Értékelje a céget!
19 találat 1 | 2

Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Cím:
1062, Budapest Andrássy út 68.
telefon:
342-8340
:
342-8340

Vocational Academy Alapítvány

Cím:
9022, Győr Teleki u. 18.
fax:
96/511-108
telefon:
96/511-108
Tevékenység rövid leírása:
Alap- és középfokú kéttannyelvű iskola, kézműves iskola és diákotthon várja a jelentkezőket. Európai Unióban elfogadott nemzetközi könyvelői diploma a kétnyelvű (angol) érettségivel egyidőben. Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképesítés.

Iskola, Általános

Cím:
6344, Hajós Jókai M. utca 4.
telefon:
78/404-594
:
78/404-594

EuSchool Oktatási Kht

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Cégek, vállalkozások, üzemek kérésére a munkaadó igényeinek megfelelő speciális képzési programot dolgozunk ki, amely biztosítja a munkavállaló számára, hogy az adott munkafolyamathoz szükséges tudást gyorsan megszerezze, ezzel téve gazdaságossá és hatékonyabbá munkavégzését.

Oktatási Minisztérium

Cím:
1055, Budapest Szalay u. 10-14.
telefon:
473-7208
fax:
473-7208
Tevékenység rövid leírása:
Az Oktatási Minisztérium a Magyar Köztársaságban a közoktatási, szakképzési és felsőoktatási, valamint az ágazat tudománypolitikai tevékenységét irányító központi közigazgatási szerv.

Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola

Cím:
1165, Budapest Sasvár 101.
telefon:
+36 (1) 403-6214
telefon:
+36 (1) 403-6214
Tevékenység rövid leírása:
Az iskola tanulói 22-30 közötti, átlagosan 25 fos osztályokban tanulnak, évfolyamonként 3-4 osztályban. Térítésmentes egésznapos ellátást, napközit az azt igénylo tanulók számára biztosítunk.
Az iskolának 30 osztályterme, tornaterme, 2 számítástechnika terme, 7 szaktanterme, 4 szakmai gyakorlati terme és könyvtára van.

Az elso évfolyamos tanítási program megválasztásában elsodleges szempont az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése, a tantárgyak megszerettetése, az olvasási - írási - számolási készségek gondos megalapozása.
Az anyanyelvi ismeretek elsajátítása a hangoztató-elemzo-összetevo (szótagoltató) módszer szerint történik párhuzamos írástanítással, az álló írás alkalmazásával.. Az optimális hosszúságú elokészíto szakasz után kezdodik a betutanítás, megalapozva hanganalízissel, írás-elokészítéssel. Az olvasmányok a mesevilágból merítenek, lehetoséget adva a beszédfejlesztésre is.
Matematikából valamennyi elso osztályban olyan tankönyvcsaládot használunk, mely konkrét tapasztalati úton segíti a megértést, és változatos feladatokkal biztosítja a gyakorlást.

2004. szeptemberétol egy olyan (kisebb létszámú) elso osztályt is kívánunk indítani, amelyben a tanítási órák keretén belül játékos foglalkozásokkal segítjük a tananyag egyéni ütemben történo elsajátítását. Speciális módon fejlesztjük a gyermekek kézügyességét, beszédkészségét, térbeni eligazodását. Ezt a csoportot elsosorban azoknak kínáljuk a negyedik óvodai év helyett, akiknek kétsége van afelol, hogy a gyermek valóban iskolaérett-e. Az osztályban tanító fejleszto pedagógus segítségével ezek a tanulók lehetoséget kapnak arra, hogy a következo évben ok is második osztályba léphessenek.

Az iskolánkban - az anyanyelvi ismeretek megalapozása után - 3. évfolyamtól angol vagy német nyelvet választhatnak a tanulók. Az angol vagy német nyelvu emelt óraszámú oktatás is 3. évfolyamban indul. Második idegen nyelv tanulására 6. évfolyamtól van mód.

A könyvtár közel 5000 kötet kölcsönözheto könyvvel, a gyerekek által is használható számítógéppel, CD-lemezeken található nyelvi- és ismeretterjeszto programokkal, az internet hálózat használatával is segíti a tanórákra való felkészülést, az ismeretek bovítését.

A tanítási idon kívül szervezett programok közül érdeklodésüknek megfeleloen választhatnak tanulóink.

A tantárgyakhoz kötodo szakkörök, énekkar és tömegsport, a kulturális és esztétikai nevelést célzó foglalkozások biztosítják a tanulók látókörének szélesítését. Az átlagostól eltéro képességu tanulók egyéni fejlesztését korrepetálások segítik. A speciális érdeklodésu diákok ? már elso évfolyamtól ? bekapcsolódhatnak a Komplex képességfejleszto szakkör munkájába.

Második évfolyamtól szervezett formában nyílik lehetoség az úszásoktatásra. Rendszeresek az osztályfonökök által szervezett múzeum- és színházlátogatások, természetjárások.
Évente több alkalommal családi hétvégeken várjuk a gyerekeket és a szüloket játékos vetélkedokkel, bemutatókkal, ajándékkészítési ötletekkel és vásárral.

A tavaszi kulturális bemutatókra az osztályok változatos musorokkal készülnek. Az évenkénti Ki mit tud ?-on a tanulók bemutathatják egyéni képességeiket.

Az elmúlt években több alkalommal megrendezésre került a szülok és pedagógusok közös bálja.

Az iskolai táboroztatás jelentos hagyományokra tekint vissza. Erdei iskola keretében évente 100-120 tanuló ismerkedik a környezetvédelem alapjaival, a növény- és állatvilággal. Nyaranta nyelvi táborok, tavasszal ausztriai tanulmányút szervezésével is erosítjük az angol és német nyelv sikeres elsajátítását.

1990-tol évente 8-10 héten keresztül biztosítunk lehetoséget arra, hogy Szlovákiában szervezett sítáborok-ban vegyenek részt a tanulók, melyhez a szükséges felszerelést az iskola biztosítja.

A nyári idoszakban immár hagyományosan alsós kézmuves tábort, evezos tábort, kerékpáros vándortábort, és hagyományorzo tábort szervezünk, ezzel biztosítva az aktív pihenést diákjainknak.

Az iskolában folyó hitoktatást az egyházak saját hitoktatóikkal szervezik tanítási idon kívül.

Az évente megrendezésre kerülo tanulmányi- és sportversenyeken az iskola tanulói az összesített eredmények alapján a kerület iskolái között rendszeresen az elsok között szerepelnek. A budapesti és országos tanulmányi versenyekre továbbjutók elsosorban matematika, angol, fizika, történelem, földrajz és szakiskola szakmai versenyeken értek el 1.-10. helyezéseket.

A központi mérések eredményeibol megállapítható, hogy az iskola tanulói a mért ismeretekben általában a kerületi és fovárosi átlag felett, a tantárgyak többségében az országos átlagnak megfeleloen teljesítenek.

A beiskolázási adatok azt mutatják, hogy a végzos tanulók általában az elso helyen megjelölt közép-iskolába nyernek felvételt, a tanulók közel fele az elozetes felvételi eljárás során kerül a választott iskolába.

A tanulásban, sportban kiemelkedo eredményt eléro tanulók tanév végén az iskola díszjelvényét, oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A tantestület döntése alapján évente egy-egy tanuló nyeri el az ?Év tanulója? és az ?Év sportolója? emlékplakettet.

Az iskola programjairól és eredményeirol a tanulók által szerkesztett és készített iskolaújság ad rendszeres tájékoztatást.


Az iskolában a 8. évfolyamot végzettek számára gépíró és szövegszerkeszto OKJ szerinti szakképzés folyik. A szakképzési évfolyamok száma 4. (szakképzés ? ECDL)

Az iskola ECDL Vizsgaközpont.

V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Cím:
3980, Sátoraljaújhely Kazinczy u. 12.
fax:
47/321-126
telefon:
47/321-126
Tevékenység rövid leírása:
Az iskolát 92 éve alapították. Az intézményben 4 éves képzés folyik, majd 2 éves szakmára irányuló képzésben vehetnek részt a tanulók, amelynek elvégzése után felsőfokú szakképesítést szereznek.

Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola

Cím:
4484, Ibrány Lehel u. 59.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Általános Iskola Jászszentlászló

Cím:
6133, Jászszentlászló Rákóczi u. 25/a
telefon:
77/492-051
:
77/492-051
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.