Értékelje a céget!
43 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Országos Atomenergia Hivatal

Cím:
1036, Budapest Fényes Adolf u. 4.
telefon:
436-4802
fax:
436-4802
Tevékenység rövid leírása:
Az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos elsődleges nemzetközi követelmény, hogy minden ezzel összefüggő lépés kizárólag a jogszabályokban meghatározott módon és hatósági felügyelet mellett történjen. Magyarországon az atomenergia felhasználását törvény szabályozza (1996. évi CXVI. törvény), melynek értelmében a biztonságos alkalmazás irányítása és felügyelete a Kormány feladata. A törvényi rendelkezések az alapvető hatósági feladatokat megosztották az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója és az egészségügyi miniszter között.

Az OAH a Kormány irányításával működő, önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező központi közigazgatási szerv. Feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris létesítmények és anyagok biztonságával, valamint a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával összefüggő hatósági felügyelet ellátása. Az egészségügyi miniszter az ÁNTSZ bevonásával látja el a sugárvédelemmel, a radioaktív anyagokkal, az azokat tartalmazó berendezésekkel, az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezésekkel és létesítményekkel, valamint a radioaktív hulladékokkal és tárolókkal összefüggő hatósági feladatokat.

Ebben a munkában saját szakterületüknek megfelelően részt vesznek az érintett minisztériumok és központi közigazgatási szervek (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal). A minisztériumok és központi közigazgatási szervek tevékenységét az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság és a sugárvédelem területén a Kormány által létrehozott testület, az Atomenergia Koordinációs Tanács hangolja össze, melynek tagjai a törvény szerinti hatósági feladatokat ellátó minisztériumok és központi közigazgatási szervek vezető tisztségviselői, elnöke pedig az OAH főigazgatója.

A nukleáris biztonsági hatóság függetlenségére vonatkozó nemzetközi elvárásoknak megfelelően az OAH kormányhivatal, határozatai és végzései ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, azokat felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet. A Hivatalnak az érvényes jogszabályok szerint véleményezési jogköre van minden olyan előterjesztés kapcsán, amely az atomenergiáról szóló törvényhez kapcsolódik. Az OAH évente jelentést készít a Kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról. Szakmai függetlenségét biztosítja az is, hogy felügyeletét a miniszterelnök kijelölése alapján jelenleg a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter tárcafelelősségétől függetlenül látja el. (Dr. Szabó Pál, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)

Eurotel-21 Kft.

Cím:
1071, Budapest Városligeti fasor 25-27.
fax:
322-5688
telefon:
322-5688
Tevékenység rövid leírása:
Az 1994-ben létrejött EUROTEL-21 Kft. alapítóinak és vezetőinek célja, hogy magas színvonalú, ellenőrzött szolgáltatást nyújtsanak megrendelőik számára.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Cím:
1139, Budapest Váci út 73/a.
fax:
350-1698
telefon:
350-1698
Tevékenység rövid leírása:
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kormányzati szerv, felügyeletét az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium látja el.

Gub Hungária Kft.

Cím:
1093, Budapest Vámház krt. 9. II/7.
fax:
215-1133
telefon:
215-1133
Tevékenység rövid leírása:
A Gub Hungária Kft. 1990-ben kezdte meg működését. A cég profilja az idegenrendészeti ügyekkel kapcsolatos tanácsadás és ügyintézés, mely elsősorban a külföldi állampolgárok magyarországi tartózkodására, letelepedésére, munkavállalására, illetve - magyar állampolgárok részére is - kivándorlására terjed ki az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába és Ausztráliába.

Országos Környezetvédelmi Tanács

Cím:
1011, Budapest Fő utca 44-50.
telefon:
457-3487
fax:
457-3487
Tevékenység rövid leírása:
A Tanács biztosítja a társadalmi részvételt, a döntések tudományos megalapozottságát és a gazdasági és társadalmi érdekek egyezetetését.

Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Cím:
7623, Pécs Szendrey Júlia u. 6.
telefon:
72/315-083
telefon:
72/315-083
Tevékenység rövid leírása:
A regionális kábítószerügyi egyeztető fórumokban önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviseltetik magukat: a prevenció és a terápia világának szereplői, valamint az ezeket szervezeti szinten összefogó ÁNTSZ-ek, a közösségfejlesztés szervezetei, a gyermekjóléti szolgálatok, valamint az igazságszolgáltatás, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség és az önkormányzat szakosított szerveinek képviselői.

Országos Mérésügyi Hivatal

Cím:
1124, Budapest Németvölgyi út 37-39.
fax:
355-0598
telefon:
355-0598
Tevékenység rövid leírása:
A mérésügy központi irányító, felügyeleti és ellenőrző szerve az Országos Mérésügyi Hivatal.

BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Cím:
1117, Budapest Budafoki út 60.
telefon:
463-9100
:
463-9100
Tevékenység rövid leírása:
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Cím:
1054, Budapest Széchenyi u. 2.
telefon:
428-5492
telefon:
428-5492
Tevékenység rövid leírása:
Szedi az adókat és járulékokat; évi tájékoztatót ad az önkormányzatok részére az önkormányzatok költségvetését érintő szükséges és rendelkezésre álló bevételi adatokról, titoktartási kötelezettség alá eső adatról, ha az adó, vagy adóhiány feltárását, behajthatóságát teszi lehetővé; az adó és járulék folyószámlával rendelkezők részére téjékoztatást nyújt a számla állapotáról; adózási ügyekkel kapcsolatban nyomozati és bűnmegelőzési tevékenységet folytat; számítástechnikai szolgáltatást nyújt költségvetési szerveknek.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Cím:
1024, Budapest Kitaibel Pál u.1.
fax:
346-4669
telefon:
346-4669
Tevékenység rövid leírása:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai kutatással, előrejelzéssel foglalkozik.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.