Értékelje a céget!
39 találat 1 | 2 | 3 | 4

Budenz József Alapítványi Gimnázium

Cím:
1021, Budapest Budenz u. 20-22.
fax:
(1) 394-3202
telefon:
(1) 394-3202
Tevékenység rövid leírása:
Az alapítványi gimnázium a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Budapest II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának engedélye alapján 1992 óta működik.
Az iskola a gondolkodás, az értelem és az egyéni képességek fejlesztéséről gondoskodik, kiemelt szerepet kap a nyelvtanítás. Magas óraszámban, bontott csoportokban tanítjuk az angol, német és francia nyelvet. Célunk, hogy a tanulók biztonságérzete növekedjék az idegen nyelvek elsajátításával. Szorgalmazzuk középfokú nyelvvizsga letételét. A hatékony nyelvtanulás elősegítésére gyakorlási lehetőséget kínálunk anyanyelvi környezetben (Németország, Ausztria, Anglia). Feladatunknak tekintjük, hogy tanítványaik akarata és szorgalma képességeikhez és tehetségükhöz méltó legyen. Jellemvonásaik úgy alakuljanak, hogy a kor kívánalmainak megfelelő, jól hasznosítható tudással rendelkező, az információkat alkalmazni képes, humánus, harmonikus személyiségekké fejlődjenek.
Ennek érdekében ún *Mentor-rendszert* alkalmazunk, azaz személyre szabott felzárkóztatás és tehetséggondozás folyik. A mentorok a művészetek, a sport, a természetjárás és a nyelvek területén működnek.
Olyan 8. osztályosok jelentkezését várjuk, akik szívesen tanulják a nyelveket, és hajlandók kellő időt fordítani a tanulásra és a gyakorlásra. A gimnáziumba az állami középiskolákkal párhuzamosan lehet jelentkezni. A jelentkezés határideje megegyezik a központilag meghatározott határidővel. A jelentkező tanulók magyar irodalom és nyelvtan, valamint matematika tárgyakból egységes felvételi dolgozatot írnak. A kívánt pontszám teljesítése után felvételi beszélgetésen vesznek részt, melyen a tanult ismeretanyag számonkérésén kívül a jelentkezők tájékozottságát, érdeklődését, képességeit, önállóságát szeretnénk megismerni. Kérjük, a beszélgetéseken a tanuló és szülei együtt jelenjenek meg, hogy jobban megismerhessük egymást és elvárásainkat.

Bővebb információkért klikkeljen webcímünkre!

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Cím:
1165, Budapest Mátyás király tér 4.
fax:
06-1/407-2405
telefon:
06-1/407-2405
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk reálgimnáziumként indult, jelenlegi profilját a '90-es években nyerte el. A 2008/09-as tanévet két gimnáziumi, egy gimnáziumi nyelvi előkészítő és egy informatikai nyelvi előkészítő osztállyal kezdjük. A gimnáziumi és az informatikai nyelvi előkészítő osztályok angol nyelvet tanulnak az első évben. Az oktatást korszerű számítógépes nyelvi laborok is segítik. Csoportokban, heti 12 órában idegen nyelvet, 5 órában informatikát tanulhatnak, további 2-2 kötelező, illetve választható órában pedig egyéb alapkészségeiket (mozgáskultúra, tanulási technikák, nyilvános beszéd, logika, életmód stb.) fejleszthetik azok a tanulók, akik ezt a képzési formát választják. Az általános gimnáziumi osztályok négy évig, a kerettanterv szerinti rendben végzik tanulmányaikat. Kötelező idegen nyelvként angolt és németet tanulnak. Informatikusaink a képzés során szoftveres és hardveres ismeretekre tehetnek szert. A szakmai elméleti ismeretek és a gyakorlat oktatásához modern számítógépes park, multimédiás terem áll rendelkezésre. Minden osztályunk a tantervi nyelvi órák mellett, délutánonként kiscsoportos nyelvi foglalkozásokon is részt vehet. Az ismeretek a kötelező és az egyes választható érettségi tárgyakból a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire készülve is tovább mélyíthetők.

A szakkörök, diákkörök (énekkar, irodalmi teázó, hobbi szakkör, informatika szakkör) lehetőséget biztosítanak diákjainknak a tartalmas délutáni együttlétre is. Állandó iskolai rendezvényeink (gólyabál, apródavatás, szalagtűző bál, versenyek, vetélkedők, kiállítások) szinte mindenkit megmozgatnak. A Tisza-tó partján, Sarudon, a Corvin Diákalapítvány üdülőtelkén kiváló lehetőség nyílik a nyári pihenésre. A vízi túrázók kenukkal és egy kis vitorlással szállhatnak vízre. Németországi testvériskolánkkal 15 éve ápoljuk kapcsolatainkat. A Ludwigsburgban töltött napok, illetve a hagyományos angliai kirándulás kitűnő alkalmat jelentenek a nyelvgyakorlásra és új kapcsolatok teremtésére is.

Herman Ottó Gimnázium

Cím:
3525, Miskolc Tizeshonvéd út.21
e-mail:
titkarsag@hog.sulinet.hu
fax:
titkarsag@hog.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
Az iskola 1957-ben, alapításának évében vette fel Herman Ottó nevét, aki erős szálakkal kötődött Miskolchoz. Alapfokú iskolai tanulmányait is itt végezte. Autodidakta módon, rengeteget tanulva vált a természettudományok több ágának jeles kutatójává; polihisztor volt, de annak nemcsak sokat tudó, hanem alkotó típusa. Ugyanakkor a politikai élet jelentős alakja volt, aki a haza ügyéért sokat tett, képviselőként sokszor emelte föl szavát a közoktatásért, a magyar nemzeti kultúráért, az élő idegen nyelvek hatékonyabb oktatásáért. Szellemi öröksége időszerű napjainkban is, és példa lehet a jelen fiataljai számára.
Az iskola 4 és 8 évfolyamos szerkezetben működő osztályokkal jól szeretné megoldani a gimnáziumi képzés legfontosabb feladatait, általánosan művelt, idegen nyelvet beszélő, informatikai ismeretekkel rendelkező, környezetét védő, szerető, értelmiségi pályára alkalmas fiatalokat nevelni.
Az iskola vezetése és nevelőtestülete bízik abban, hogy megismerve pedagógiai programját sokan tudnak azonosulni oktatási, nevelési céljaival, szellemiségével, és sokan választják a következő években is iskolájuknak a gimnáziumot.
Bővebb információért kattintson weboldalunkra!

Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Cím:
1165, Budapest Arany János u. 55.
fax:
4032937
telefon:
4032937

Schola Europa

Cím:
1126, Budapest Beethoven u. 7-9.
fax:
1/489-0081
e-mail:
1/489-0081
Tevékenység rövid leírása:
A Schola Europa a magyar és a nemzetközi kommunikáció, a média, a jog, és adminisztratív menedzsment magyar és európai egyetemi, illetve főiskolai képzéseihez akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzéseket (FSZ) folytat, elsősorban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szakképző iskolájaként.
Az FSZ 33%-a számítható be az egyetemi képzésekbe. A magyar törvények értelmében a felsőfokú szakképzést követően szakirány szerinti jelentkezés esetén, felvételi vizsga nélkül, a felvételi pontszámot a képzés 4 félévének tanulmányi átlagából számított átlageredmény 24 szereseként kell meghatározni.
Iskolánk ECDL (European Computer Driving Licence = Egységes Európai Számítógéphasználói Jogosítvány) vizsgaközpont. Hallgatóink fakultatív órák keretében kedvezményes áron szerezhetik meg a képesítést.

Porpáczy Aladár Általános Művelődési Központ

Cím:
9431, Fertőd Joseph Haydn u.2.
fax:
06-99/370-918
e-mail:
06-99/370-918
Tevékenység rövid leírása:
Intézményünk Győr-Moson-Sopron megyében, a fertődi Eszterházy Kastélyban az osztrák határtól 10 kilométerre mûködik. Fenntartónk a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat.
Jól felszerelt kollégiummal, számítástechnika központtal és tangazdasággal rendelkezünk.
Az 1946-ban alapított középiskola fő profilja a kertészképzés volt. A fertődi középiskola hosszú távú célként tûzte ki a minőségi oktatást.
Lényegesnek tartjuk a felnőttképzést és különösen a téli időszakokban szervezett tanfolyamokkal és továbbképzésekkel lehetővé tesszük a szakembereknek, hogy meg tudjanak felelni az új technikai és technológiai kihívásoknak.
Intézményünkben több szakmát tanítunk, mindegyiknek megvan a maga sajátossága.
Az érettségi vizsga után kertészeti téren és környezetvédelemből nagyon intenzív szakmai oktatás kezdődik.
A magyar-osztrák vállalkozói ügyintéző szakon végzett diákjaink az európai uniós országokban elhelyezkedhetnek, illetve egyetemi tanulmányokat külföldön is folytathatnak. E végzettséggel diákjaink könnyebben be tudnak illeszkedni az európai uniós országok szakemberei közé.
Középfokú intézményeknek célszerû szoros kapcsolatot építeni főiskolákkal és egyetemekkel. Erre jó lehetőség a törvény által szabályozott akkreditációs képzés. A Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Kara jó partnere Intézményünknek. Az agrárkereskedelmi managerasszisztens felsőfokú képzésben résztvevő hallgatók magas követelményszintnek tesznek eleget.

Expertus Szerviz

Cím:
8200, Veszprém Völgyhíd tér 3.
fax:
88/591-590
telefon:
88/591-590
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk 1996-ban alakult, számítástechnikai szolgáltatások nyújtására.
1998-ban a felmerült vevői igényekhez alkalmazkodva számítástechnikai képzéseket kezdtünk szolgáltatni.

Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola

Cím:
1149, Budapest Egressy út 71.
telefon:
252-7137 Tanulmányi iroda
telefon:
252-7137 Tanulmányi iroda
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánkat 1912-ben alapították, melyben polgári leányiskola működött, majd az iskola később gimnáziummá alakult. A 90 éves fennállása során képzési céljai többször is változtak.
Az oktatás mellett nevelőtestületünk nagy hangsúlyt fektet a nevelésre is. Tanulóink képzése 22 tanteremben, 4 nyelvi (ebből 1 számítógépes nyelvi programokkal felszerelt), 1 multimédiás, 8 gyakorlati teremben, valamint 3 mérő- és 7 számítástechnikai laborban folyik.
Célunk, hogy az alaptantárgyaknál több gyakorlásra jusson idő, és minden diákunkat közel azonos szintre tudjunk hozni a 10. osztály elkezdéséhez. 11-12. osztályban az érettségi vizsgára történő felkészítés mellett az elektronika-elektrotechnika,gépész ill. informatika szakmacsoportok alapozását végezzük.
Érettségi után kezdődik a 13-14. évfolyamon a szakképzés. Technikusi, mérnök-asszisztensi végzettséggel lehet befejezni 20 évesen a tanulási folyamatot. 1998/99-es tanévben indítottuk először angol két tanítási nyelvű osztályunkat. Az előkészítőévben heti 20 órában 3 csoportban tanítunk idegen nyelvet. Utána egyes tantárgyakat angol illetve német nyelven tanítanak szaktanáraink a törvénynek megfelelő arányban. A 10. évfolyamtól második idegen nyelvet is tanítunk. A 13. év végén az érettségivel együtt közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tesznek a tanulók.
Bővebb információért kattintson weboldalunkra!

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.