Értékelje a céget!
232 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Budapest

Cím:
1091, Budapest Ifjúmunkás u. 13.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk, a színvonalas oktatás mellett, tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Szórád Márton Általános Iskola

Cím:
2400, Dunaújváros Magyar út 49.
:
:

Mészöly Géza Általános Iskola

Cím:
7000, Sárbogárd József Attila út 14.
telefon:
25/460-014
:
25/460-014
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk a színvonalas oktatás mellett tartalmas fakultatív és szabadidős programokat is biztosít diákjai számára.

Sashalmi Tanoda Általános Iskola

Cím:
1163, Budapest Metró utca 3-9.
fax:
403-0607
e-mail:
403-0607
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánk jogelodjét 1923-ban alapították. A hajléktalanokat és ínségeseket felkaroló állami lakótelepnek mondott barakktáborban építették fel, a jelenlegi Lándzsa utcai lakótelep területén. Megalakulása után 3 évig ott működött. Fenntartásához sok kitartás kellett, mivel az anyaközség évekig nem vett róla tudomást. A tanulók létszáma mégis lassan, de fokozatosan emelkedett. 1923-ban 54, 1924-ben 94 tanulója volt az iskolának.
1930-ban az iskola a községbe Sashalomra, a Sasvár utcába költözött. Amikor a község végre elismerte és segélyt szavazott meg az iskolának ? amely ezért tandíjkedvezményt adhatott a tanulóknak ? a létszám feltűnően emelkedni kezdett: 1930-ban 129, 1931-ben 146 és l932-ben 156 fő volt.
1930-ban Dr. Hanauer Á. István megyéspüspök az iskolát Maria Immaculata (Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária) oltalma alá helyezte. Ekkor lett a neve: Maria Immaculata Római Katolikus Polgári Leányiskola.
A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium bérbe adta nekik az egykori elemi iskola épületét, ott folyt tovább a tanítás. Ekkor az igazgatónőn kívül 4 főből állt a tantestület.
A felszabadulás után állami iskola lett belőle. A kezdeti időkben 4 tantermes iskolaként csak alsós osztályokat tanítottak. 1956-ban lett 7 tantermes. Itt továbbra is csak alsós osztályok voltak, a felsősök a Thököly utcai iskolába jártak 1957-ig. Később a Színjátszó utcai iskolát összevonták a Sasvár utcai iskolával. 1976-ban a két iskolában 12 tanterem, 1 tornaszoba, 1 úttörőszoba és 1 gyakorlati foglalkozás terem volt. 222 alsó tagozatos tanuló járt a két iskolába (délelőtt-délutáni váltásban) és 14 tanár tanított összesen. 1978-ban a környéken lévő többi kis iskolát is összevonták, a Gelléri Andor utcait és a Thököly utcait is. Bár az iskolák nem voltak túl messze egymástól, a nyolcvanas évek vége felé mégis úgy döntöttek, hogy létrehoznak a sok kicsi helyett egy nagyobb iskolát. Ekkor kezdték el bővíteni a Színjátszó utcai iskolát. A tervezés során úgy képzelték, hogy nem lebontják a régit, hanem hozzáépítenek a régihez egy új részt.
1987-ben készült el mai formájában a Metró utcai Általános Iskola. Az alaprajza négyszögletes, belső átriumos.
Az iskola épülete 1448 m2, az udvar összes területe 3806 m2. Az épületben 15 nagyobb és 2 kisebb tanterem van.
Van egy három részre osztható dísztermünk is, mely rendezvények alkalmából a folyosóval és a tornateremmel összenyitható. (pl. Farsangi bál, Szülők bálja stb.)
1994-ben elhatároztuk, hogy ?nevet? adunk az iskolának. A sokféle változat közül végül a Sashalmi Tanoda Általános Iskola név maradt meg.
A ?nagy? iskola megalakulása ? 1987 ? óta kb. 950-1000 gyerek fejezte be itt tanulmányait. Többségük (kb. 85 %) sikeresen jutott be érettségit adó középiskolába.
Bővebb információért kérem kattinson weblapcímünkre!

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola

Cím:
3300, Eger Kodály Zoltán u. 5.
telefon:
36/516-617
fax:
36/516-617

Damjanich János Általános Iskola Gödöllő

Darvas József Általános Iskola

Cím:
6100, Kiskunfélegyháza Darvas tér 10.
telefon:
76/462-744
:
76/462-744

Borsodbótai Körzeti Általános Iskola

Cím:
3658, Borsodbóta Rákóczi út 122.
telefon:
48/438-505
:
48/438-505

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, Nyíregyháza

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Magas szintű oktató-nevelő munkánk hosszútávú alapja a COMENIUS I. minőségfejlesztő program bevezetése.
Az oktatás-nevelés első szakaszában fő feladatunknak tartjuk az alapkészségek fejlesztését. A második szakaszban az egyéni képességek kibontakoztatására törekszünk, és arra, hogy biztos tudással kerüljenek tanítványaink a középfokú intézményekbe.Iskolánk kiemelten kezeli a matematika - informatika oktatását, a testi nevelést és az idegen nyelvi képzést. Ezeken a területeken évfolyamonként egy-egy osztályban emelt szintű oktatás folyik. A kiemelkedő tehetségű tanulókkal differenciáltan foglalkozunk, tantárgyi versenyekre készítjük fel őket. Az elmúlt húsz év versenyeredményei bizonyítják munkánk hatékonyságát.Nevelőmunkánkat a gyermekközpontúság jellemzi. Örök erkölcsi értékek és humánus magatartásminták megerősítésével formáljuk a személyiségüket. A tanulói közösségek erősítésével fejlesztjük a gyermekek önismeretét, együttműködési készségét.A magas tantárgyi ismeretek elsajátíttatása érdekében nevelőink kisfelmenő rendszerben tanítanak az alsó tagozatos osztályokban. Ez a gyerekek számára azért kedvező, mert az 1-2. osztályban az iskolaotthonos formában két nevelővel töltik a mindennapjaikat a nebulók. Ez a forma alkalmas arra, hogy átvezesse a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskola tanulmányi munkájába.
A 3-4. évfolyamosok tantárgycsoportos oktatásban részesülnek, amely nagyobb elméjülést és tananyagsúlypontozást tesz lehetővé a tanórákon. Felkészülésüket, a szabadidő hasznos eltöltését a napköziotthon foglalkozásai biztosítják délutánonként.A felső tagozat a szaktárgyak oktatásának hatékonyságát a kiscsoportos foglalkozás segíti elő informatikából és angol, német nyelvekből. Az 5-6. évfolyamon igény szerint biztosítjuk a napköziotthont.Négy jól felszerelt szakterem a kémia, az informatika és a testnevelés tantárgyak oktatási színvonalát emeli. Valamennyi osztályterem audiovizuális eszközökkel jól ellátott, hiszen televízió, írásvetítő áll mindenhol a pedagógus rendelkezésére. Az új, kellemes színű tanulói bútorok is optimista hangulatot sugároznak a napi munkához.A tehetséggondozást és a differenciált képességfejlesztést tanórán és szakkörökön változatos módon, különböző oktatási formák és módszerek alkalmazásával oldják meg a pedagógusok.Az iskola alaptevékenysége 1-8. osztályos tanulók nevelése, oktatása. Ezen kívül napközis ellátást biztosítunk 1-5. évfolyamon önálló napközis csoportokban, 6. évfolyamtól pedig szülői igény alapján tanulószobai foglalkozások segítik a tanulók önálló tanulási tevékenységét szaktanári felügyelet mellett.
A gyermekek tanulmányi előmenetelét számos szakkör segíti. Felkészülésükhöz a 7.500 kötetes könyv- és dokumentumtár áll rendelkezésükre. A könyvtáros törekszik arra, hogy friss folyóiratok, szépirodalmi művek, szakkönyvek álljanak az iskola minden dolgozójának, tanulójának a rendelkezésére.Az egészséges testmozgás érdekében sportolási lehetőségeket biztosítunk. Tömegsportrendezvényeket, játékos sportnapokat rendezünk, melyeken magas létszámban vesznek részt a szülők is.A 6. évfolyamos tanulóinknak egy hetes erdei iskolai programot szervezünk. Garbolcon természetközelben ismerkedhetnek szűkebb hazánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növény és állatvilágával. E hét programja felhívja a figyelmüket a környezetvédelem fontosságára.Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szabadidős tevékenységének megszervezésére és hasznos eltöltésére: színház, mozi, múzeum, könyvtárlátogatás szervezett formában zajlik tanórai vagy osztályprogramok keretében.Intézményünk konyháját az ELÁMEN - RT. üzemelteti. A szülők tízórait, uzsonnát, ebédet fizethetnek elő gyermekeiknek. A komfortérzethez az iskolai büfé is hozzájárul.Az intézmény tantermeit a délutáni órákban különböző művészeti magániskolák és sportegyesületek bérlik. Így a művészetek, illetve a különböző sportágak iránt érdeklődő tanulók házon belül részesülhetnek "különórákban".

Gróf Apponyi Albert Általános Iskola

Cím:
5100, Jászberény Bajcsy Zs. u. 1.
fax:
57/414-425
telefon:
57/414-425

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.