeállításánál az igényes szórakozás, kellemes kikapcsolódás és az egyéni fejlesztési célok a meghatározó tényezők. Kiscsoportos szervezésben rendszeresen vesznek részt lakóink kulturális programokon, koncerteken, kirándulásokon, hosszabb időtartamú bel-, és külföldi nyaralásokon, melyek jó integrációs lehetőséget is nyújtanak. Biokertészetünkben kiváló lehetőség nyílik a növényekkel való szorosabb kapcsolat kialakítására.
Üvegfestés szakkörünkön nagy számú lelkes érdeklődő ismerkedik ezen kézműves foglalkozás fortélyaival s különböző ? segítséget nyújtó ? minták alapján csodálatos alkotások születnek melyek növelik alkotójuk önbizalmát és önbecsülését. Drámapedagógus vezette heti rendszerességű foglalkozásokon játékokkal, készség- és képességfejlesztő szerepgyakorlatokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Itt megtanulhatják azon emberi értékek megbecsülését, melyek a zavartalan együttéléshez szükségesek, esélyt és egyúttal lehetőséget kapnak önmaguk és társaik megismerésére, elfogadására.
Egyedülálló, a mintegy húsz kliensünknek heti egy alkalommal kellemes időtöltést nyújtó angol tanfolyam, mely az eddigi tapasztalatok szerint igen nagy sikerrel kötötte le azon lakóink figyelmét is, akik eddig kevésbé voltak bevonhatók foglalkozásokba. Ezen tanfolyamról egyedisége folytán teljes körű dokumentáció készül egy esetleges később elkészülő szakmai projekt kidolgozása céljából.
A hit-élettel kapcsolatban felmerülő kérdéseket hetente egy alkalommal megtartott, teológus-hallgatók által vezetett összejöveteleken tehetik fel az érdeklődők.
További szabadidős lehetőségek:
Alapfokú számítógép kezelői-, felszolgáló-, fotós- és videós tanfolyam, hangszeres képzések, irodalmi szakkör. 2002. májusában ?Irmák Sprint S. E.? néven került bejegyzésre sportegyesületünk, mely mintegy 300 tagot tömörítő szervezetként működik, s a fordított integráció elvét alkalmazva számos ?ép? sportolónak válik anyaegyesületévé. Újonnan épült, kiváló minőségű, szabványméretű füves focipályánk terveink szerint a jövőben országos-, illetve regionális sporteseményeknek lesz az otthona. Egy minden igényt kielégítő könyvtár létrehozásának alapjait tettük le azzal, hogy egy hangulatos könyvtárszobát alakítottunk ki, mely a kölcsönzésen és olvasáson kívül videó vetítésekre, kiscsoportos foglalkozásokra és megbeszélésekre is kiváló helyszínnek bizonyul.Munkatársainkkal közösen valljuk, hogy a nyíltság az egyetlen járható út az évtizedeken át felépített falak lerombolására, fogyatékkal élő embertársaink visszavezetése a társadalomba pedig mindannyiunk közös érdeke és nem kevésbé feladata.

Holdfény Idősek Otthona

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.