Értékelje a céget!
18 találat 1 | 2

Time-Clock Kft.

Generation Europe Magyarország Alapítvány - Európa diáknaptár

Cím:
1016, Budapest Dezső u. 3.
telefon:
356-8440
fax:
356-8440

Katona József Könyvtár

Cím:
6000, Kecskemét Piaristák tere 8.
fax:
76/500-570
telefon:
76/500-570
Tevékenység rövid leírása:
A könyvtár épületében három szinten jelenik meg a hagyományos könyvtári és az OLIB számítógépes rendszeren biztosított elektronikus információs szolgáltatás. Nyitvatartási időben a szolgáltatásokat igényelheti vagy megrendelheti a használó.
A feltételeket a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti.

Szolgáltatási egységek
Szolgáltatásaink adatai
Olvasószolgálat
Dokumentumok kölcsönzése, hosszabbítása, előjegyzése

Gyermekvilág
Infotéka
Számítógépes adatszolgáltatás
GatewayUK

Könyvtárközi kölcsönzés
Tájékoztatás
Dokumentumok, eszközök helyben használata
Kölcsönzési gyűjtemény
Európa Gyűjtemény
Otthon Könyvtár
Természet - Művészet Olvasóterem
Társadalom - Tudomány Olvasóterem
EBSCO adatbázisok
NAVA pont
Ajánló bibliográfiák
Ajánló filmjeinkből
ECDL vizsga felkészülés
Könyvjelző - ajánló
Online előjegyzés
E-tanulás
E-ügyintézés
Témafeldolgozások
Reformkori utazások

Zenei szolgáltatás
Helyismereti gyűjtemény
Történeti gyűjtemény

Térségi szolgáltatás
Szakmai módszertan
Képzés, továbbképzés
Fiókkönyvtárak
Nemzetiségi könyvtári ellátás

Praktikus szolgáltatások
Kötészet
Bababarát területSzolgáltatásainkról bővebben

A könyvtár gyűjteményéről, szolgáltatásairól a közvetlen használó az I. emeleten kap tájékoztatást.

A könyvtár fogadja az egyéni és a csoportos látogatókat, ez utóbbiak szakszerű vezetéssel megnézhetik a könyvtárat (szakmai, oktatási, idegenforgalmi, stb. célokból).

A földszint nagyterme, előcsarnoka, kávézója alkalmas együtt és külön-külön is használva, 180 fős rendezvények megtartására. Szakmai konferenciák, fórumok, művészeti előadások, kiállítások, nagyobb létszámú tanfolyamok,
továbbképzések rendezésére bérbe vehetők. A rendezvények kép és hangrögzítésének a feltételei adottak.

Külön tere van a gyermekeknek, ez a Gyermekvilág. A játékos ismeretszerzésre kialakított, berendezett terek egyszerre többféle tevékenységre alkalmasak. A látogatók a gyűjtemény gyermeklapjait használhatják, videófilmet nézhetnek,
zenét hallgathatnak. A 10-12 éves látogatók társasjátékokkal játszhatnak, egyéni és csoportos foglalkozásokon vehetnek részt. Helyet adunk iskolai óráknak, óvodai foglalkozásoknak, gyermekközösségek könyvtári rendezvényeinek.

A régió könyvtárosai, informatikusai számára szakmai képzés, továbbképzés szervezését, lebonyolítását vállaljuk. Alkalmas erre a nagyterem, a II. emeleti kistermek.

Valamennyi nyilvános tér fogadja az egyéni látogatókat a gyűjteményekben rendszerezetten elhelyezett dokumentumainak helyben használatával.

A magazinolvasóban a napilapok, a képes hetilapok, hirdetési újságok olvashatók.

Az I. emeleten a kölcsönzési gyűjtemény szépirodalom, valamint szak- és ismeretterjesztő irodalom két nagy csoportjából áll. A kölcsönözhető könyvek és időszaki kiadványok vannak elhelyezve e térben. Kölcsönözhetnek dokumentumot a
Gyermekvilág gyűjteményéből, hangzó dokumentumokat a Zenei szolgáltatás teréből. Kiemeltük a kölcsönözhető idegen nyelvű nyomtatott dokumentumokat az Európa gyűjteménybe. A gyűjtemény dokumentumait előjegyezhetik a használók kölcsönzésre.

Kecskemét város polgárait a könyvkölcsönző fiókokkal segítjük, hogy lakókörzetükben is hozzájussanak olvasmányukhoz. Az intézmény a megye nemzetiségi lakosságának könyvtári ellátását szervezi.

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Cím:
7100, Szekszárd Arany János u. 23-25.
e-mail:
kamara@tmkik.hu
fax:
kamara@tmkik.hu
Tevékenység rövid leírása:
A kamarák megjelenése hazánkban az 1850-es évekre datálódik. Ennek jogi hátterét erősítette az 10868 évi kamarai törvény.
Tolna megyében, az 1995-ös évben alakult meg a közjogi kamara, mely közel tízezer taggal rendelkezett. A kamara fokozatosan próbálta kiépíteni szolgáltatási rendszerét, infrastruktúráját és igyekezett megfelelni az egyéb feladatoknak.
A 2000-es év jelentős változásokat hozott a kamarák életében. Elsőként beolvadt ez év tavaszán a kézműves kamara. AZ 1999. évi CXXI. tv. az önkéntes tagságra épülő kamarai modellt irányozta elő.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara feladatai, lehetőségei többszőr változtak, de megmaradtak olyan jellemző feladatkörei, amelyek csak vagy elsősorban a kamarákat jellemzik, és amelyre stratégiánk épül. Ezek között a legfontosabb a köztestületi gazdaság minden szektorát átfogó jellege, a tv. által is megerősített szerepe a gazdaság fejlesztésében az átfogó gazdasági érdekek előmozdítása, a tagozati autonómia és az EU integráció elősegítése.
A kamara a vállalkozások profiljától, méretétől függetlenül a megye gazdaságának egészét kívánja átfogni, a gazdasági élet szereplőinek közös érdekeit megjeleníteni.
Célunk egy markáns jövőkép, határozott image kialakítása. A kamara elindult az építkezés útján, hiszen Tolna megyében a vállalkozók növekvő arányban érzik úgy, hogy a gazdasági önkormányzatra, ügyeik intézésére, közös fellépésre van szükség. Ennek megvalósítása érdekében minden érdeklődőt be kívánunk vonni. A tagvállalatoktól, partnereinktől kérjük, hogy fogalmazzák meg elvárásaikat, melyeket lehetőség szerint gyorsan és hatékonyan szeretnénk teljesíteni.

Ipartestületek Országos Szövetsége

Cím:
1054, Budapest Kálmán I. út 20.
telefon:
354-3140
fax:
354-3140
Tevékenység rövid leírása:
Az Ipartestületek Országos Szövetsége a magyar kisvállalkozások legnagyobb munkaadói és szakmai szövetsége.

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Cím:
1014, Budapest Országház u. 30
telefon:
224-6770
telefon:
224-6770
Tevékenység rövid leírása:
A Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézete jelenlegi formájában 1973 óta működik. Az Intézet alapvető kutatási feladata a világgazdaságban végbemenő folyamatok tudományos, objektív elemzése, globális és regionális következményeinek feltárása, valamint a magyar gazdaság külső mozgásterét meghatározó tényezők vizsgálata. Szorosan együttműködik több mint 30 külföldi és belföldi kutató- és tudományos intézettel, egyetemmel, valamint neves külföldi szervezetekkel.

Az intézeti politikai befolyásoktól független, ún. policy-oriented kutatótevékenységet folytat: kutatási eredmények alapján következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg a magyar döntéshozók számára, a gazdaságpolitika, a fejlesztés fő irányainak meghatározásához, különös tekintettel az európai - az Európai Unión belüli, valamint a Kelet-Közép-Európában zajló - folyamatokra, továbbá a globális gazdasági világrendszer kihívásaira.

MIÉP - Magyar Igazság és Élet Pártja

Cím:
1054, Budapest Széchenyi rkp. 19.
telefon:
317-2692
telefon:
317-2692
Tevékenység rövid leírása:
Magyar Igazság és Élet Pártja.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.